Zebranie Rady Naukowej IA UW 6 marca 2019

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w  posiedzeniu naszej Rady, które odbędzie się 6 marca 2019 o godz. 15.00 w sali 210. Omawiane będą sprawy wielkiej wagi, zwł. w punkcie 5 i 6 toteż zachęcam do odwiedzenia sali obrad i wzięciu udziału w dyskusji. Oczywiście, tylko Członkowie Rady mają prawo do udziału w głosowaniach.

Proponowany porządek obrad:

  1. Zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania.
  3. Komunikaty Dyrekcji.
  4. Sprawy personalne.
  5. Dyskusja nad miejscem archeologii w przyszłej strukturze UW.
  6. Sprawa przyszłości biblioteki IA UW.
  7. Sprawy dydaktyczne.
  8. Wolne wnioski.

Z pozdrowieniami,

Prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski

Przewodniczący RN IA UW

Anna Wodzińska

dr hab. Anna Wodzińska

e-mail:
annawodzinska@uw.edu.pl

dyżury:
poniedziałek 11:30-13:00
środa 11:30-13:00
pokój 3.08

zainteresowania naukowe:
Archeologia Egiptu i Nubii
Ceramika antyczna, szczególnie w kontekście społecznym i ekonomicznym
Materiałoznawstwo i rzemiosło w starożytności

bibliografia:
Anna Wodzińska

projekty:
– Udział w pracach Polsko-Słowackiej Misji Archeologicznej w Tell el-Retaba (kierownik prac: dr hab. Sławomir Rzepka – Instytut Archeologii UW), Egipt, opracowanie materiału ceramicznego
– 1/4 etatu (w latach 2918-2021) w ramach grantu ERC UMMA realizowanego w Dongoli w Sudanie (kierownik prac: dr Artur Obłuski – Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW), opracowanie materiału ceramicznego
– Udział w pracach Ancient Egypt Research Associates w Gizie (kierownik prac: dr Mark Lehner), opracowanie materiału ceramicznego

Krosno, stan. 1. Nekropola kultury wielbarskiej z obszaru starożytnego ujścia Wisły. Materiały z badań w latach 1980-2009

Prezes Fundacji Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego Dr hab. Roksana Chowaniec oraz Dyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego Dr hab. Krzysztof Jakubiak mają przyjemność zaprosić na promocję książki Agnieszki Jarzec pt. „Krosno, stan. 1. Nekropola kultury wielbarskiej z obszaru starożytnego ujścia Wisły. Materiały z badań w latach 1980-2009”, przygotowanej w ramach tomu 12 serii Światowit Supplement Series B: Barbaricum. Spotkanie odbędzie się 7 marca 2019 roku o godzinie 14.00 w siedzibie Instytutu Archeologii UW przy Krakowskim Przedmieściu.

Zaproszenie Krosno

Dobrochna Zielińska


dr Dobrochna Zielińska

e-mail: d.zielinska@uw.du.pl

dyżury:
poniedziałek 15:00 – 16:30,
środa 11:30 – 13:00

zainteresowania naukowe:
Archeologia Egiptu i Nubii.

Sztuka Doliny Nilu w epoce późnego antyku i średniowiecza. Materialne i niematerialne aspekty malarstwa ściennego, ze szczególnym uwzględnieniem malowideł ściennych Nubii. 

bibliografia:
Zielińska, D., „Faras Cathedral: A Witness of Art Development in the Nubian Kingdoms of Nobadia and Makuria”, Journal of the National Museum in Warsaw 5(41), 2016, 46–53

Zielińska, D., „Painted Decoration of the Central Hall: Preliminary Inventory”, [w:] D. Dzierzbicka, W. Godlewski (eds.), Dongola 2012-2014. Report On Excavations, Conservation Work And Site Management, Warsaw, 2016, 25–42

Zielińska, D., „Painted decoration of Building V (Royal Church) on the Citadel: state of research”, [w:] D. Dzierzbicka, W. Godlewski (eds.), Dongola 2012-2014. Report on excavations, conservation work and site management, Warsaw, 2016, 103-110

Zielińska, D., „The Iconography of Power – The Power of Iconography: The Nubian Royal Ideology and Its Expression in Wall-Painting”, [w:] The Fourth Cataract and Beyond Proceedings of the 12th International Conference for Nubian Studies, Anderson J.R., Welsby D.A (eds.)[=British Museum Publications on Egypt and Sudan 1], Peeters, Leuven, 2014, 943–950

Zielińska, D., „The painted decoration of the church at Sonqi Tino in the context of the iconographical program of Nubian churches”, Scienze dell’Antichità 18(2013), 413–418

Zielińska, D., „Hawarte 2007. Reconstruction project of the painted decoration”, Polish Archaeology in Mediterranean XIX [=Reports 2007], Warszawa, 2011, 527–535

Zielińska, D., „The Iconographical program in Nubian churches: Progress Report Based on a New Reconstruction Project”, [w:] Between the Cataracts. Proceedings of the 11th Conference for Nubian Studies, Warsaw University, 27 August – 2 September 2006. Part two, fascicule 2 [= PAM Supplement Series 2.2/2], Warszawa, 2010, 643–651

Zielińska, D., „Edifice without parallel: the Cruciform Building on the Citadel in Od Dongola”, [w:] Between the Cataracts. Proceedings of the 11th Conference for Nubian Studies, Warsaw University, 27 August – 2 September 2006. Part two, fascicule 2 [= PAM Supplement Series 2.2/2], Warszawa 2010, 695–703

Zielińska, D., 2004, „The Painted Decoration of the Cruciform Building (B.III) in Dongola. Preliminary Report”, Polish Archaeology in the Mediterranean XV: Reports 2003, 216–223

Innemée, K.C. Zielińska, D., „The King and the Cross, the iconography of a painting in the throne hall of Dongola” [w:] Proceedings of the 13th International Conference for Nubian Studies (1-6 September, 2014), Peeters Publishers, 2018, 615–624

Danys, K., Zielińska, D., „Alwan Art: Towards an Insight into the Aesthetics of the Kingdom of Alwa through the Painted Pottery Decoration”, Sudan & Nubia 21, 2017,177–85

Łajtar, A. Zielińska, D., „The northern pastophorium of Nubian churches: Ideology and function (on the basis of inscriptions and paintings)” [w:] A. Łajtar, A. Obłuski, I. Zych (eds.), Aegyptus et Nubia Christiana. The Włodzimierz Godlewski Jubilee Volume on the Occasion of his 70th Birthday, Warsaw, 2016, 435–457

Wagner M., Zielińska D. (eds.), Hawarte. Last Masterpieces of Ancient Painters, Wagner M., Zielińska D. (eds.),Warszawa, 2012, „A Roman mithraeum in virtual space”, [w:] The Last Masterpieces of the Ancient Painters: The Mithraeum of Hawarte, Warszawa,  2012, 89-93

Godlewski, W., Obłuski, A., Zielińska, D., 2005  „Uli Island. Preliminary Report”, Polish Archaeology in the Mediterranean XVI: Reports 2004, 339–356

Syta, O., Wagner, B., Bulska, E.,  Zielińska, D., Żukowska, G.  Z., Gonzalez, J., Russo, R.,  „Elemental imaging of heterogeneous inorganic samples by means of simultaneous laser induced breakdown spectroscopy and laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry measurements” , [w:] Talanta. The International Journal of Pure and Applied Analytical Chemistry, 179, DOI: 10.1016/j.talanta.2017.12.011

Syta, O., Rozum.,K., Choińska, M., Zielińska, D., Żukowska, G. Z., Kijowska, A., Wagner, B., „Analytical procedure for characterization of medieval wall-paintings by X-ray Fluorescence Spectrometry, Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry and Raman Spectroscopy”, Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, Elsevier, 10.1016/j.sab.2014.08.003

Williams, B.,  Danys-Lasek, K., Heidorn, L., Obluski, A., Then-Obluska, J., Reshetnikova, N., Tsakos, A., Zielińska, D.,  „The Oriental Institute Nubian Expedition Publication Project” [w:] Oriental Institute 2012-2013 Annual Report [https://oi.uchicago.edu/sites/oi.uchicago.edu /files/uploads/shared/docs/ar/11-20/12-13/12-13_OINE.pdf]

Fotograf partyzantów – Edward Buczek

Serdecznie zapraszamy na projekcję filmu o Edwardzie Buczku, byłym pracowniku Instytutu Archeologii UW, który w latach wojennych był zaprzysiężonym fotoreporterem partyzantów. Projekcja i spotkanie z reżyserem odbędzie się 1 marca 2019, w piątek o godz. 18:00 w Domu Braci Jabłkowskich, piętro III, ul. Bracka 25, Warszawa.

Fotograf Partyzantów - plakat