Krym – grecka kolonia Chersonez Taurydzki

Kierownik badań: Prof. Tadeusz Sarnowski
Miejsce badań: okolice Sewastopola (Ukraina)
Charakter stanowiska: terytorium wiejskie Chersonezu Taurydzkiego
Datowanie: okres rzymski

Krym – kolonia grecka Chersonez Taurydzki
Po ukończeniu projektu „Strażnice rzymskie na pograniczu państwa chersoneskiego”, realizowanego pod wspólnym kierunkiem prof. T. Sarnowskiego i dr R. Karasiewicza-Szczypiorskiego, rozpoczęliśmy badania śladów starożytnego osadnictwa w obrębie wiejskiego zaplecza (chora) Chersonezu. Badania mają charakter interdyscyplinarny i obejmują: studia archiwalne, pozyskiwanie i analiza danych pochodzących ze zdjęć satelitarnych, lotniczych i zrobionych na niższych wysokościach z latawca, geodezyjne zdjęcia terenu, tradycyjne badania powierzchniowe, prospekcja geofizyczna, wykopaliska, analizy zwierzęcych resztek kostnych, pyłków, makro- i mikroszczątkow roślinnych. Na powierzchni około 5 km2 dokumentujemy i częściowo odsłaniamy w mikroregionie Wąwozu Jucharina (południowa część Półwyspu Heraklejskiego na południowo-zachodnim Krymie) narażone na szybkie zniszczenie przez działalność budowlaną gospodarstwa rolnicze z okresu III w. p.n.e. – IV w. n.e., wodociągi, drogi, wieże mieszkalne, obiekty gospodarcze, wytwórnie wina, studnie i cysterny.

Skip to content