Lista Egzaminów w semestrze letnim

Szanowni Studenci,

Na chwilę obecną zostały nam podane terminy następujących egzaminów:

20.06.2022 godz. 13:00-15:00, s. 1.09  Archeoastronomia, prof. Ziółkowski

20.06.2022 godz. 10:00-12:00, s. 1.09 Podstawy konserwacji dla archeologów, dr J. Burdajewicz

20.06.2022 godz. 12:00-13:30, s. 2.11 Świat Greków i Rzymian gr. 1 i 4, dr M. Łuszczewska

21.06.2022 godz. 09:45-11:15, s. 1.18 i s. 2.06 Barbarzyńcy tworzę Europę, dr hab. M. Starski

21.06.2022 godz. 11:30-13:00, s. 2.07 Metal… warsztat, dr A. Maciałowicz

21.06.2022 godz. 13:15-14:45, s. 2.07 Władza, wojna…, dr A. Maciałowicz

21.06.2022 godz. 11:00 – 12:00, s. 0.30 Archeologia Społeczna,  dr E. Łukaszewicz

22.06.2022 godz. 10:00-11:30. s. 2.11 Życie codzienne w cieniu Wezuwiusza, dr. M. Łuszczewska

22.06.2022 godz. 13:00-16:00, s. 2.11 Z Pauzaniaszem po Grecji (OGUN), dr hab. D. Szeląg, egz. pis.

22.06.2022 godz. 11:00 – 12:30,  s. 1.18 Archeologia Epoki Brązu na Bliskim Wschodzie, dr hab. D. Ławecka

23.06.2022 godz. 10:00 – 12:00, s. 1.09 Dzieje i kultura faraońskiego Egiptu (ustny), prof. M. Barwik

23.06.2022 godz. 9:00 – 10:00, s. 1.18 Grobowiec Tutanchamona (ustny), prof. M. Barwik

23.06.2022 godz. 12:00 – 13:30, s. 3.25 Egipt w czasach piramid, dr hab. S. Rzepka

23.06.2022 godz. 10:00-12:00, s. 2.13 Hermopolis, najbardziej egipska z metropolii Egiptu ptolemejsko-rzymskiego, dr K. Balamosev

28.06.2022 godz. 9:00 -15:00, s. 1.09 Architektura Andów Przedhiszpańskich, dr hab M. Sobczyk

30.06.2022 godz. 10:00-12:00, 1.09 Archeologia stanowisk i szlaków wysokogórskich, dr hab M. Sobczyk

30.06.2022 od godz. 10:00, s. 3.08 Archeologia Egiptu i Nubii od Neolitu do okr. rzymskiego II (ustny), dr hab. D. Zielińska

30.06.2022 godz. 16:00- 18:00, s. 2.09 Armia Faraonów OGUN, dr hab. S. Rzepka

05.07.2022 godz. 12:00-14:00, s.2.09,  Armia Faraonów (II tura), dr hab. S. Rzepka

Lista będzie uzupełniana o nowe dane  po otrzymaniu ich od Wykładowców.