Naqlun (Nekloni) – klasztor w Fajum, Egipt

Naqlun (Nekloni) - klasztor w Fajum, Egipt
Naqlun (Nekloni) – klasztor w Fajum, Egipt

Kierownik badań: prof. dr Włodzimierz Godlewski
Miejsce badań: Deir el Malaq, Fajum, Egipt
Charakter stanowiska: zespół eremów oraz średniowieczny klasztor
Datowanie: koniec V wieku – XIV wiek

Naqlun (kopt. Nekloni) to liczny zespół eremów (89) wykutych w zboczach niewysokich wzgórz, oraz rozległa zabudowa monastyczna ze średniowiecznym kościołem.

Badania, prowadzone w ramach programu Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze, obejmują kilka zagadnień: architekturę eremów skalnych i architekturę monastyczną; malowidła ścienne z początków XI wieku; nekropolę późnoantyczną z VI- VII wieku oraz rozległy cmentarz średniowieczny z XI – XIII wieku; liczne dokumenty pisane: greckie, koptyjskie i arabskie; tkaniny; szkło; drewno; plecionki; ceramikę i monety.