Zakład Archeologii Wczesnego Średniowiecza

Grodzisk k. Węgrowa, fot. Miron Bogacki, Michał Dąbski
Grodzisk k. Węgrowa, fot. Miron Bogacki, Michał Dąbski

Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, 00-927 Warszawa, pok. 3.21, 3.21a

Telefon zakładu:
pok. 3.21 tel. 55 22 821
pok. 3.21a tel. 55 22 822

Kierownik zakładu:
doc. dr hab. Wojciech Wróblewski e-mail: wojciech_wroblewski@hotmail.com

Pracownicy:
dr hab. Tomasz Nowakiewicz e-mail: nowakiewicz@yahoo.com
dr Dariusz Błaszczyk e-mail: d.blaszczyk@uw.edu.pl
mgr Monika Różańska-Kardaś e-mail: rozanskamoni@gmail.com

Pracownicy emerytowani:
prof. dr hab. Andrzej Buko e-mail: abuko@uw.edu.pl
prof. UW dr hab. Joanna Kalaga e-mail: jk@pradzieje.pl

Informacje o zakładzie:

Granty:

Badania wykopaliskowe:

Archeologia Wojny

Właśnie ukazała się nowa książka Bartosza Kontnego:
Archeologia wojny. Studia nad uzbrojeniem barbarzyńskiej Europy okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów, Oświęcim 2019, wyd. Napoleon V.

Prezentowana praca jest owocem wieloletnich studiów autora poświęconych broni barbarzyńskiej okresu rzymskiego i wędrówek ludów w Barbaricum. Stanowi ona kompendium wiedzy na temat uzbrojenia na ziemiach polskich w tych czasach (I–VII w. po Chr.). Czytelnik znajdzie w niej omówienie militariów kultur przeworskiej i wielbarskiej, kręgu zachodniobałtyjskiego oraz problematyki ofiarnych stanowisk bagiennych (jeziornych), które od niedawna znane są także z ziem Polski północnej. Dodatkowo w książce zamieszczono rozdział poświęcony tarczom, przede wszystkim z okresu protohistorycznego, uwzględniający jednak ponadto genezę, pradzieje i historię tej broni ochronnej, a także analogie z innych kultur i cywilizacji. Problematyka powyższa została ujęta na szerokim tle, z uwzględnieniem zagadnień często wykraczających poza terytorium środkowoeuropejskie i granice okresu protohistorycznego. Jest to pierwsze tego rodzaju opracowanie w literaturze bronioznawczej.

Spis treści:
Wstęp
Rozdział I
Stanowiska bagienne jako źródło do poznania
wojskowości i rytuałów wojny w barbarzyńskiej
Europie okresu rzymskiego i wędrówek ludów 7
Rozdział II
Wojownicy kultury przeworskiej w okresie wpływów
rzymskich i początkach okresu wędrówek ludów 27
Rozdział III
Uzbrojenie w kulturze wielbarskiej 69
Rozdział IV
Broń bałtyjska w okresach rzymskim i wędrówek
ludów na ziemiach polskich 115
Rozdział V
O tarczy u Germanów i jej pochodzeniu 195

Recenzje

P. Łuczkiewicz – recenzja książki
J. Rodzińska-Nowak – recenzja książki

Critique

Maciej Sobczyk

dr Maciej Sobczyk
Pracownik Ośrodka Badań Prekolumbijskich

e-mail:
m.sobczyk@uw.edu.pl

dyżury:
czwartek 12:30 – 14:00
(Ośrodek Badań Prekolumbijskich, wchodzić od KP1)

zainteresowania naukowe:
archeologia i architektura kultur przedhiszpańskich obszaru andyjskiego, archeologia wysokogórska, archeologia Polinezji, archeologia jaskiń, archeologia podwodna

bibliografia:
Maciej Sobczyk

Egzaminy NoC i AAŚ

Szanowni Państwo,

Egzamin z Nauk o człowieku będzie miał miejsce w salach 2.09 (nazwiska od A do Ł) i 2.10 (nazwiska od M do Ż), w dniu 29 stycznia (wtorek) w godzinach 9:00-10:30.

Egzamin z Archeologii i Antropologii Śmierci będzie miał miejsce w dniu 29 stycznia (wtorek) w godz. 11:00-12:30, w sali 2.10.

W. Więckowski

Zakład Archeologii Klasycznej

Adres: 
Gmach Szkoły Głównej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
II piętro, pokój 3.17
tel. 22 55 22 817

Kierownik zakładu:
dr Piotr Jaworski (archeologia klasyczna, numizmatyka antyczna, dzieje zainteresowań archeologicznych i kolekcjonerstwa antyku w Polsce)

Pracownicy:
dr hab. Monika Rekowska (historia archeologii klasycznej, archeologia starożytnego Rzymu, antyczna Cyrenajka)
dr Dagmara Wielgosz-Rondolino (rzeźba antyczna, petrografia, identyfikacja marmurów i kamieni barwnych)

Granty:

  • “Rezydencja jako autoprezentacja miejskich elit. Architektura i dekoracja Domu Orfeusza w Nea Paphos, antycznej stolicy Cypru” – kierownik: dr hab. Monika Rekowska (NCN, nr UMO-2017/27/B/HS3/01131)
  • “Marmora Asiatica. Ku archeopetrologii w Polsce” – kierownik: dr Dagmara Wielgosz-Rondolino (NCN, nr UMO-2012/07/E/HS3/03971)

Badania wykopaliskowe:
Pracownicy Zakładu Archeologii Klasycznej biorą udział w badaniach terenowych i studyjnych m.in. na stanowiskach: Chhim (Liban), Dzalisi (Gruzja), Gonio-Apsaros (Gruzja), Jiyeh (Liban), Marea (Egipt), Nea Paphos (Cypr), Novae (Bułgaria), Olbia (Ukraina), Ptolemais (Libia).