Światowit – Tom XXIII (1960)

red. Kazimierz Michałowski

Warszawa 1960

 

Księga pamiątkowa ku czci Włodzimierza Antoniewicza w 40. rocznicę pracy naukowej na Uniwersytecie Warszawskim od przyjaciół, kolegów i uczniów, Część I

 

Spis rzeczy:

 

   Jadwiga Lewakowska, Członkostwo i udział Włodzimierza Antoniewicza w pracach instytucji naukowych polskich i zagranicznych – s. 23-28

 

   J. Neustupný, Some Suggestions Concerning Archaeologic Record and Archaeologic Cultures – s. 31-40

 

   L. Kilian, Zum Aussagewert von Fund- und Kulturprovinzen – s. 41-85

 

   M. Sobolewska- Drabecka, Niektóre zagadnienia z pierwotnych dziejów tańca – s. 87-112

 

   Milutin V. Garašanin, Problèmes fondamentaux de la préhistoire Serbe – s. 113-125

 

   Kazimierz Moszyński, Malowidła naskalne prymitywów Afryki Południowej ze szczególnym uwzględnieniem techniki ich wykonania – s. 127-150

 

   Włodzimierz Szafrański, W sprawie tzw. „pramonoteizmu” w paleolicie – s. 151-160

 

   Ludwik Sawicki, Skład wyrobów makrolitycznych przemysłu świderskiego, stanowiska wydmowego Świdry Wielkie I – s. 161-188

 

   Vladimir Dumitrescu, Peut-on admettre – du point de vue chronologique : une participation des tribus de la civilisation à céramique peinte Ouest-Transylvaine à la „migration Dimini”? – s. 189-200

 

   Märten Stenberger, Östlicher Einfluss in der schwedischen Wohnplatzkultur der jüngeren Steinzeit – s. 201-217

 

   Edward Šturms, Die Herkunft der schweidischen Bootaxtkultur – s. 219-234

 

   Aarne Äyräpää, Neue Beiträge zur Verbreitung des Bernsteins in Kammkeramischem Gebiet – s. 235-247

 

T. Żurowski, Górnctwo krzemienia nad rzeką Kamienną – 249

 

   Tadeusz Sulimirski, Remarks  Concerning the Distribution of Some Varieties of Flint in Poland – s. 281-307

 

   Georgi Il.. Georgiev, Главни периоди в развитието на културата през неолита и медната епоха в България в светлината на най-новите археологически проучвания – s. 309-339

 

   J. Bannet & I. Bognar-Kutzian, Angaben zur kupferzeitlichen Chronologie des Karpathenbeckens – s. 341-361

 

   Pál Patay, Ornamente der Keramik der ungarländischen Kupferzetlichen Bodrogkereszturer Kultur – s. 363-387

 

   Marija Gimbutas, A Survey of the Bronze Age Culture in the Southeastern Baltic Area – s. 389-433

 

   A. Mozsolics, Einige Probleme der ungarischen Spatbronzezeit – s. 435-450

 

   Birger Nerman, Einige Bronzenadeln der Jüngsten Bronzezeit Schwedens – s. 451-457

 

   Berta Stjernquist, Eine Gesichstürurne aus Schonen, Südschweden – s. 459-472

 

   P. Bosch-Gimpera, Mouvement Lusaciens et migration pontique – s. 473-477

 

   Helena Cehak-Hołubowiczowa, Kamienna konstrukcja kultowa pod szczytem na północnym stoku góry Ślęży – s. 479-493

 

   Bolesława Chomentowska, Brązowy skarb halsztacki z miejscowości Ginetówka, pow. Grójec – s. 495-522

 

   M. Parducz, Scythian Mirrors in the Carpathian Basin – s. 523-544

 

   Avis – s. 545

 

   Od Redakcji – s. 547