Organizacja zajęć dydaktycznych w trakcie konferencji w dn. 14-18. marca

Zgodnie z wieloletnią tradycją, oraz na prośbę organizatorów konferencji, w okresie trwania 3. Konferencji naukowa Wydziału Archeologii UW “Przeszłość ma przyszłość!/ The Past has a Future!” w dniach 14-18 marca br. regularne zajęcia dydaktyczne prowadzone na kierunkach archeologia i Archaeology (Studies in English) zostają odwołane. Zachęcam Państwa do uczestnictwa w tym czasie w sesjach konferencji.

W przypadku zajęć oferowanych dla studentów spoza wydziału (zajęcia OGUN i zajęcia oferowane w ramach współpracy 4EU+) możliwe jest prowadzenie zajęć w tygodniu konferencyjnym w formie zdalnej.

Studenci kierunków archeologia i Archaeology (Studies in English) zobowiązani są uczęszczać na zajęcia prowadzone przez inne jednostki UW (lektoraty, zajęcia sportowe i zajęcia OGUN).

Z wyrazami szacunku,

Elżbieta Jaskulska

Prodziekan ds. studenckich
Wydziału Archeologii UW