Odwołanie dyżurów dr hab. Roksana Chowaniec

Szanowni Państwo,

ze względu na wyjazdy zagraniczne w dniach 1-14 kwietnia odwołuję swoje dyżury. Dodatkowo w dniach  1-5 kwietnia – ze względu na badania powierzchniowe – odwołane zostają zajęcia dla II roku z “Konserwatorstwa, muzealnictwa…” (zarówno wykład jak i ćwiczenia).  W dniach 8-12 kwietnia wszystkie zajęcia odbywają się normalnie.

Wykopaliska w Omanie:

Propozycja dla studentów Instytutu Archeologii UW zainteresowanych udziałem w wykopaliskach Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW pod kierunkiem prof. Piotra Bielińskiego:

Wykopaliska odbędą się w listopadzie-grudniu 2019 roku

Informacje:

Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi – 8 kwietnia 2019

Warsztaty są przeznaczone dla doktorantów i badaczy ze wszystkich dziedzin nauki. W czasie warsztatów omówione zostaną m.in. następujące kwestie:

  • Co to są dane badawcze i jakie są korzyści z prawidłowego zarządzania danymi badawczymi?
  • Na co należy zwracać uwagę przy wybieraniu i przygotowywaniu danych do długoterminowego przechowywania?
  • Czym jest Plan Zarządzania Danymi (Data Management Plan; DMP)?
  • Kiedy dane badawcze można lub należy udostępniać publicznie?
  • Jakie są zasady prawnej ochrony danych (prawo autorskie, prawa “sui generis”, dane osobowe)?
  • Jakie licencje są stosowane w udostępnianiu danych badawczych?
  • Jak zarządzać prawami do danych w kontekście otwartego udostępniania?

Więcej informacji:

First Colloquia Ceranea International Conference

W dniach 11-13 kwietnia na Uniwersytecie Łódzkim odbędzie się konferencja FIRST COLLOQUIA CERANEA INTERNATIONAL CONFERENCE.

Wśród referentów :
1. Dr hab. Roksana Chowaniec z Instytut Archeologii Uniwersytet Warszawski, która wygłosi referat pt “On the borders of Syracuse. Multidisciplinary studies on the ancient town of Akrai/Acrae, Sicily”
2. Dr Marcin Matera z Instytutu Archeologii UW, który wygłosi referat pt. “Transport amphoras from Akrai”

Program

Konferencja “Daily Life in Ancient Egyptian Settlements”

Konferencja “Daily Life in Ancient Egyptian Settlements”, organizowana przez German Archaeological Institute Cairo (DAI Kairo), 27-28 marca 2019, Asuan, Egipt.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną dwa projekty Centrum:
Iwona Zych (CAŚ UW): “The Indigenous Settlement of Berenike on the Red Sea Coast”
Sławomir Rzepka (IA UW): “Settlements in Tell el-Retaba from the Ramesside Times till the Late Period”

Więcej informacji tutaj

A także tu:

Szkolenie RODO

Magdalena Nowakowska, Dyrektor Administracyjny Wydziału Historycznego

przekazuje informacje o dostępnych stacjonarnych szkoleniach RODO (z zakresu ochrony danych osobowych). Szkolenia przeznaczone są dla pracowników nowo zatrudnionych oraz pracowników, którzy do tej pory nie zostali zapoznani z przepisami o ochronie danych osobowych.

San Isidro, Salwador

San Isidro, Salwador
San Isidro, Salwador

kierownik badań: dr Jan Szymański

miejsce badań: stanowisko archeologiczne San Isidro, departament Sonsonate, Salwador

charakterystyka stanowiska: Stanowisko poddane systematycznej erozji przez ciężkie maszyny rolnicze. Obecnie widocznych jest około 20 pozostałości po architekturze monumentalnej. Datowanie powierzchniowych kolekcji ceramicznych zawiera się w Środkowym (1000 – 400 BC) i Późnym (400 BC – AD 250) Okresie Preklasycznym. San Isidro najprawdopodobniej pełniło funkcję dużego centrum regionalnego na południowo-wschodnich rubieżach cywilizacji Majów. Prace rozpoznawcze prowadzone są od 2018 r.

instytucje uczestniczące w badaniach: Uniwersytet Warszawski, Universidad Francisco Gavidia (Salwador), Dirección de Arqueología del Ministerio de Cultura (Salwador)

datowanie: wstępne, ~1000 BC – AD 250

finansowanie: 2018 – Grant NCN “Miniatura” (ID 381403), 2019 – środki w ramach programu “Strategie doskonałości – uczelnia badawcza”

opis badań: W 2018 roku przeprowadzono prospekcję powierzchniową, a także opracowanie fotogrametryczne widocznych pozostałości przy użyciu drona. Stworzono wstępny plan stanowiska.

bibliografia:

2018; Szymański J., M. Mendez, M. Toledo, J. Avalos Campos, R. Cabrera, R. Cea; San Isidro: Large Preclassic site at the eastern edge of the Maya Culture, Mexicon 40(40):100-104.

struktura Cerrito 1
struktura Cerrito 1
grupa Trapiche, San Isidro