Elżbieta Jaskulska


dr Elżbieta Jaskulska

Kontakt:

ze studentami: wa.student@uw.edu.pl

w innych kwestiach: ejaskulska@uw.edu.pl;

Dyżury dziekańskie:

czwartek 11:00-13:00, zdalnie lub osobiście po uprzednim umówieniu.

Umawianie spotkania możliwe za pomocą kontaktu mailowego lub linku do kalendarza (za pomocą konta studenckiego). Proszę koniecznie podać imię, nazwisko i rok studiów, oraz informację, czy spotkanie ma być zdalne czy stacjonarne.

W kwestiach niezwiązanych z funkcją p.o. Prodziekana ds. Studenckich proszę indywidualnie umawiać się na spotkania mailem (w innych terminach).

zainteresowania naukowe:
bioarcheologia, paleopatologia, analiza szczątków ciałopalnych

inne:
Cremains Workshop: http://www.archeo.uw.edu.pl/cremainsworkshop/index.html