Białowarczuk Marcin


dr Marcin Białowarczuk
Katedra Archeologii Epoki Kamienia

e-mail:
m.bialowarczuk@uw.edu.pl

telefon:
+48 22 55 22 842

dyżury
poniedziałek: 13.00–15.00, pokój 3.24
środa: 11.00–13.00, pokój 3.24
lub konsultacje zdalne na Google Meet (po wcześniejszym umówieniu mailowym)

Uwaga! Nie odpowiadam na maile studenckie z kont prywatnych! Zgodnie z rozporządzeniem JM Rektora UW w korespondencji mailowej dotyczącej studiów należy korzystać wyłącznie z kont służbowych z domeną uw.edu.pl, student.uw.edu.pl i adm.uw.edu.pl.

zainteresowania naukowe:
Zainteresowania naukowe obejmują okres neolitu, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki początków architektury, wytwórczości krzemiennej i adaptacji człowieka do trudnych warunków środowiskowych w okresie przejściowym od gospodarki łowiecko-zbierackiej do rolnictwa i hodowli, na obszarze Bliskiego Wschodu, Półwyspu Arabskiego i Zakaukazia.

ważniejsza bibliografia:

Kozłowski, S. K., & Białowarczuk, M. (2023). Lithic and stone industries of Bahra 1, an Ubaid‐related site in northern Kuwait. Arabian Archaeology and
Epigraphy, 1–43. https://doi.org/10.1111/aae.12231

Bieliński, P., Pieńkowska, A., Białowarczuk, M., Kiersnowski, H., Bukowski, K., & Lenarczyk, S. (2023). Patterns of pre‐Islamic settlement in the Qumayrah microregion, northern Oman: First results of an archaeological and geological survey. Arabian Archaeology and Epigraphy, 1–17.
https://doi.org/10.1111/aae.12226

Kalantaryan I., Białowarczuk M., Przeździecki M. (2022). Getahovit-2. New evidence of an Upper Palaeolithic settlement in Northern Armenia. Polish Archaeology of the Mediterranean 31/1, 13-22. https://doi.org/10.31338/uw.2083-537X.pam31.14

Białowarczuk M. (2020). Causes of Neolithic Settlement in the Highland Areas of Northern Oman, Insights from the Qumayrah Valley. Neo-Lithics. The Newsletter of Southwest Asian Neolithic Research. 20: 32-39.

Białowarczuk M, Szymczak A. (2020). New Neolithic sites in the western al‐Hajar mountains. Arab Arch Epig. 31/1: 50-62. https ://doi. org/10.1111/aae.12132

Białowarczuk M. (2019). The first builders of the Northern Levant. Notes on early Neolithic construction materials. In: A. Pieńkowska, D. Szeląg, I. Zych (eds.) Stories told around the fountain. Papers offered to Piotr Bieliński on his 70th Birthday, Warszawa: PCMA, WUW, 2019, 145-164.

Białowarczuk M., Szymczak A. (2018). An overview of the latest prehistoric research in Qumayrah Valley, Sultanate of Oman. Proceedings of the Seminar for Arabian Studies 49 (2019), 25–31.

Białowarczuk M., Szymczak A. (2018). Second season of prehistoric investigations in the Qumayrah Valley, Oman. Polish Archaeology of the Mediterranean 27/1, 446-463.

Białowarczuk M. (2017). Preliminary report on Qumayrah–Ayn 2, a new prehistoric site in northern Oman. Polish Archaeology in the Mediterranean, 26/1, 543-555.

Białowarczuk M. (2016). From circle to rectangle. Evolution of the architectural plan in the early Neolithic in the Near East. Polish Archaeology in the Mediterranean 25, pp. 575–593.

Bieliński P., Białowarczuk M., Reiche A., Smogorzewska A. & Szymczak A. (2016). Excavations in 2014 and 2015. Preliminary report on the sixth and seventh seasons of Kuwaiti-Polish archaeological investigations. Kuwait City–Warsaw: National Council for Culture Arts and Letters, Kuwait & Polish Centre of Mediterranean Archaeology, University of Warsaw.

Białowarczuk M. (2015). Experimental reconstruction of Late Neolithic local quartz exploitation patterns in the Arabian Gulf. New discoveries from Bahra 1,Kuwait, an Ubaid-related site.  Paleorient, 41/2, pp. 71-84.

Bieliński P., Białowarczuk M., Kiersnowski H., Piątkowska-Małecka J., Reiche A., Smogorzewska A., Szymczak A. (2015). Bahra 1. Excavations in 2013. Preliminary Report on the Fifth season of Kuwaiti-Polish Archaeological Explorations. (Chapter V. Lithics, pp. 83-92), National Council for Culture Arts and Letters, Kuwait and Polish Centre of Mediterranean Archaeology, University of Warsaw, Warsaw-Kuwait.

Gackowski A., Białowarczuk M. (2014). Settlement of Danubian cultures in the area of Świecie Plateau. Osadnictwo kultur naddunajskich na Wysoczyźnie Świeckiej. Analecta Archaeologica Ressoviensia, T. 9, s. 155-194.

Januszek K., Białowarczuk M. (2014). Potencjalne metody pozyskiwania lokalnych surowców krzemiennych przez społeczności końca neolitu i początku epoki brązu na stanowiskach 3 i 6 w Supraślu, woj. podlaskie. Studia i Materiały do Badań nad Neolitem i Wczesną Epoką Brązu na Mazowszu i Podlasiu, T. IV, s. 111-128.

Białowarczuk M. (2013). Ground and pecked stone industry of Bahra 1, an Ubaid-related settlement in Northern Kuwait. Polish Archaeology in the Mediterranean 22, pp. 569–586.

Białowarczuk M. (2013). Quartz and ground stone industries of Bahra 1. In: Szymczak A. (ed.) AS-SABBIYA Autumn 2012. Report on the Eighth Season of Joint Kuwaiti – Polish Archaeological Investigations in Kuwait: Bahra 1, Ubaid Culture Related Settlement (4th Season), National Council for Culture Arts and Letters, Kuwait and Polish Centre of Mediterranean Archaeology, University of Warsaw, Warsaw-Kuwait, pp. 83-97.

Mazurowski R. F., Białowarczuk M., Januszek K. (2012). Architecture of Tell Qaramel, in: R. F. Mazurowski & Y. Kanjou (eds.) TELL QARAMEL PROTONEOLITHIC AND EARLY PRE-POTTERY NEOLITHIC SETTLEMENT IN NORTHERN SYRIA (Preliminary results of the Syrian-Polish archaeological excavations 1999-2007), PCMA Excavation Series 2, Warsaw, pp. 34-61.

Białowarczuk M. (2012). Półwytwór topora z Dolistowa Starego, woj. podlaskie, Światowit, Tom VII (XLVII), Fasc. B, s. 25 – 28.

Gawrońska J., Białowarczuk M. (2011). Kultura amfor kulistych na Nizinie Północnomazowieckiej, Studia i Materiały do Badań nad Neolitem i Wczesną Epoką Brązu na Mazowszu i Podlasiu, tom I, s. 13-49.

Białowarczuk M., Gawrońska J. (2011). Kultura amfor kulistych w przemianach poźnego neolitu i wczesnej epoki brązu w połnocno-wschodniej Polsce, [w] U. Stankiewicz, A. Wawrusiewicz (eds.) Na rubieży kultur. Badania nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu., Muzeum Podlaskie w Białymstoku, s. 109-118.

Białowarczuk M. (2010). Early Neolithic wall construction techniques in a light of etnographical obserwations in architecture of modern Syrian village of Qaramel, Polish Archaeology in The Mediterranean, XIX, p. 586 – 601.

granty:
2022 – „Badania wstępne osadnictwa neolitycznego w północnej Armenii” – mikrogrant z wewnętrznego systemu grantowego UW w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza”

inne:
Marcin Białowarczuk jest wykładowcą Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego od 2004 roku. Pracował na stanowiskach archeologicznych w Polsce i na Bliskim Wschodzie. W latach 2001 – 2011 był członkiem Polsko-Syryjskiej Misji Archeologicznej w Tell Qaramel w Syrii, gdzie zajmował się analizą rozwoju architektury. Efektem tej pracy była rozprawa doktorska obroniona w 2013 r. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2011 roku współpracuje z kuwejcko – polską misją archeologiczną w Bahra 1, w Kuwejcie. Równocześnie zajmuje się badaniem osadnictwa prehistorycznego w północnym Omanie, w ramach omańsko-polskiego projektu archeologicznego w dolinie Qumayrah. Jego najnowsza działalność naukowa związana jest z badaniami nad osadnictwem neolitycznym w północnej Armenii, w ramach nawiązanej w 2021 roku współpracy naukowej pomiędzy Wydziałem Archeologii UW i Instytutem Archeologii i Etnografii Narodowej Akademii Nauk Republiki Armenii.