Światowit – Tom XXXIII (1972)

red. W. Hensel, Warszawa 1972

Spis treści:

Rozprawy i materiały

pdf icon large Kozłowski Janusz K., Górny paleolit w krajach zakaukaskich I na Bliskim Wschodzie s. 7-48

pdf icon large Sachse-Kozłowska Elżbieta, Późnopaleolityczne inwentarze stanowisk Kobierzyna i Borka Falęckiego jako przykład krzyżówki kulturowej madleńsko-świderskiej, s. 49-106

pdf icon large Kozłowski Stefan K., Zespoły typu Kudłajewska, s. 107-120

pdf icon large Okulicz Łucja, Cmentarzysko kurhanowe w miejscowości Kęsocha pow. Przasnysz s. 121-142

pdf icon large Wierciński Andrzej, An anthropological study on the origin of “Olmecs”, s. 143-174

pdf icon large Wierciński Andrzej, Inter- and intrapopulational racial differentiation of Tlatilco Cerro de las Mesas, Teotihuacan, Monte Alban and Jucatan Maya, s. 175-200

Drobne prace i notatki

pdf icon large Sachse-Kozłowska Elżbieta, Płoszcza jerzmanowickie z Jaskini Łokietka w Ojcowie, s. 201-204

pdf icon large Sachse-Kozłowska Elżbieta, Nieznane zabytki z Jaskini Mamutowej w Wierzchowiu, s. 205-210

Dydaktyka

pdf icon large Tyszkiewicz Jan, Prahistoria w nauczaniu historii i studiach historycznych, s. 211