Światowit – Tom XLIV, fasc. A (2001)

red. T. Mikocki, Warszawa 2001

Fascykuł A
Archeologia Śródziemnomorska i pozaeuropejska

Spis treści:

pdf icon large Scholl Tomasz, Arseniewa Tatiana, Sprawozdanie z powierzchniowych badań terenowych prowadzonych w okolicach antycznego miasta Tanais, s. 13-16
(A report on Survey Carried out in the Area of the Ancient City of Tanais )

pdf icon large Arseniewa Tatiana, Scholl Tomasz, Sprawozdanie z kampanii wykopaliskowej przeprowadzonej na terenie zachodniej nekropoli w Tanais w sezonie 2000, s. 17-20
(The report on the Excavation Campaign in the Western Part of the Necropolis in Tanais in 2000 (Summary)), s. 16

pdf icon large Dyczek Piotr, Po co archeologia czyli o rabusiach, kolekcjonerach i archeologach, s. 21-27
(Why archeology? On robbers, collectors and archeologists (Summary))

pdf icon large Guzowska Marta, Yasur-Landau Assaf, Minojczycy ante portas… Ślady minojskich oddziaływań w pn.-wsch. części basenu morza egejskiego, s. 29-39
(Minoans ante portas… Traces of Minoan behavioral patterns in the North-East Aegean (Summary))

pdf icon large Jakubiak Krzysztof, Rola protejchizmy w fortyfikacji azji środkowej, s. 41-44
(The protejchizma constructions in Central Asia (Summary))

pdf icon large Jaworski Piotr, Wiadomość o Janie Wężyku-Rudzkim (1792-1874), miłośniku egipskich Starożytności (z dziejów zbiorów starożytności UW), s. 47-51
(News of Jan Wężyk-Rudzki (1792-1874) a lover of ancient Egyptian antiquities)

pdf icon large Kaim Barbara, O funkcjonowaniu achamenickich budowli odkrytych w Ałtyn Tepe w północnym Afganistanie, s. 53-57
(About the function of Achaemenid buildings of Ąłtan Tepe in Afganistan (Summary))

pdf icon large Karasiewicz-Szczypiorski Radosław, Cytadela Chersonezu taurydzkiego w okresie rzymskim, próba, rozwarstwienia chronologicznego i rekonstrukcji plany zabudowy wewnętrznej, s. 59-75

pdf icon large Kiss Zsolt, Les cheveux du pretre, 77-80

pdf icon large Koliński Rafał, Mezopotamskie DIMTU : buduwla, osiedle, instytucja, s. 81-89
(Mesopotamian dimtu: a structure, a settlement, an institution (Summary))

pdf icon large Kornacka Maja, Systemy irygacyjne w królestwie Urartu. Uwarunkowania społeczno-polityczne powstania i rozwoju sieci irygacyjnej, s. 91-98
(Urartian irrigation systems: Social and political grounds for the development of  irrigation (Summary))

pdf icon large Mikocki Tomasz, Polskie wykopaliska archeologiczne w Libii. Wykopaliska Instytutu Archeologii UW w Ptolemais (Tolmeita) Sondaże 2001 r., s. 101-120

pdf icon large Miziołek Jerzy, Una leggenda medievale raffigurata all’antica: Un ovale rinascimentale inedito del Museo Bardini a Firenze, s. 121-132

pdf icon large Młynarczyk Jolanta, Polska-Izraelskie wykopaliska w Hippos (Susita) 2000-2001 Kościół Północno-Zachodni (NWC), s. 133-140
(Polish-Israeli arheological excavations at Hippos in 2000-2001 Uncovering The North-Western Church (Summary))

pdf icon large Modrzewska-Pianetti Iwona, Importy amfor do Galii Cisalpijskiej Dane archeologiczne z obszarów Cisalpiny, s. 143-155
(Import of amphora into Cisalpine Galilee (Summary))

pdf icon large Muszyńska Monika, Przedstawienie liktora ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie s. 157-163
(A relief depicting a lictor, today in the National Museum in Warsaw (Summary))

pdf icon large Naumienko Swietłana, Importy amfor typu forlimpopoli do Tanais w II i III w., s. 165-173 Paczyńska Karolina, (The import of Forlimpopoli amphora to Tanais in the second and third century)

pdf icon large Nessel Victoria, Red slip pottery from the Kilen-Balka necropolis(South Crimea), s. 175-182

pdf icon large Skupińska Ilona, Późnohellenistyczne i wczesnorzymskie domostwa Betsaidy, s. 183-187
(Then late Hellenistic and Early Roman Hauses of Bethsaida (Summary))

pdf icon large Smogorzewska Anna, Wyprawy w góry Srebrne i do lasu cedrowego – niektóre aspekty związków wschodniej Anatolii z północną Mezopotamią i Syria  w we wczesnym okresie epoki brązu, s. 189-195

pdf icon large Sochacki Zdzisław, Starčewo – impresso (lub impresjo- Starčewo) to kultura, grupa kulturowa Czy jeszcze coś innego?, s. 197-200

pdf icon large Żelazowski Jerzy, Mikocki Tomasz, Nowy sarkofag w Muzeum Narodowym w Warszawie, s. 203-214

pdf icon large Żuchowska Marta, Przestrzeń prywatna, a przestrzeń publiczna – prowizoryczne konstrukcje w portykach ulic kolumnowych, s. 217-219
(Private and public space: temporary structures in the porticoes of colonnaded streets (Summary))