Staż w Ambasadzie Izraela w Polsce

Drodzy Studenci, istnieje możliwość realizacji programu stażowego w Ambasadzie Izraela w Polsce. Osoby zainteresowane stażem proszę o przesłanie zgłoszeń zawierających imię, nazwisko, rok studiów, numer telefonu, email na adres wa.student@uw.edu.pl do dnia 2 marca 2021 r.

Internship in Israeli Embassy in Poland

Dear Students, it is possible to participate in an internship programme at the Israeli Embassy in Poland. Persons interested in the programme are asked to send their applications containing name, surname, year of study, telephone number, email on the address wa.student@uw.edu.pl by March 2, 2021.

Konkurs na stanowisko stypendysty naukowego w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.

Kierownik projektu „(Czytając) Afrykański Palimpsest. Dynamika miejskich i wiejskich społeczności numidyjskiego i rzymskiego Mustis (AFRIPAL)” ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty naukowego w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.

Projekt ten jest finansowany ze środków NCN, z konkursu OPUS 19 nr 2020/37/B/HS3/00348. Realizuje go zespół reprezentujący CAŚ UW, Wydział Archeologii UW oraz Institut National du Patrimoine z Tunezji pod kierunkiem dr. hab. Tomasza Waliszewskiego, prof. ucz. Celem projektu jest poznanie genezy oraz charakteru przemian społeczności zamieszkujących w okresie numidyjskim i rzymskim miasto Mustis (Tunezja) oraz jego zaplecze wiejskie.

Stypendium będzie przyznane na okres 36 miesięcy, począwszy od kwietnia 2021 r. Szczegółowe informacje o zadaniach stypendysty i warunkach przyznania stypendium można znaleźć na stronach Narodowego Centrum Nauki oraz Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW pod poniższymi linkami:

https://www.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=185391

https://pcma.uw.edu.pl/2021/02/24/konkurs-na-stypendyste-w-projekcie-afripal/

Aplikacje należy przesyłać do 15 marca 2021 r. na adres: twaliszewski@uw.edu.pl

Informacja od Narodowego Centrum Nauki 

Informacja od Narodowego Centrum Nauki 

uprzejmie informujemy, że Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiła konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej NCN pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/BIP/index.php?id=120&p=658

Termin naboru zgłoszeń upływa z dniem 23 marca 2021 r.

Z wyrazami szacunku
Jolanta Lisowska
jolanta.lisowska@ncn.gov.pl  Kancelaria Rady NCN

NARODOWE CENTRUM NAUKI,  ul. Twardowskiego 16, 60-312 Kraków

 

Szkolenia BUW

Szanowni Państwo,
na stronie BUW znajduje się oferta szkoleń, w tym szkoleń dedykowanych pracownikom, studentom i doktorantom, archeologom i historykom, odnośnie korzystania ze zbiorów elektronicznych BUW, zasad pisania prac dyplomowych, czy redakcji tekstów naukowych. Zachęcam do zapoznania się z ofertą: https://www.buw.uw.edu.pl/szkolenia/

Ubezpieczenie i zasady finansowania usług w ramach NFZ

Szanowni Państwo
W związku z licznymi zapytaniami ze strony pacjentów/studentów  UW i codzienną obserwacją ich wiedzy na temat zasad korzystania z opieki medycznej w ramach posiadanego statusu ubezpieczenia i zasad finansowania usług w ramach NFZ pozwalam sobie na Państwa ręce przesłać materiały informacyjne w tym zakresie. Szczególnie w czasach stanu epidemii, kiedy może być problem z dostępem do lekarza  i uzyskaniem rzetelnej informacji  wiedza taka może być pomocna zarówno dla studentów krajowych jak i obcojęzycznych. Zapraszamy do korzystania z infolinii i dalszej tradycyjnej ścieżki pomocy medycznej w przychodniach akademickich CenterMed Warszawa na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Gwarantujemy szybką i sprawną pomoc medyczną  z wykorzystaniem wszelkich dostępnych na dziś rozwiązań informatycznych.

Z poważaniem
Piotr Montewka
CenterMed Warszawa Sp. z o.o.
tel. 506071213

STUDENCI – ZASADY LECZENIA NFZ

STUDENCI SZCZEGÓŁY ZAPISU ON-LINE NFZ

Zajęcia z epigrafiki i papirologii dla klasyków

Szanowni Państwo, zapraszamy studentów naszego Wydziału na nowe zajęcia “Inskrypcje, papirusy i inne antyczne teksty, czyli źródła pisane w warsztacie archeologa klasycznego (konwersatorium, profil technologiczno-badawczy), które prowadzone będą przez mgr Annę Kordas. Pierwsze zajęcia odbędą się już w czwartek o godz. 11:30. 
 
Poniżej link do zajęć: 

Wspomnienie o Witku Jedlińskim

Witold Jedliński
Witold Jedliński

Trudno jest pisać o koledze, który właśnie umarł, a do którego tak bardzo nie pasuje słowo śmierć.
Nie pamiętam, kiedy poznałem Witka. Może na praktyce wykopaliskowej w Żydowie, na Pomorzu, gdzie badaliśmy grodzisko, które miało być zalane, z powodu budowy hydroelektrowni? Potem pamiętam Rajgród, gdzie Witek prowadził wykopaliska, ale większość czasu spędzaliśmy na kortach tenisowych. Był wybitnym sportowcem, grał w młodzieżowej reprezentacji Polski w koszykówce. Był zawodnikiem pierwszoligowej Polonii Warszawa. Na studiach grałem z Nim w drużynie Wydziału Archeologii, która zdobyła mistrzostwo Uniwersytetu Warszawskiego. Czytaj dalej Wspomnienie o Witku Jedlińskim