Światowit – Tom XXVI (1965)

red. Z. Wartołowska, Warszawa 1965

 

Andrzej Kempisty, Obrządek pogrzebowy w okresie rzymskim na Mazowszu

Spis treści:

pdf icon large   Wstęp, s. 5-12

pdf icon large   Żródła, s. 13-56

pdf icon large   Cmentarzyska okresu rzymskiego na Mazowszu, s. 57-78

pdf icon large   Groby, s. 79-95

pdf icon large   Pochówki, s. 96-140

pdf icon large   Obrządek pogrzebowy, s. 141-156

pdf icon large   Summary, s. 157-161

pdf icon large   Zestawienie części używanych skrótów bibliograficznych, s. 162