Chowaniec Roksana

Roksana Chowaniec
dr hab. Roksana Chowaniec
Katedra Numizmatyki i Muzealnictwa

e-mail:
roksana.chowaniec@uw.edu.pl

dyżury:
urlop

zainteresowania naukowe:
– archeologia Sycylii grecko-rzymskiej
– archeometria
– procesy związane z romanizacją
– kultura materialna
– studia krajobrazowe
– public archaeology
– edukacja i popularyzacja dziedzictwa archeologicznego (muzealnictwo, konserwatorstwo, metody edukacji, marketing muzealny, ochrona stanowisk archeologicznych)

inne:
– kierownik Misji Archeologicznej w Akrai, Sycylia
– stypendystka Römisch-Germanische Kommission we Frankfurcie, Deutscher Akademischer Austauschdienst w Marburgu, Bogliasco Foundation w Genui
– Erasmus w Rzymie, Barcelonie i Katanii
– kierownik licznych projektów NCN i MNISW oraz UE

bibliografia:
Academia.edu