Schwarzenacker (Saarland, Niemcy)

Kierownik badań:
Prof. Dr. habil. Peter Haupt  (JGU Mainz), dr hab. Agnieszka Tomas (WAUW)
Miejsce badań: okolice Schwarzenacker k. Homburga, Saarland (nieopodal granicy z Francją)
Kraj: Niemcy
Instytucje uczestniczące w badaniach:
Wydział Archeologii UW, Johannes Gutenberg Universtitat (Moguncja)
Charakter stanowiska: rzymski vicus, willa i prawdopodobnie miejsce kultu
Opis badań:  Rzymski vicus położony w okolicy dzisiejszej miejscowości Schwarzenacker w okresie panowania Rzymian było ważnym ponadregionalnym centrum administracyjnym i handlowym, położonym w pobliżu skrzyżowania starożytnych dróg z Trewiru do Strasburga i Metz do Wormacji. Stanowisko znane jest od początku XVIII w., a badania wykopaliskowe prowadzone były kilkukrotnie od lat 50. XX wieku. Odsłonięto część zabudowy, która obecnie stanowi teren muzeum i skansenu archeologicznego. W ostatnich latach badacze z Uniwersytetu w Moguncji przeprowadzili serię badań geofizycznych, których rezultaty wskazują na istnienie jeszcze nie odsłoniętej zabudowy. Celem badań jest weryfikacja wyników prospekcji geofizycznej oraz przeprowadzenie takiej prospekcji na obszarach dotąd nie badanych.

https://www.roemermuseum-schwarzenacker.de/images/Images/02031406.jpg
Fot. Römermuseum Schwarzenacker Homburg