Rekrutacja do szkoły letniej w Mustis, Tunezja

Rekrutacja do szkoły letniej w Mustis (El Krib, Tunezja)

Trwa nabór do szkoły letniej, której zajęcia (w języku angielskim) odbywać się będą na stanowisku Mustis w Tunezji w dniach 20-30 września 2019. Rekrutacja ma charakter dwustopniowy – po akceptacji Państwa zgłoszenia, prowadzone będą rozmowy kwalifikacyjne, w wyniku których zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do udziału w szkole (której koszt pokryty jest z środków Programu zintegrow anych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POWER ścieżka 3.5).

Ważne terminy:
– przesyłania zgłoszeń na adres summerschoolmustis@uw.edu.pl: do 28 maja 2019 (23.59)
– ogłoszenie listy zakwalifikowanych uczestników (spełniających wymogi formalne) oraz harmonogramu rozmów: 29 maja
– rozmowy kwalifikacyjne: 3-4 czerwca 2019
– ogłoszenie wyników rekrutacji i listy osób zakwalifikowanych do udziału w szkole letniej: 7 czerwca 2019

Wszystkie szczegóły, niezbędne informacje, program zajęć, regulamin i warunki uczestnictwa na stronie: https://zip.uw.edu.pl/szkola-letnia-w-tunezji
Zajęcia szkoły letniej w Mustis skierowane są  do studentów I-go i II-go stopnia Wydziałów Historycznego, Orientalistycznego oraz filologii klasycznej. Intencją organizatorów jest stworzenie uczestnikom warunków do teoretycznego i praktycznego poznania realiów prowadzenia badań archeologicznych w środowisku rzymskiego miasta w Afryce Północnej. Poszukujemy zatem kandydatów otwartych na doświadczenia z zakresu szeroko pojętej wiedzy o przeszłości człowieka. Ścisła specjalizacja z zakresu archeologii starożytnego Rzymu nie jest w żadnej mierze wymagana. Powodzenie projektu zależy od zróżnicowania składu grupy, która pojedzie we wrześniu b.r. do Tunezji. Z tego powodu zapraszamy serdecznie do udziału studentów wszystkim dyscyplin i specjalizacji obecnych w ramach wymienionych wyżej Wydziałów.

Regulamin

Ogłoszenie

Wykład dr. Bartłomieja Lisa pt. “Wędrowni garncarze w Grecji Późnej Epoki Brązu. Interdyscyplinarne badania nad ceramiką w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions.”

SKN Mare Nostrum zaprasza na wykład dr. Bartłomieja Lisa pt. “Wędrowni garncarze w Grecji Późnej Epoki Brązu. Interdyscyplinarne badania nad ceramiką w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions.” Jest to to niepowtarzalna okazja aby dowiedzieć się więcej o najnowszych badaniach realizowanych obecnie przez British School of Athens.  Wykład odbędzie się 8.05.2019 roku o godzinie 13:15 w sali 209