Światowit – Tom XX (1948/49)

red. W. Antoniewicz, Warszawa 1949

Spis treści:

pdf icon large Antoniewicz Włodzimierz, Hołd wielkości Lubora Niederlego, s. 1-16

pdf icon large Lehr-Spławiński Tadeusz, Lubor Niederle jako slawista, s. 17- 24

pdf icon large Lehr-Spławiński Tadeusz, Zagadnienia pochodzenia Słowian w świetle nauki polskiej i rosyjskiej, s. 25-58

pdf icon large Bujak Franciszek, Skąd przybyli Radymicze i Wjatycze na Rusi ?, s. 59-114

pdf icon large Musianowicz Krystyna, Kabłączki skroniowe – próba typologii i chronologii, s. 115-232

pdf icon large Sarnowska Wanda, Wczesnohistoryczny kurhan z Korolewina pod Tahańczą (pow kaniowski), s. 233-296

pdf icon large Rosen-Przeworska Janina, Społeczna funkcja odzieży, s. 297-318

pdf icon large Jamka Rudolf, Osadnictwo kultury łużyckiej epoki halsztackiej na Śląsku, w świetle metody izarytmicznej, s. 319-326

pdf icon large Antoniewicz Włodzimierz, O religii dawnych Słowian, s. 327-344

pdf icon large Wartołowska Zofia, Średniowieczna warownia w Pszczynie i rekonstrukcja grodów wczesnośredniowiecznych, s. 345-358

pdf icon large Artamonow W. I., Na marginesie pochodzenia Słowian Wschodnich, s. 359-390

pdf icon large Mongajt A., Krytyka książki P. N. Tretjakowa  „Plemiona Wschodnio-Słowiańskie”, s. 391-402

pdf icon large Antoniewicz Włodzimierz, Rauhut Danuta, Wartołowska Zofia, „Studia nad metodami badań warstw kulturowych w prehistorii Polskiej” Włodzimierza Hołubowicza, s. 403-410

pdf icon large Żurowski Tadeusz, Uwagi na marginesie „Studiów nad metodami badań warstw kulturowych w prehistorii Polskiej” Włodzimierza Hołubowicza, s. 411-480

pdf icon large Żaki Andrzej, Ślady kultury trzcinieckiej w pow. Miechowskim, s. 481-493

pdf icon large Nosek Stefan,  Znalezisko z okresu wędrówek ludów z Podlasia, s. 494-499

pdf icon large Żurowski Tadeusz, Elektrokonserwacja, s. 500-508

pdf icon large Rozbiory i sprawozdania, s. 509