Światowit – Tom XXII (1958)

red. W. Antoniewicz, Warszawa 1958

Spis treści:

pdf icon large Historia badań archeologicznych na grodzisku we wsi Sąsiadka (pow.Zamość), s. 7-16

pdf icon large Warunki polityczne i społeczne rozwoju i upadku grodu Sutiejska, s. 17-38

pdf icon large Sytuacja geograficzna i topografia grodu Sutiejska, s. 39-59

pdf icon large Struktura i znaczenie grodu Sutiejska, s. 60-119

pdf icon large Spis rycin, s. 120-121

pdf icon large Spis tablic, s. 130-132

pdf icon large Indeks alfabetyczny, s. 133