Światowit – Tom III (1901)

red. E. Majewski, Warszawa 1901

Spis rzeczy

Część pierwsza. Badania oryginalne

pdf icon large Wandalin Szukiewicz, Poszukiwania archeologiczne w powiatach Lidzkim i Trockim (gub. Wileńska, s. 3

pdf icon large Fr. Tarczyński, Groby rzędowe kamienne w pow. Płockim, s. 30

pdf icon large Józef Kolski, Kamień z „wanienką” Matki Boskiej, s. 33-41

pdf icon large Maryan Wawrzeniecki, Ślady przeddziejowe w mieście Rawie (gub. Piotrkowska) i najbliższej jego okolicy, s. 42

pdf icon large Stanisław Jarocki, Kurhany i cmentarzyska w pow. Oszmiańskim, w gub. Wileńskiej, s. 46

pdf icon large Dr. Leon Rutkowski, Szkielety i czaszki z cmentarzysk rzędowych powiatów Płońskiego, Płockiego i Sierpskiego, s. 49-59

pdf icon large Erazm Majewski, Zabytki przeddziejowe we wsi Janina w pow. Stopnickiem, s. 60-75

pdf icon large S. J. Czarnowski, Jaskinia Borsucza nad rzeką Prądnikiem, s. 75-84

pdf icon large Erazm Majewski, Bronzy i kości ludzkie z grobu we wsi Koniuchy (pow. Wiłkomierski), s. 85-89

pdf icon large Jan Tur, Opis kości ludzkich z grobu w Koniuchach, s. 89-93

pdf icon large Erazm Majewski, Powiat Stopnicki pod względem przedhistorycznym, s 95-161

Korespondencya

pdf icon large Fedorówka (Antoni Durzycki), s. 162

pdf icon large Kurhany, stare śmietniska, oraz cmentarze w widłach Niemna i Hańczy (Wacław Sieroszewski), s. 163-164

pdf icon large Wyjaśnienie (Maryan Wawrzeniecki), s. 164-165

pdf icon large Wykopaliska w Kretkach (Zygmunt Gloger), s. 165-166

pdf icon large Wykopalisko z epoki „la Tène” w Smardzewicach, pow. Opoczyńskim (Bronisław Aleksandrowicz), s. 166-168

Część druga. Przegląd archeologiczny

pdf icon large Ludzkość w dobie przeddziejowej. Streszczenie dzieła Dr. Lubora Niederle’go p.t.: „Lidstvo v dobì pøedhistorické”, Ksaw. Chamiec, s. 171-199

pdf icon large Pierwsze pojawienie się żelaza. Mowa prof. Oskara Monteliusa ze Sztokholmu, s. 200-204

pdf icon large O ukazaniu się Słowian w Niemczech. Przekład mowy prof. Rudolfa Virchowa, wygłoszonej na 31-m zgromadzeniu T-wa Antropologicznego w Halli nad Salą d. 25 września 1900 r., s. 205-216

pdf icon large Materyały do mapy archeologicznej, s. 217-219

Rozbiory i sprawozdania

pdf icon large Montelius O., Die Chronologie der ältesten Bronzezeit in Norddeutschland und Skandinavien (E. Majewski), s. 219-223

pdf icon large Erckert von R., Wanderungen und Siedelungen der germanischen Stämme in Mittel-Europa von der ältesten Zeit bis auf Karl den Grossen (E. Majewski), s. 223-226

pdf icon large Kuzniecow S. K., G. Ossowski. Esquisse biographique (20 novembre 1835 † 28 avril 1897) par Kouzniétsov (H. Ł.), s. 226-227

pdf icon large „Gazeta Kaliska” r. 1900 (VIII) (M. R. Witanowski), s. 227-228

pdf icon large Rzeczy archeologiczne w 25-ciu rocznikach „Tygodnika Piotrkowskiego” (1873 – 1898) (M. R. Witanowski), s. 228-229

Z muzeów

pdf icon large pdf icon large Dwa dokumenty, s. 229-232

pdf icon large Z powodu wykopalisk neolitycznych z ceramiką typu przedmiceńskiego, T. Wołkow., s. 233-237

pdf icon large Ś.p. Franciszek Tarczyński (wspomnienie pośmiertne), s. 237-238

pdf icon large pdf icon large pdf icon large Drobne wiadomości, s. 239-243

pdf icon large Literatura ogólna. Ważniejsze prace z ostatniego dwulecia (r. 1899 i 1900), s. 244-248

pdf icon large Do Czytelników naszych, s. 248-250

pdf icon large Skorowidz treści tomu III-go, s. 251-254