Światowit – Tom IV (1902)

red. E. Majewski, Warszawa 1902

Spis rzeczy

Sprawozdanie z czteroletniej działalności, V

Część pierwsza. Badania oryginalne

Franciszek Pułaski, „Mogiły” o nasypie kamiennym w pow. Kamienieckim, s. 3
Wandalin Szukiewicz, Kurhany kamienne w pow. Lidzkim, gub. Wileńskiej, s. 40
Romuald Erzepki, Notatki archeologiczne, s. 46
K. Bołsunowski, Znaki symboliczne na ołowiu (plomby), s. 54
Erazm Majewski, Powiat Stopnoicki pod względem przedhistorycznym. Część druga, s. 73

Korespondencya

Szmaragd starożytny i pierścień (Red.), s. 145
Spis zabytków, znalezionych w gub. Wołyńskiej (L. Żytyński), s. 146
Kurhany w Niewieżnikach w pow. Poniewieskim (M. Butrymówna), s. 148
Zabytki podolskie (I. Potemkowski), s. 150
Posążek marmurowy (Potemkowski), s. 154
Wykopaliska pod Łęczycą (Jan Górecki), s. 155
W sprawie kamieni ze „śladami” (Tomasz Lisiewicz), s. 157

Część druga. Przegląd archeologiczny

Ludzkość w dobie przeddziejowej. Streszczenie dzieła dra Lubora Niederle’go p.t.: „Lidstvo v dobì pøedhistorické”. Cz. IV. Żelazo (Ksawery Chamiec) s. 163
Jak rozkopywać kurhany (em), s. 193
Materyały do mapy archeologicznej. Archeologia przeddziejowa w „Słowniku Geogr.”, t. IV – VI (Witanowski), s. 201
Rzut oka na dzieje przedhistoryczne ziemi Obodrytów północnych i Lutyków zachodniach (dziś Meklenburskie) (Erazm Majewski), s. 206
O cechach specyficznie ludzkich u naszych przodków. Odczyt prof. H. Klaatscha, wygłoszony w sierpniu 1901 r. na Zjeździe niem. T-wa antropolog. W Metzu (przeł. K. Stołyhwo), s. 234

Rozbiory i sprawozdania

R. Asmus. Die Schädelform der Altwendischen Bevölkerung Mecklenburgs (em.), s. 246
Ad. Bloch dr, Pourquoi les Anthropoides ne sont ils pas marcheurs bipèdes? (M.), s. 246
Edward Bogusławski, Metoda i środki poznania czasów przedhistorycznych w przeszłości Słowian (Toż po niemiecku) (Autoreferat), s. 247
H. C. Folmer, Die ersten Bewohner der Nordseeküste (M.), s. 258
K. Koehler, Album zabytków przedhistorycznych Wielkiego Księstwa Poznańskiego, Zesz. II, z 21 tabl. (E. Majewski), s. 259
Materyały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne Ak. Um. W Krakowie. Tomy IV i V (F. Pułaski), s. 261

Drobne wiadomości

Wzmianka o wykopaliskach przedhistorycznych (H. Łopaciński)

Siedziby neolityczne (em.)

„Czaszka krótkogłowa” (M.)

Wielbłąd czwartorzędowy

Projekt międzynarodowej kartografii przedhistorycznej (m.)

Co to jest antropologia?, s. 265

Sprawozdanie z działu archeologii przedhistorycznej na wystawach rolniczo-przemysłowej, oraz przedmiotów sztuki i starożytności w Lublinie 1901 r. (H. Łopaciński), s. 271
Skorowidz treści tomu IV-go, s. 277