Światowit – Tom XXXVI (1986)

red. W. Hensel, Warszawa 1986

Spis treści:

Artykuły

pdf icon large Mazurowski Ryszard F., Historia, stan i dalsze kierunki nad bursztyniarstwem epok kamienia i wczesnej epoki brązu w Europie, s. 7-36

pdf icon large Kolendo Jerzy, Historia archeologii a importy antyczne z ziem Polski. Grób książęcy /?/ z Wielowsi woj. Tarnobrzeskie w świetle informacji F. M. Sobieszczańskiego., s. 37-42

pdf icon large Nowakowski Wojciech, Waluś Adam, Studnie kultury przeworskiej z ziem Polski, s. 43-64

pdf icon large Nowakowska-Cwetsch Danuta, Strzemiona z terenów Polski (do XIV w.). Próba typologii, s. 65-82

pdf icon large Kowalczyk Elżbieta, Uwagi o terminach łacińskich używanych na określenie umocnień podłużnych (na marginesie pracy Jerzego Fogla  o Wałach Zaniemyskich), s. 83-92

Materiały

pdf icon large Szymczak Karol, Zalewski Marek, Konne, gm. Supraśl, woj. Białostockie, Ślady pochówka barwionego ochrą, s. 93-96

pdf icon large Michalski Jan, Twardowska Ewa, Badania powierzchniowe w dorzeczu rzeki Czarnej, s. 97-116

pdf icon large Kalaga Joanna, Cmentarzysko przy kościele św. Ducha w Wiślicy, s. 117-130

pdf icon large Kalaga Joanna, Wczesnośredniowieczne osadnictwo przy ul. Batalionów Chłopskich w Wiślicy, s. 131-174

pdf icon large Górna Dorota, Wyniki dotychczasowych badań archeologicznych grodziska w Pełczyskach, gm. Złota Pińczowska, woj. Kieleckie, s. 175-180

 

Recenzje

pdf icon large Szymczak Karol, Obsur i obsiura – kilka uwag o „SKAM-ie 71”, s. 181-184
Nowakowski Wojciech, Waluś Adam, Krzysztof Burek, Starożytnicy i archeolodzy wyd. „Pojezierze” Olsztyn 1977, ss.231, il. 28, s. 185