Światowit – Tom XXXI (1969)

red. W. Hensel, Warszawa 1969

Spis treści:

pdf icon large Chmielewski Waldemar, Wpływ środowiska peryglacjalnego na osadnictwo ludzkie w górnym plejstocenie Polski, s. 5-18

pdf icon large Kobusiewicz Michał, Paleolit schyłkowy w środkowozachodniej Wielkopolsce, s. 19-100

pdf icon large Kobusiewicz Michał, Mezolit w środkowozachodniej Wielkopolsce, s. 101-188

pdf icon large Chomentowska Bolesława, Cmentarzyska kultury pomorskiej na Mazowszu, s. 189-280

pdf icon large Wierciński Andrzej, Time – spatial regularities in the distribution of anthropological structures in Egypt, s. 281-292

pdf icon large Kozłowski Stefan K., Pięćdziesiąt lat dydaktycznej działalności Katedry Archeologii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej UW, s. 293-306

pdf icon large Chmielewski Waldemar, Prof. dr Józef Kostrzewski, s. 307