Piątkowska-Małecka Joanna

Joanna Piątkowska-Małecka
dr hab. Joanna Piątkowska-Małecka
Katedra Bioarcheologii

e-mail:
jmalecka@uw.edu.pl

telefon:
+48 22 55 22 837
+48 22 55 22 844

dyżury:
poniedziałek 8.15–9.45, pokój 0.28 lub 0.29
środa 11.15–12.45, pokój 0.28 lub 0.29

zainteresowania naukowe:
– łowiectwo ssaków w pradziejach
– gospodarka zwierzętami w średniowieczu na pograniczu polsko-ruskim
– pochówki zwierzęce i wyroby z kości w grobach kultur epoki brązu na ziemiach polskich
– zwierzęta w gospodarce i wierzeniach na Bliskim Wschodzie w epoce brązu
– gospodarowanie zwierzętami na terenie Lewantu w epoce żelaza

bibliografia:
Joanna Piątkowska-Małecka