Światowit – Tom I (1899)

red. Erazm Majewski, Warszawa 1899

Spis rzeczy:

Część I. Badania oryginalne.

pdf icon large Słowo wstępne – s. I-IV

pdf icon large J. Czarnowki, Jaskinie okolic Ojcowa pod względem topograficznym – s. 1-13

pdf icon large Erazm Majewski, Grociki dłutowate polskie do strzał przedhistorycznych – s. 13-31

pdf icon large Wandalin Szukiewicz, Kurhany kamienne w pow. Lidzkim (gub. Wileńska) – s. 32-38

pdf icon large Erazm Majewski, Zabytki przeddziejowe w Jastrzębcu (pow. Stopnicki) – s. 38-51

pdf icon large Erazm Majewski, Zabytki przeddziejowe w Żernikach Dolnych, w powiecie Stopnickim – s. 52-61

pdf icon large Erazm Majewski, Sprawozdanie z wycieczek archeologicznych w Kieleckiem w r. 1897 – s. 62-67

pdf icon large Zygmunt Gloger, Wykopaliska w Horodnicy na Pokuciu – s. 67-69

pdf icon large Erazm Majewski, Toporki rogowy i kamienny ze wsi Borowe na Kurpiach – s. 69-71

pdf icon large Wandalin Szukiewicz, Przedmioty bronzowe, znalezione nad Niemnem i Mereczanką – s. 71-75

pdf icon large Przypisek – s. 75

pdf icon large Erazm Majewski, Prośba – s. 75-76

Część II. Przegląd archeologiczny.

pdf icon large Erazm Majewski, Odkrycia archeologiczne, dokonane w Prusiech Wschodnich i Zachodnich w ciągu dwulecia 1895 i 1896 – s. 79-83

pdf icon large Erazm Majewski, Wiek miedziany w Chaldei i zagadka bronzu – s. 83-86

pdf icon large Otton Helm, Rozbiór chemiczny bronzów przeddziejowych zachodnio-pruskich – s. 87-92

pdf icon large Erazm Majewski, O właściwej metodzie badania starożytności słowiańskich – s. 92-99

pdf icon large Hieronim Łopaciński, Kilka wiadomości o wykopaliskach – s. 99-104

pdf icon large Wacław Sieroszewski, Nóż sybirski – s. 105-111

pdf icon large Erazm Majewski Biblioteka badacza starożytności przeddzejowych – s. 112-117

Rozbiory i sprawozdania

pdf icon large Bogusławski W.: „Dzieje Słowiańszczyzny” (Erazm Majewski) – s. 118-124

pdf icon large Hoernes M.: „Dzieje pierwotne sztuki plastycznej w Europie” (Salomon Reinach) – s. 124-128

pdf icon large Piekosiński Fr.: „Ludność wieśniacza w dobie Piastowskiej” (E. Majewski) – s. 128-135

pdf icon large Antoniewicz W.: „Mapa archeologiczna gub. Kijowskiej” (Ksawery Chamiec) – s. 135-146

pdf icon large Penka Karol: „Zur Paläoethnologie Mittel- und Südeuropas” (E. Majewski) – s. 146-148

pdf icon large Turner W.: „Early Man in Scotland” (N.) – s. 149-150

pdf icon large Niederle Lubor: „O povodu Slovanu” (B. W. Kor.) – s. 150-153

pdf icon large Karłowicz J.: „Gwara kaszubska” (M.) – s. 153-154

Z Muzeów

pdf icon large Wykaz muzeów archeologicznych w Niemczech, Francyi i Szwajcaryi – s. 155-157

pdf icon large Muzeum archeologiczne w Wilnie – s. 157-159

pdf icon large Tak się rozpraszają zabytki krajowe – s. 159-160

pdf icon large Nowe muzeum w Magdeburgu – s. 160-161

pdf icon large Popielnice twarzowe – s. 161-162

pdf icon large Z Kalisza. – Nowe stacye krzemienne – s. 163

pdf icon large Sprawa muzeum miejskiego w Warszawie (B. W. Kor.) – s. 163-171

pdf icon large Prawo i rozporządzenia, dotyczące wykopalisk (Szczęsny Jastrzębowski) – s. 171-173

Drobne wiadomości

pdf icon large Podział czasów przeddziejowych w Skandynawii (M.) – s. 173-174

pdf icon large Próba chronologii Rosyi połudiowej (europejskiej) według Samokwasowa (M.) – s. 174

pdf icon large Napoje fermentowane (M.) – s. 174-175

pdf icon large Monety arabskie nad Wisłą (E. M.) – s. 175

pdf icon large Odkrycia w Schweizersbildzie pod Szafuzą (Schaffhausen) w Szwajcaryi – s. 175-176

pdf icon large Szczęsny Jastrzębowski, Bibliografia archeologii przeddziejowej polskiej – s. 177-195

pdf icon large Literatura. Ważniejsze prace z ostatniego dwulecia – s. 196-204

pdf icon large Skorowidz treści tomu I-go oraz spis autorów, wymienionych w tomie I-m – s. 205-210