Elżbieta Jaskulska


dr Elżbieta Jaskulska

e-mail:
ejaskulska@uw.edu.pl

dyżury:
poniedziałek/Monday 11:30 – 13:00
– dyżur zdalny przez Google Meet po uprzednim kontakcie mailowym – online meetings via Google Meet after prior mail contact

zainteresowania naukowe:
bioarcheologia, paleopatologia, analiza szczątków ciałopalnych

inne:
Cremains Workshop: http://www.archeo.uw.edu.pl/cremainsworkshop/index.html