Światowit – Tom XXXVII (1994)

red. W. Hensel, Warszawa 1994

Spis treści:

Artykuły

pdf icon large Jerzy Kolendo, Jan Nepomucen Sadowski jako badacz ziem polskich w starożytności, s. 5-16

pdf icon large Jerzy Gąssowski, The dawn of medieval european culture, s. 17-36

pdf icon large Aleksiej Pawlowicz Oklawnikow, Drewniaja Sibir’: itogi I probl’emy, s. 37-56

pdf icon large Wojciech Michera, Uwagi o użytkowaniu czerwonego bar wnika w polskim mezolicie i neolicie do około III tys. p.n.e., s. 57-70

pdf icon large Piotr Wawrzyniak, Próba interpretacji obiektu produkcyjnego o charakterze hutniczym z okresu późnolateńskiego na stanowisku 8 w Popowicach, gm. Inowrocław, woj. bydgoskie, s. 71-76

pdf icon large Wojciech Nowakowski, Osada z okresu wpływów rzymskich i V-VII wieku w Wyszemborku,stanowisko I, gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie, s. 77-116

 

Materiały

pdf icon large Jerzy Filuk, Wykopaliskowe szczątki ryb z osady położonej na wyspie jeziora Salęt w miejscowości Wyszembork, woj. olsztyńskie (okres wędrówek ludów), s. 117-128

pdf icon large Alicja Lasota-Moskalewska, Krzysztof Świeżynski, Kości zwierzęce ze stanowiska I w Wyszemborku, s. 129-136

 

Archeologia nowego świata

pdf icon large Maria Lityńska, Szczątki roślin z II-II1 i IV-VII wieku n.e. znalezione na stanowisku I w Wyszemborku koło Mrągowa, s. 137-146

pdf icon large P. M. Barford, E. Marczak, The settlement complex at Podebłocie, gm. Trojanów, an interim report of investigations 1981-1992, s. 147-169

pdf icon large Jan Szykulski, La Venta, jej rola i charakter, s. 169-181