Światowit – Tom XXXV (1983)

red. W. Hensel, Warszawa 1983

Spis treści:

Rozprawy i materiały

pdf icon large Bagniewski Zbigniew, Obozowisko mezolityczne we wsi Siedlisko woj. Zielonogórskie, stan 16, s. 5-54

pdf icon large Młynarczyk Hanna, Materiały krzemienne z grobowców kujawskich w Sarnowie Gaju, Leśniczówce i Wietrzykowicach, s. 55-94

pdf icon large Chomentowska Bolesława, Starożytności w Warszawskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk s. 95-102

pdf icon large Wierciński Andrzej, Question of archi- and neomorphic pattern of the human skull s. 103-108

pdf icon large Chomentowska Bolesława, Przyczynek do znajomości wapiennictwa w młodszym podokresie przedrzymskim i wczesnym okresie rzymskim na Mazowszu, s. 109-116

pdf icon large Musianowicz Krystyna, Ciałopalny grób ze Starej Wsi-Ludwinowa woj. Siedleckie na tle wczesnośredniowiecznych pochówków z VI-IX wieku, s. 117-128

pdf icon large Górna Dorota, Drewniana zabudowa grodu wiślickiego, s. 129-164

pdf icon large Górna Dorota, Wyniki badań archeologicznych prowadzonych w latach 1973-1974 w Małogoszczu i Bocheńcu woj. Kieleckie, s. 165-194

pdf icon large Twardowska Ewa, Cmentarzysko i kościół św. Marcina w Wyślicy, s. 195-257

 

Recenzje i omówienia

pdf icon large Krzak Zygmunt, W. M. Masson, W. I. Sarianidi, Srednieazijatskaja terrakota epoki brązu, s. 258-264

pdf icon large Mazurowski Ryszard F., J. Pavuk, S. ©iąka, Neoliticke a eneoliticke osidlenie Slovenska , „Slovanska Archeologia” t. XIX, 2, s. 265-288

pdf icon large Kowalczyk Elżbieta, H. Gajewska, Trajana Wały, w: „Słownik starożytności słowiańskich” t. VI, s. 289

 

Skip to content