Światowit – Tom XXV (1964)

red. W. Hensel, Warszawa 1964

Spis treści:

pdf icon large Jerzy Antoniewicz, Osiedla obronne okresu wczesnożelaznego w Prusach, s. 5-211

pdf icon large Zofia Wartołowska, Metoda dialektyczna w badaniach archeologicznych, s. 213-236

pdf icon large Bolesława Chomentowska, Masowy grób kultury trzcinieckiej w Kosinie, pow. Kraśnik, s. 237-251

pdf icon large Stefan Karol Kozłowski, Materiały paleolityczne ze stanowiska wydmowego Tokary-Rąbierz, pow. Gostynin: przemysł tokarski, s. 253-269