Wykopaliska w Egipcie

Polsko-Słowacka Misja Archeologiczna w Tell el-Retaba poszukuje studentów zainteresowanych udziałem w pracach wykopaliskowych w Egipcie. W najbliższym sezonie obiektem badań będą pozostałości osady z Trzeciego Okresu Przejściowego.

Szczegóły w załączniku

dr hab. Sławomir Rzepka

Kierownik Polsko-Słowackiej Misji Archeologicznej w Tell el-Retaba