Dariusz Manasterski


dr hab. Dariusz Manasterski

e-mail:
dmanasterski@uw.edu.pl

dyżury:
wtorek: 15:00 – 16:30

zainteresowania naukowe:
Kontakty dalekosiężne i cyrkulacje wzorców w przekształceniach kulturowych przełomu neolitu i epoki brązu w strefie pogranicza Niżów Środkowo- i Wschodnioeuropejskiego. Rola i znaczenie oddziaływania kultury pucharów dzwonowatych na lokalne grupy o gospodarce przyswajalnej oraz wytwórczej i ich transformacja w społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego. Wątek, styl i technologia pradziejowych naczyń glinianych jako identyfikatory, reminiscencje i refleksy minionych procesów kulturowych.

bibliografia:
Dariusz Manasterski