Światowit – Tom XIII–XIV (LIV-LV), fasc. A/B (2015-2016)

red. D. Błaszczyk, J. Żelazowski

Studia i materiały

K. Januszek, K. Pyżewicz, Krzemienne narzędzia szlifowane z późnego neolitu – między formą a funkcją

S. Domaradzka, B. Józwiak, M. Przeździecki, Materiały z epoki kamienia i wczesnej epoki brązu ze stanowiska 2 w Woźnejwsi

A. Trzop-Szczypiorska, R. Karasiewicz-Szczypiorski, Domy ze stanowisk kultury przeworskiej na Mazowszu. Kilka przykładów z niepublikowanych badań

A. Chilińska-Früboes, B. Kontny, Po jantar! Rzymski trop w dalekim kraju albo raz jeszcze o znaleziskach z dawnego Ilischken

D. Chudzik, Wybrane aspekty wczesnośredniowiecznego osadnictwa Równiny Łukowskiej i Wysoczyzny Siedleckiej

D. Błaszczyk, Pochodzenie i dieta mężczyzny pochowanego w grobie D162 z cmentarzyska w Bodzi w świetle badań izotopowych

J. Piątkowska-Małecka, Zwierzęce szczątki kostne z terenu średniowiecznej osady w Surażu, stan. 7/125, gm. loco, pow. białostocki, woj. podlaskie

M. Osypińska, J. Piątkowska, Zwierzęta w zagrodach na terenie osady ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej w Ludwinowie (stan. 7, aut. 112), gmina i powiat Włocławek

S. Wadyl, M. Krąpiec, Dendrochronologia o datowaniu wczesnośredniowiecznego grodziska w Węgielsztynie, gm. Węgorzewo

A. Olech, System ochrony i przechowywania zabytków archeologicznych na Słowacji

Kronika wykopalisk

M. Przeździecki, E. Ciepielewska, Rydno – stanowisko Nowy Młyn, wykop I/2015, woj. świętokrzyskie. Badania w roku 2015

P. Szymański, Czerwony Dwór, stan. XXI, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w roku 2015

A. Brzóska, P. Prejs, Badania nieinwazyjne dna Wisły na odcinku Mostu Świętokrzyskiego do Mostu Gdańskiego, Warszawa, woj. mazowieckie. Badania w latach 2015-2016

E. Marczak-Łukasiewicz, Truszki-Zalesie, stanowisko 1 “Okop” i stanowisko 3 “Siedlisko”, woj. podlaskie. Badania wykopaliskowe w latach 2013, 2015 i 2016

M. Natuniewicz-Sekuła, Weklice, stan. 7, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w latach 2015-2016

M. Starski, Puck, ul. 1 Maja 3, dz. 168. Badania w latach 2014-2015

M. Starski, Skarszewy – Rynek, gm. Skarszewy, woj. pomorskie. Badania w 2015 roku

S. Wadyl, Pasym, st. 1, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w roku 2016

S. Wadyl, J. Łapo, Perły, st. 1, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w roku 2016

W. Gumiński, Stanowisko torfowe łowców-zbieraczy z epoki kamienia. Szczepanki, stan. 8, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w roku 2016

B. Kontny, A. Brzóska, A. Bucholc, B. Kujda, P. Prejs, Z powietrza, lądu i wody. Wszechstronna weryfikacja osiedli nawodnych mikroregionu jezior Orzysz i Wylewy. Badania w roku 2016

A. Szela, Brudnice, st. V, pow. żuromiński. Badania wykopaliskowe w sezonie 2015

A. Szela, Brudnice, st. V, pow. żuromiński. Badania wykopaliskowe w sezonie 2016

R. Chowaniec, Palazzo Acreide, Sicily, Italy. Excavations in 2015

R. Lanteri, M. Fituła, Ancient settlements in the territory of Noto (Syracuse province). New data from the Gioi and Niura districts

T. Sarnowski, A. Tomas, T. Dziurdzik, L. A. Kovalevskaya, E. Jęczmienowski, P. Zakrzewski, Novae 2015. Legionary defences and extramural settlement

M. Lemke, Fieldwork at Novae 2015

M. Lemke, Fieldwork at Novae 2016

M. Lemke, Fieldwork at Risan 2015

M. Lemke, Fieldwork at Risan 2016

T. Dziurdzik, Ljubski archaeological project: a roman and late antique settlement in western Herzegovina, 2015

M. Matera, P. Lech, E. Sroczyńska, Tanais, Russia. Excavatios in the 2015 season

M. Matera, P. Lech, E. Sroczyńska, Tanais, Russia. Excavations in the 2016 season

D. Nykonenko, M. Matera, M. Bogacki, W. Małkowski, P. Lech, Konsulovskoe hillfort, Ukraine. Non-invasive survey in 2015 season

D. Nykonenko, M. Matera, N. Gawryluk, P. Lech, Konsulovskoe hillfort, Ukraine. 2016 season

B. Kaim, N. Buławka, The sixth season of excavations at Gurukly Depe, southern Turkmenistan (2015)

W. Godlewski, Naqlun, Egypt. Excavations in 2015

D. Dzierzbicka, W. Godlewski, Dongola, Sudan – season 2015-2016

J. Kalaga, Recenzja: D. Błaszczyk, D. Stępniowska (red.), Pochówki w grobach komorowych na ziemiach polskich w okresie wczesnego średniowiecza