Świątynia królowej Hatszepsut w Deir El-Bahari

Kierownik badań: Dr Zbigniew Szafrański
Miejsce badań: Luksor, Gurna (Egipt)
Charakter stanowiska: świątynia z okresu XVIII dynastii

Świątynia królowej Hatszepsut w Deir El-Bahari
Prace prowadzone z ramienia Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze przy współudziale pracowników Zakładu. Dr Mirosław Barwik (zastępca kierownika misji) przygotowuje publikację Kompleksu Kultu Królewskiego oraz projekt rekonstrukcji tego zespołu, położonego w południowej części górnego tarasu świątyni. Zespół ten był miejscem, gdzie celebrowano rytuał kultu pośmiertnego królowej oraz jej ojca Tutmozisa I.
W marcu 2002 roku miała miejsce ceremonia oficjalnego otwarcia górnego tarasu świątyni przez prezydenta Egiptu Mohammeda Hosni Mubaraka.