Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Lecha

Rada Naukowa Dyscypliny Archeologia informuje o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Lecha pod tytułem:  Ceramika stołowa z Tanais. Analiza importu, dystrybucji, funkcji oraz napraw i wtórnego wykorzystania w okresie od III w. p.n.e. do III w. n.e., która odbędzie się dnia 14 grudnia 2022 r. o godz. 11.00 w sali 210 Wydziału Archeologii.

Tekst rozprawy do wglądu w Czytelni Biblioteki WA.

Zawiadomienie

2. Streszczenie

Głuszek-recenzja

Mielczarek-recenzja