Adam Łukaszewicz


prof. dr hab. Adam Łukaszewicz

e-mail:
adam.lukaszewicz@adm.uw.edu.pl

dyżury:
urlop naukowy w roku akademickim 2018/19

zainteresowania naukowe:
– papirologia i epigrafika
– archeologia śródziemnomorska
– historia starożytna (badania źródeł pisanych)
– krytyka tekstów antycznych, filologia klasyczna
– historia badań w Egipcie
– recepcja starożytności w literaturze polskiej

o mnie:
Archeolog śródziemnomorski, papirolog i epigrafik, historyk starożytności. Rozprawa hab. Aegyptiaca Antoniniana. Działalność Karakalli w Egipcie (215-216), Warszawa 1993 (Wydział Historyczny UW).
Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN, członek komisji PAU, member (alumnus) Institute for Advanced Study (Princeton), humboldtczyk (członek Societas Humboldtiana Polonorum), członek honorowy Stowarzyszenia Historyków Starożytności.
W latach 1999-2002 kierownik polskiej misji wykopaliskowej Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Denderze.
W roku 2012 promotor w przewodzie doktorskim honoris causa prof. Hansa Haubena z Uniwersytetu w Leuven (Belgia).
Członek towarzystw naukowych, (m. in. b. prezes Oddziału Warszawskiego PTF w latach 2006-2014).
Jedynie w okresie od 2005 do początku 2018 r. udział w 128 konferencjach naukowych, w tym 75 międzynarodowych i 53 krajowych, 101 referatów.

niektóre aktualne prace badawcze:
– Kierownictwo projektu badawczego (dokumentacja fotogrametryczna i model 3 D) w grobowcu faraona Ramzesa VI w Dolinie Królów w Egipcie (subwencja Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w latach 2012-2016).
– Udział w polskich wykopaliskach w Aleksandrii od 1980 r. (misja Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.
– Badania nad Egiptem w okresie rzymskim.
– Udział w projekcie badawczym Odnaleziony raptularz Juliusza Słowackiego z podróży na Wschód jako romantyczne dzieło synkretyczne oraz źródło literackie i ikonograficzne do badań nad historią i kulturą XIX wiekufinansowanego z grantu NCN (kierownik prof. dr hab. Maria Kalinowska).
– Badania nad postacią i działalnością Korneliusza Gallusa (aktualnie przewidywany 1-miesięczny pobyt badawczy w Rzymie w 2019 r. pod egidą Fundacji Lanckorońskich).
– Badania nad przyczynami wygnania Owidiusza.

bibliografia (wybór):

monografie:

Les édifices publics dans les villes de l’Égypte romaine. Problèmes administratifs et financiers, Warszawa 1986; drugie wyd.: Warszawa 2018

Opowieści spod piramid, Warszawa 2015

Vid Tebaidy do Aleksandrii. Pol’ska archeologicna dijal’nist’ v Egypti, Kyiv 2013/From Thebaid to Alexandria. Polish archaeological activities in Egypt, Kijów 2013

Inter Orientem et Septentrionem, Warszawa 2008

Egipt Greków i Rzymian, Warszawa 2006

Kleopatra. Ostatnia królowa starożytnego Egiptu, Warszawa 2005

Wokół Złotej Bogini. Dendera, Warszawa 2004

Arithmos theriou. Uwagi o Apk 13.18, Warszawa 2002

Świat papirusów, Warszawa 2001

Antoninus Philosarapis. Observations on Caracalla’s visit to the Sarapeum of Alexandria, Warszawa 1998

Aegyptiacae quaestiones tres, Warszawa 1995

 

przekłady książek:

J. Vogt, Upadek Rzymu. Metamorfoza kultury antycznej,Warszawa 1993 (przekład z niemieckiego)

M. Lurker, Bogowie i symbole starożytnych Egipcjan, Warszawa 1995 (przekład z niemieckiego)

P. Grimal, Marek Aureliusz, Warszawa 1997 (przekład z francuskiego).

N. Grimal, Dzieie starożytnego Egiptu, Warszawa 2004 (przekład z francuskiego, później wznowiony)

 

artykuły (ok. 220 pozycji w różnych językach; wybór):

„Ptolemy XII and the Romans – an Alexandrian Money Story”, The Polish Journal of the Arts and Culture NS 3 (1/2016), ss. 29–39

„Alexander the Great and the Island of Pharos”, [w:] K. Nawotka & A. Wojciechowska (wyd.), Alexander the Great and the East. History, Art, Tradition, Wiesbaden 2016, ss. 33–39

„César et Cléopâtre sur le Nil”, Eos103 (2016), ss. 49–56

„Remarks on Mars Ultor, Augustus and Egypt”, [w:] Z. Benincasa & J. Urbanik (wyd.), Mater familias. Scritti romanistici per Maria Zabłocka, Warszawa 2016, ss. 487–499

„Egyptian Archaeology – a Part of African Studies?”, [w:] N. Pawlak, H. Rubinkowska-Anioł & I. Will (wyd.),  African Studies. Forging New Perspectives and Directions, Warszawa 2016, ss. 19–30

„Cleopatra and Kandake”, [w:] A. Łajtar, A. Obłuski, & I. Zych (wyd.), Aegyptus et Nubia Christiana. The Włodzimierz Godlewski Jubilee Volume on the Occasion of His 70th Birthday, Warszawa 2016, ss. 691–698

„Improvised Remarks on Alexander the Great and His Heritage”, [w:] K. Twardowska et alii (wyd.), Within the Circle of Ancient Ideas and Virtues. Studies in Honour of Professor Maria Dzielska, Kraków 2014, ss. 97–116

„Alexander and Alexandria – a View from Kom el-Dikka”, [in:] V. Grieb, K. Nawotka, & A. Wojciechowska (wyd.), Alexander the Great and Egypt. History, Art, Tradition, Wiesbaden 2014, ss. 307–314

„Lecture Halls at Kom el-Dikka in Alexandria”, [w:] Divine Men and Women in the History and Society of Late Hellenism, Kraków 2013, ss. 101–112

„Polish Epigraphical Mission in the Tomb of Ramesses VI (KV 9) in the Valley of the Kings in 2010”, Polish Archaeology in the Mediterranean 22, Research 2010 (2013), ss. 161–170

„A Remark on the Name of the Emperor Lucius Aurelius Verus in Egypt”, Études et travaux 26 (2013), ss. 448–451

„Second Thoughts on the Beginnings of Alexandria”, Études et travaux 25 (2012), ss. 206–211

„Von Alexandria bis Oberägypten. Polnische Archäologie im Lande der Pharaonen”, Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien 3 (2010–2012), ss. 173–192

„A Beastie and the Beast”, [w:] Birthday Beasts’ Book. Where Human Roads Cross Animal Trails… Cultural Studies in Honour of Jerzy Axer, Warszawa 2011, ss. 153–159

„Caesar in Alexandria. Fragmentary Latin Dipinti Discovered at Kom el-Dikka in Alexandria”, The Journal of Juristic Papyrology 41 (2011), ss. 79–92

„Jean Potocki au pied des pyramides”, [in:] Jean Potocki à nouveau. Études réunies et présentées par Emilie Klene, Amsterdam – Nowy York 2010, ss. 111–120

„Cornelius Gallus and the Beginnings of Roman Policy in Nubia”, [w:] W. Godlewski & A. Łajtar (wyd.), Between the Cataracts, Proceedings of the 11th Conference of Nubian Studies, t. II, Warszawa 2010, ss. 535–540

„Textual Research and the Life of the Amphorae. Some Evidence from Late Roman Alexandria”, [w:] S. Menchelli et alii (wyd.), LCRW 3, Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean, Archaeology and Archaeometry. Comparison between Western and Eastern Mediterranean, Oxford 2010, ss. 941–943

„Ostraca and Architecture at Kom el-Dikka”, The Journal of Juristic Papyrology 39 (2009), ss. 121–131

„Quelques observations sur les chrématistes de Syène (P. Eleph. DAIK 1)”, Symposion 1999, Kolonia 2003, ss. 433–442

„Artémisia – l’Antigone de Memphis? (À propos de la steresis thekes)”, Symposion 1993, Kolonia 1994, ss. 215–218

„Einige Bemerkungen zu den Asketen in den griechischen urkundlichen Papyri”, [w:] W. Godlewski (wyd.), Coptic Studies, Warszawa 1990, ss. 93–101

Some Berlin Papyri Reconsidered”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 82 (1990), ss. 129–132

„Zum Papyrus Gissensis 40 I 9 („Constitutio Antoniniana”)”, The Journal of Juristic Papyrology 20 (1990), ss. 93–101

„Quelques remarques sur un saint anachorète de Faras”, Études et travaux10 (1978), ss. 355–362

Piotr Dyczek


prof. dr hab. Piotr Dyczek

e-mail:
piotrdyczek@uw.edu.pl

dyżury:
urlop

zainteresowania naukowe: historia i archeologią prowincji rzymskich, archeologią limesowa, sztuka prowincjonalnorzymska, ceramika rzymska, archeologia egejska i iliryjska.

bibliografia:
1. Sculptures from the “templum Aesculapii et Hygiae” in the Legionary Hospital at Novae (Moesia Interior), ed. Cristina-Georgeta Alexandrescu, Cult and Votive Monuments in the Roman Provinces , [in:] Proceedings of the 13th International Colloquium on Roman Provincial Art, Bucharest-Alba Iulia-Constanţa, 27nd of May – 3rd of June 2013 – within the framework of Corpus Signorum Imperii Romani, Cluj-Napoca 2015, 201-209.
2. Stolica Teuty – Rhizon – antyczne miasto ludzi takich jak my, Głos Polonii 13, 2015 , 22-26.
3. et alii, Rimski voenen lagier i rannovizantijski grad Novae, Arheologičeski otkrytija i razkopki prez 2014, Sofia 2015, 403-405.
4. Risan – historia pełna tajemnic – ulotka muzealna, Podgorica 2015.
5. „The Most Splendid Town of Novaesians”, Limes XXII. Proceedings of the 22nd International Congress of Roman Fronter Studies Ruse, Bulgria, September 2012, eds. L. Vagalinski, N. Sharankov, Sofia 2015, 169-177.
6. Rhizon in der Zeit des Königs Ballaios, Kontaktzone Balkan, Beiträge des internationalen Kolloquiums „Die Donau-Balkan-Region als Kontaktzone zwischen Ost-West und Nor-Süd“ vom 16.-18.Mai 2012 in Frankfurt a. M. , Kolloquien zur Vor- und Frügeschichte, 20, 2015, 107-116.
7. In the footsteps of spiritual culture: different people, different traditions, one Europe. Best practice in museology Skills and tools to the cultural heritage and cultural tourism management Papers collected and coordinated by Sara Santoro in the framework of Tempus IV project. Network for Post Graduate Masters in Cultural Heritage and Tourism Management in Balkan Countries (CHTMBAL), II VOLUME, Teramo 2015, ISBN 978-88-97017-08-0, 169-178
8. From Tanais to Novae: the Polish Archaeology in transition countries, Skills and tools to the cultural heritage and cultural tourism management Papers collected and coordinated by Sara Santoro in the framework of Tempus IV project. Network for Post Graduate Masters in Cultural Heritage and Tourism Management in Balkan Countries (CHTMBAL), II VOLUME, Teramo 2015, ISBN 978-88-97017-08-0 227-270.
9. Tre vjet gërmime shqiptar o-polake në Shkodër, Iliria 38, 2015, 9-22.
10. Shkdёr. Gёrmimet arkeologjike tё viteve 2013-2014, Iliria 38, 279-292
11. Image of the Castrum of the I Italica on the Column of Trajan: Fiction or archaeological Reality ? MOESICA ET CHRISTIANA, Studies in Honour of Professor Alexandru Barnea Edited by Adriana Panaite, Romeo Cîrjan and Carol Căpiţă Muzeul Brăilei “Carol I” – Editura Istros, Brăila 2016, 95-110.
12. Obrazki z wystawy — ze sztambucha archeologa/Slike sa izložbe — iz albuma archeologa, [In:[ Tak to się wszystko zaczęło… śladami Polaków w Czarnogórze/Tako je sve počelo…tragom Poljaka u Crnoj Gori, Ed. P. Dyczek, Podgorica 2015, 33-66.
13. New Finds of Roman Armour from Legionary Fortress at Novae (Moesia Inferior), Journal of Roman Military Equipment Studies 17 2016, 87-94.
14. Novae sector XII – Baraki na I kohorta na VIII Augustov I na I Italijski legion, Arheologičeski otkrytija i proučvanija za 2015 godina, Sofia 2016, 338-440.
15. Amphorae from the Barracks of legio VIII Augusta and legio I Italica in Novae, Rei Cretarae Romanae Fautorum Acta 44, 2016, 563-570.
16. Coena funebris on a funerary stela from Novae, Palamedes 9/10, 2014/2015, 107-118.
17. Ancient port of Rhizon/Risinum – Montenegro, Anodos. Studies of the Ancient World, 12/2016, 2016, 79-88.
18. A new way of dating so-called Byzantine lamps as exemplified by finds from Novae, Orbis Barbarorum. Studia ad archaeologiam Germanorum et Baltorum temporibus Imperii Romanii pertinentia Adalberdo Nowakowski dedicate, pod redakcją Jaceka Andrzejowskiego, Clausa von Carnapa-Bornheima, Adama Cieslińskiego I Bartosza Kontnego, Warszawa-Scheswig 2017, 601-611.
19. Maximinus Thrax in Novae, Roman Frontier Studies 2009. Proceedings of the XXI International Congress of Roman Frontier Studies (Limes Congress) held at Newcastle upon Tyne in August 2009 edited by Nick Hodgson, Paul Bidwell and Judith Schachtmann, Oxford 2017, 461-465.
20. Hejże chłopcze przynieś czarę – Studia ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Krawczukowi z okazji dziewięćdziesiątej piątej rocznicy urodzin pod redakcją E. Dąbrowy, T. Grabowskiego i M. Piegonia, Florilegium Kraków 2017, 83—98.
21. On the So-Called Legionary Pottery and „Mysterious” Lower Danube Kaolin Wares (LDKW), Troesmis- A Changing Landscape. Romans and the Others in the Loer Danube Region in the First Century BC – Third Century AD. Proceedings on an International Colloquium Tulcea, 7th – 10th of October 2015, Biblioteca Istro-Pontica, Seria Arheologie 12, Cluj-Napoca 2016, 233-256.
22. Novae Sector XII – First Cohort Barracks of Legio VIII Augusta and Legio I Italica, [in:] ed. L. Vagalinski, Archaeological Discoveries and Excavations in 2016, 274-276.
23. The Augustan inspirations for the decoration of the chimney place in the Tyszkiewicz-Potocki Palace in Warsaw. presented to mark the occasion of the University of Warsaw bicentennial [in:] eds. G. Bąkowska-Czerner, J. BodzekAugustus From Republic to Empire, Archaeopress Roman Archaeology 36, 2017, 54-61.
24. Representation of daily-life of legionaries and civilians on selected grave stones from Novae (Moesia Inferior), [in:], ed. .S. Lefebvre, Iconographie du quotidian dans ‘art provincial romain: Modèles régionaux. 44ème supplement àla Revue Archéologique de L’Est, Dijon 2017, 139-148.
25. P. Dyczek, L. Chrzanowski, Deux types lampes tardo-antiques, decouvertes dans les fouilles de Novae, [w:] eds. G. Nuţu, S.-C. Ailincăi. C. Micu, The Man, the River and the Sea, Studies in Archaeology and History in Honour of Florin Topoleanu on his 65th Aniversary,. Cluj-Napoca 2017, 51- 64.
26. Co jadali starożytni, Uniwersytecka książka kucharska, red, A. Kędziorek, B. Jankowiak-Konik, Warszawa 2016, 165-173.
27. Rhizon/Risinium de novo in lucem proditus, [w:] eds. L. Përzhita, I. Gjipali G. Hoxha, B. Muka, New Archaeological Discoveries in the Albanian Regions, vol. 1 Tiranë 2017, 375-392
28. Amphorae from Late Roman structures on the site of the legionary barracks in Novae (Moesia Inferior), [ed.]. D.  Dixneuf, Late Roman coarse wares, cooking wares and amphorae in the Mediterranean. Archaeology and archaeometry, Volume 2, Études Alexandrines 43, 2017, 683-691.
29. Terra incognita: results of polish excavations in Albania and Montenegro, Studia Europea Gnesnenia 16, 2017351-369.
30. The fine ware supply of the earliest Roman units on the Lower Danube limes: the case of the First Cohorts in Novae, Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta 45, 2018, 551-558.
31. Nove sector XII: Barakite na pârva kohorta na VIII Augustov i Pârvy Italijski legion, Arheologičeski otkritija i proučvanija prez 2017 godina, Sofia 2018, 195-197.
32. Wooden Barracks of the First Cohort of the Legio VIII Augusta from Novae (Moesia Inferior) , Limes XXXIII, Proceedings of the 23rd International Congress of Roman Frontier Studies, Ingolstadt 2015, Bayerisches Landesamt für Denkmsmalpflege, Sonderband 4/1, Mainz 2018, 530-536
33. The eye of Argus, [in:] Sacrum et Profanum ed. E. J. Klenina, Novae Studies and Materials VI, Poznań 2018, 29-40.
34. An Illyrian Palace in Rhizon: Preliminary Results, [in:] L’Illyrie Méridionale et L’Épire dans L’Antiquité VI, eds. J-L. Lamboley, L. Përzhita et A. Skënderaj, vol I, Paris 2018, 259 -265.
35. –S. Shpuza, Scodra. De la capitelk du royaume Illyrien à la capitale de la province romaine. [in:] L’Illyrie Méridionale et L’Épire dans L’Antiquité VI, eds. J-L. Lamboley, L. Përzhita et A. Skënderaj, vol I, Paris 2018, 269 -278.

inne:
Prof. zw. dr hab. Piotr Dyczek, Kierownik Zakładu Historii Kultury Materialnej Antyku IA oraz Dyrektor Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW. Prowadzi wykopaliska w Novae (Bułgaria) Rhizon/Risan (Czarnogóra) oraz Szkodra/Scoder (Albania)

Sylwia Domaradzka

e-mail:
s.domaradzka@uw.edu.pl

dyżury:
poniedziałek 11:00 – 12.00
pokój 305

zainteresowania naukowe:
archeologia epoki brązu oraz wczesnej epoki żelaza (kultura trzciniecka, kultura łużycka), problematyka związana z osadnictwem społeczności subneolitu wschodnioeuropejskiego (kultura niemeńska)

bibliografia:
S. Domaradzka, G. Kałwa, 2006, Ceramika ze schyłku neolitu i początków epoki brązu na „Byczej Wyspie” w Pluskach, stan. VII, w woj. warmińsko – mazurskim (sezony 2003-2004) [w:] Pruthenia Antiqua, vol. II, Olsztyn 2006, s. 131 – 166.

A. Waluś, S. Domaradzka, A. Brzóska, 2009, Via Archaeolgica Masoviensis – badania archeologiczne na mazowieckim odcinku autostrady A-2, [w:] Uniwersytet Warszawski, red. Biuro Prasowe Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, str. 22-23.

S. Domaradzka, A. Waluś, 2009, Izdebno Kościelne, stan. I, woj. mazowieckie. Badania w latach 2008-2009 Światowit, t. VIII (XLIX), Fasc. B., s. 205-207.

S. Domaradzka, B. Józwiak, 2011, Materiały neolityczne i wczesnobrązowe ze stanowiska w Warszawie – Białołęce przy ul. Zdziarskiej, [w:] Studia i materiały do badań nad neolitem i wczesną epoką brązu na Mazowszu i Podlasiu, t. I, s. 147 – 164.

B. Józwiak, S. Domaradzka, 2011, Studia nad osadnictwem społeczności subneolitycznych w Polsce Północno – Wschodniej. Zarys problematyki, [w:] Na rubieży kultur. Badania nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu, U. Stankiewicz, A. Wawrusiewicz (rd.), s. 87-102.

S. Domaradzka, 2012, Materiały ceramiczne kultury niemeńskiej ze stanowiska I w Piankach, gm. Zbójna, woj. podlaskie [w:] Studia i materiały do badań nad neolitem i wczesną epoką brązu na Mazowszu i Podlasiu, t. II, s. 29-48.

L. Czerniak, D. Gaskevych. B. Józwiak, S. Domaradzka, 2013, Neolityzacja międzyrzecza Bohu i Dniestru. Wstępne sprawozdanie z polsko – ukraińskich badań w latach 2008-2010 [w:] Gdańskie Studia Archeologiczne, Czerniak L. (red.), nr 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 91-118.

S. Domaradzka, B. Józwiak, 2016, Materiały kultury pucharów lejkowatych oraz horyzontu trzcinieckiego [w:] Wielokulturowe stanowisko I w miejscowości Izdebno Kościelne, gmina Grodzisk Mazowiecki, , S. Domaradzka, B. Józwiak, H. Machajewski, A. Waluś (red.), Światowit Supplement Series M: Via Archaeologica Masoviensis, t. I, s. 29-34.

S. Domaradzka, B. Józwiak, P. Makarewicz, 2016, Materiały ceramiczne o cechach subneolitycznych [w:] Osadnictwo społeczności neolitycznych na stanowisku 2 w Janowicach, woj. kujawsko-pomorskie, M. Szmyt (red.), Studia i materiały do badań nad późnym neolitem Wysoczyzny Kujawskiej, t. VI, Poznań, s. 281-294 2015/2016

S. Domaradzka, M. Przeździecki, B. Józwiak, 2018, Materiały z epoki kamienia i wczesnej epoki brązu ze stanowiska 2 w Woźnejwsi, gm. Rajgród, woj. podlaskie z badań w latach 2015 – 2016, [w:] Światowit, t. XIII-XIV (LIV-LV), fasc. B, s. 1-18.

Adam Cieśliński

Adam Cieśliński
dr hab. Adam Cieśliński

e-mail:
adamcieslinski@uw.edu.pl

dyżury:
wtorek 13:00 – 15:00

zainteresowania naukowe:
archeologia okresu wpływów rzymskich, barbarzyńcy a Rzymianie, kultura wielbarska, archeologia archiwalna, zastosowanie GIS w archeologii

bibliografia:
https://uw.academia.edu/AdamCie%C5%9Bli%C5%84ski

Adiunkt w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Archeologii Europy Starożytnej. Studia na Uniwersytecie Warszawskim, J.-W. Goethe Universität we Frankfurcie nad Menem oraz na Philipps Universität w Marburgu. W 2006 r. obrona pracy doktorskiej na UW (Kulturelle Veränderungen und Besiedlungsabläufe im Gebiet der Wielbark-Kultur an Łyna, Pasłęka und oberer Drwęca, Berliner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte, Neue Folge, t. 17, Berlin 2010). Habilitacja w 2016 r. na podstawie osiągnięcia naukowego pt. Społeczności południowych pobrzeży Bałtyku w okresie wpływów rzymskich w świetle analizy wybranych stanowisk sepulkralnych. Archeologia archiwalna – obrządek pogrzebowy – związki interregionalne. Stypendysta Rotary International, Instytutu Herdera, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Fundacji im. Alexandra von Humboldta. Członek rzeczywisty International Sachsensymposion, członek korespondent Niemieckiego Instytutu Archeologicznego, Kommission zur Erforschung von Sammlungen Archäologischer Funde und Unterlagen aus dem nordöstlichen Mitteleuropa oraz zarządu Fundacji Monumenta Archaeologica Barbarica. Bierze udział w pracach zespołów edytorskich serii Monumenta Archaeologica Barbarica oraz Światowit Supplement Series B: Barbaricum. Zainteresowania badawcze: okres wpływów rzymskich oraz okres wędrówk ludów w strefie od Bałtyku po Morze Czarne, archeologia archiwalna. Od 2000 r. badacz cmentarzyska kurhanowego kultury wielbarskiej w Nowym Łowiczu na poligonie drawskim (we współpracy z Muzeum w Koszalinie).

Tomasz Płóciennik

Tomasz Płóciennik
mgr Tomasz Płóciennik

e-mail:
t.plociennik@uw.edu.pl

dyżury:
wtorek 16.30 – 18:00
środa 15:00 – 16.30
pokój 315

zainteresowania naukowe:
A. Epigrafika łacińska średniowieczna i nowożytna
B. Edytorstwo tekstów łacińskich
C. Krytyka tekstu
D. Teoria i praktyka przekładu

bibliografia (wybór):
A.
„Les inscriptions des tympans polonais relatives aux fondations d’églises”, [w:] Épigraphie et iconographie. Actes du Colloque tenu à Poitiers les 5–8 octobre 1995, red. R. Favreau, Poitiers 1996, s. 201–210.

„L’épigraphie du tympan de Iaxa à Wrocław”, Cahiers de civilisation médiévale 40 (1997), s. 103–118.

„Inskrypcje na ‘tabliczkach’ z Podebłocia”, Światowit 1 (42) (1999), fasc. B, s. 197–199.

„Kilka uwag na temat inskrypcji gnieźnieńskiej OSSA TRIUM…”, [w:] Architektura romańska w Polsce. Nowe odkrycia i interpretacje. Materiały z sesji naukowej w Muzeum Początków Państwa Polskiego, Gniezno, 9–11 kwietnia 2008 roku, red. T. Janiak, Gniezno 2009, s. 661–676.

„Le Règne, le Sacerdoce et le Salut. Un cycle d’images et son commentaire épigraphique sur le calice roman de Trzemeszno”, [w:] Qu’est-ce que nommer? L’image légendée entre monde monastique et pensée scolastique. Actes du colloque du RILMA, Institut Universitaire de France (Paris, INHA, 17–18 octobre 2008), red. C. Heck, Turnhout (Brepols) 2010, s. 145–167 (wspólnie z Piotrem Skubiszewskim).

„A man from Provence on the middle Nile: a graffito in the upper church at Banganarti”, [w:] Nubian Voices. Studies in Christian Nubian Culture, red. A. Łajtar, J. van der Vliet [= The Journal of Juristic Papyrology, Supplement 15], Warsaw 2011, s. 95–119 (wspólnie z Adamem Łajtarem).

Epigrafika Crne Gore. Latinski i italijanski kameni natpisi od IX do XVIII vijeka, fotografije Paweł Starzyński, Varšava 2016 (wspólnie z Jovanem J. Martinoviciem).

„Inskrypcja konińska — jeszcze raz uwagi filologa”, [w:] Koniński Słup Drogowy, Konin 2016, s. 55–78.

B.
Korespondencja żupnika krakowskiego Mikołaja Serafina z lat 1437–1459, wyd. Waldemar Bukowski, Tomasz Płóciennik, Anna Skolimowska, Kraków 2006.

Guarino Guarini, „Żywot Platona”, przekład, wstęp i komentarz Tomasz Płóciennik, [w:] Humanistyczne żywoty filozofów starożytnych, red. W. Olszaniec, K. Rzepkowski [= Biblioteka Renesansowa 1], Warszawa 2008, s. 195–277.

Wizytacja kościoła parafialnego św. Bartłomieja w Płocku w 1609 r. Materiały źródłowe do dziejów parafii, edycja z rękopisu i tłumaczenie Tomasz Płóciennik, red. M. M. Grzybowski, Płock 2010.

„Apokalipsa w latrynie, czyli o odkryciu fragmentu pergaminowej karty zawierającej tekst IV Księgi Ezdrasza na parceli Głównego Miasta w Gdańsku”, Rocznik Biblioteki Narodowej 44 (2013 [2014]), s. 79–90.

Vistula amne discreta. Greckie i łacińskie źródła do najdawniejszych dziejów ziem Polski, wybór tekstów i wstęp Jerzy Kolendo, wydanie tekstów greckich i łacińskich Tomasz Płóciennik, przekłady Małgorzata Borowska i Karolina Holzman, Tomasz Płóciennik, komentarze Jerzy Kolendo i Tomasz Płóciennik, Warszawa 2015.

C.
„Periplus Pseudo-Skylaksa (24–25) jako źródło wzmiankujące Rhizon. Kilka uwag o charakterze filologicznym”, Novensia 27 (2016), s. 107–121.

„Vistula? Vistla? Visculus? Nazwa Wisły w Naturalis historia Pliniusza Starszego”, [w:] Donum Cordis, red. W. Nowakowski, A. Zawadzka, Warszawa 2019 (w przygotowaniu).

D.
Jan Łaski, Listy trzy wielce czytania godne o dobrym i prawidłowym sposobie urządzenia Kościołów skierowane do przepotężnego króla Polski, Senatu i pozostałych stanów, z języka łacińskiego przełożył Tomasz Płóciennik, Warszawa 2003.

Jan Łaski, Forma i całkowity porządek kościelnego posługiwania, z języka łacińskiego przełożył Tomasz Płóciennik, Warszawa 2004.

Publiusz Korneliusz Tacyt, Germania, przekład Tomasz Płóciennik, wstęp i komentarz Jerzy Kolendo, Poznań 2008.


granty:

2012–2015: Antyczne źródła pisane do najdawniejszych dziejów ziem Polski; UMO-2011/03/B/HS3/00560; NCN (wraz z Jerzym Kolendą)

Witold Gumiński


dr Witold Gumiński

e-mail:
czesia.witek@gmail.com

dyżury:
czwartek 16:30 – 18:00

zainteresowania naukowe:
Mezolit i paraneolit – paleośrodowisko, gospodarka, łowiectwo i rybołówstwo (archeozoologia), obrządek pogrzebowy, wytwory kościane, drewniane, kamienne, bursztynowe i z innych skamielin, ceramika

bibliografia:
1980 Kto wprowadził ciałopalenie w Europie Środkowej?, “Z Otchłani Wieków” 46/1: 11-17.

1989 Gródek Nadbużny. Osada kultury pucharów lejkowatych, Wrocław (Ossolineum).
W. Gumiński, J. Fiedorczuk

1989 Badania w Dudce, woj. suwalskie, a niektóre problemy epoki kamienia w Polsce północnowschodniej, “Archeologia Polski” 33/1 – 1988: 113-150.W.

1990 Dudka 1. A Stone Age peat-bog site in North-eastern Poland, “Acta Archaeologica” 60 – 1989: 51-70.
W. Gumiński
1995 Environment, economy and habitation during the Mesolithic at Dudka, Great Masurian Lakeland, NE-Poland, “Przegląd Archeologiczny” 43: 5-46.

1997 Corded Ware at the Dudka peat-bog site, NE Poland. A case of migration or local development, (in:) P. Siemen (ed.), Early Corded Ware Culture. The A-Horizon – fiction or fact?, Arkæologiske Rapporter 2, Esbjerg (Esbjerg Museum): 93-103.
1997 Finds of the Funnel Beaker, Globular Amphora & Corded Ware Cultures in Dudka, the Great Masurian Lakeland, (in:) D. Król (ed.), The Built Environment of the Coast Areas during the Stone Age, Gdańsk (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku): 177-185.

1998 The peat-bog site Dudka, Masurian Lakeland: An example of conservative economy, (in:) M. Zvelebil, R. Dennell, L. Domańska (eds.), Harvesting the Sea, Farming the Forest. The Emergence of Neolithic Societies in the Baltic Region, Sheffield (Sheffield Academic Press): 103-109.

1999 Środowisko przyrodnicze a tryb gospodarki i osadnictwa w mezolicie i paraneolicie na stanowisku Dudka w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, “Archeologia Polski” 44: 31-74.

1999 Kultura Zedmar a kultura Narva. Razem czy osobno, “Światowit” 1 (42)/B: 59-69, pl. 21-34.

2001 Kultura Zedmar. Na rubieży neolitu “zachodniego”, (in:) J. Czebreszuk, M. Kryvalcevič, P. Makarowicz (eds.), Od neolityzacji do początków epoki brązu. Przemiany kulturowe w międzyrzeczu Odry i Dniepru między VI i II tys. Przed Chr., Poznań (Instytut Prahistorii UAM): 133-152.
2001 Megalit bez pochówku. Szczepanki st. VI w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, “Światowit” 3 (44)/B: 17-26, pl.: 1-10.

2003 Big game and sparse forest – Relations between mammal species and the surrounding environment at the prehistoric fishing campsite of Dudka in Masuria, NE-Poland, Archeozoologia 21, Katowice – Poznań (Muzeum Śląskie – IAE PAN): 59-72.

2003 Scattered human bones on prehistoric camp site Dudka, NE-Poland, as indication of peculiar burial rite, (in:) E. Derwich (ed.), Actes du Symposium International, Préhistoire des Pratiques Mortuaires. Paléolithique – Mésolithique – Néolithique, 12-16 septembre 1999 Leuven, La Katholieke Universiteit Leuven et L’Université de Liège, ERAUL 102, Liège: 111-120.
W. Gumiński, M. Michniewicz

2003 Forest and Mobility. A case from the fishing camp site Dudka, Masuria, north-eastern Poland, (in:) L. Larsson, H. Kindgren, K. Knutsson, D. Loeffler, A. Åkerlund (eds.), Mesolithic on the Move, Oxford (Oxbow Books): 119-127.
T. Tomek, W. Gumiński

2003 Bird remains from the Mesolithic and Neolithic site Dudka, Masuria, NE Poland, “Acta Zoologica Cracoviensia” 46/1: 9-18.
W. Gumiński

2004 Szczepanki 8. Nowe stanowisko torfowe kultury Zedmar na Mazurach, “Światowit” 5 (46) –2003/B: 53-104, pl.: 15-38.

2005 Bird for dinner. Stone Age hunters of Dudka and Szczepanki, Masurian Lakeland, NE-Poland, “Acta Archaeologica” 76/2: 111-148.

2005 Island, pigs, and hunting places – Comment on preceding paper by Achilles Gautier concerning animal bones of the forager site Dudka, “Przegląd Archeologiczny” 53: 27-51.
2008 Wahania poziomu wody byłego Jeziora Staświńskiego (środkowe Mazury) na podstawie stratygrafii i danych osadniczych, (in:) A. Wacnik, E. Madeyska (eds.), Polska północno-wschodnia w holocenie. Człowiek i jego środowisko, Botanical Guidebooks 30, Kraków (Institute of Botany, Polish Academy of Sciences): 25-45.

W. Gumiński, B. Wagner, D. Walaszek, E. Bulska
2008 Zastosowanie spektrometrii mas w analizie szczątków kostnych ze stanowiska archeologicznego Dudka na Mazurach, “Analityka” 2008/2: 29-35.

J. Madeja, A. Wacnik, A. Zyga, E. Stankiewicz, E. Wypasek, W. Gumiński, K. Harmata
2009 Bacterial ancient DNA as an indicator of human presence in the past: its correlation with palynological and archaeological data, “Journal of Quaternary Science” 24/4: 317-321.

W. Gumiński, K. Bugajska
2010 The children from Szczepanki – why they were separated from the Dudka cemetery, Masuria, NE-Poland, (in:) P.Arias, M. Ceuto (eds.) The Eight International Conference on the Mesolithic in Europe. Santander 13th – 17th September, 2010, Final Programme and Abstracts, Santander (Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria): 107.

W. Gumiński, T. Kowalski
2011 Aby na górce. Dwa późnoneolityczne groby z Dudki w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, (in:) H. Kowalewska-Marszałek, P. Włodarczak (eds.), Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV-II tysiącleciu p.n.e., Kraków, Warszawa (IAE PAN, IA UW): 467-497.

W. Gumiński

2011 Szczepanki, st. 8, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w latach 2009–2010. Stanowisko torfowe łowców-zbieraczy z epoki kamienia, “Światowit” 8 (49)/B (2009–2010): 257–261, pl. 141–143.
2011 Importy i naśladownictwa ceramiki kultury brzesko-kujawskiej i kultury pucharów lejkowatych na paraneolitycznym stanowisku kultury Zedmar – Szczepanki na Mazurach, (in:) U. Stankiewicz, A. Wawrusiewicz (eds.), Na rubieży kultur. Badania nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu, Białystok (Muzeum Podlaskie w Białymstoku): 149–160.

2012 Nowe wyjątkowe siedlisko osadnicze paraneolitycznej kultury Zedmar na wschodnim cyplu wyspy Szczepanki (sektor „A”) na Mazurach, „Światowit” IX (L)/B (2011): 87-144.

R. Howcroft, K. Bugajska, W. Gumiński, H. Kowalewska-Marszałek, A. Szczepanek, P. Włodarczak, G. Eriksson
2013 Breastfeeding and weaning practices during the Neolithic and Early Bronze Age in Poland, (in:) R. Howcroft, Weaned Upon a Time. Studies of the Infant Diet in Prehistory, Thesis and Papers in Scientific Archaeology 14, Stockholm (Stockholm University): 1-27.

W. Gumiński

2014 Wyposażenie symboliczne w grobach łowców-zbieraczy epoki kamienia na cmentarzysku Dudka na Mazurach, “Archeologii Polski” LIX: 121-186.

W. Gumiński, K. Bugajska
2016 Exception as a rule. Unusual Mesolithic cemetery and other graves at Dudka and Szczepanki, Masuria, NE-Poland, (in.) J.M. Grünberg, B. Gramsch, L. Larsson, J. Orschied, H. Meller (eds.) Mesolithic burials – Rites, symbols and social organisation of early postglacial communities, Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle, Band 13/II, Halle (Saale) 2016: 465-510.

K. Bugajska, W. Gumiński
2016 How many steps to heaven? Loose human bones and secondary burials at Dudka and Szczepanki, the Stone Age foragers’ sites in Masuria, NE-Poland, (in.) J.M. Grünberg, B. Gramsch, L. Larsson, J. Orschied, H. Meller (eds.) Mesolithic burials – Rites, symbols and social organisation of early postglacial communities, Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle, Band 13/II, Halle (Saale) 2016: 511-544.

Paweł Szymański

Paweł Szymański
dr Paweł Szymański

e-mail:
pmszyman@uw.edu.pl

dyżury:
wtorek 9:00 – 11:00
środa 11:30 – 13:00

zainteresowania naukowe:
wczesna epoka żelaza, okres wpływów rzymskich i okres wędrówek ludów na terenach bałtyjskich (północno-wschodnia Polska).

bibliografia:
https://uw.academia.edu/PawełSzymański

inne:
Prace na kurhanowym cmentarzysku ciałopalnym z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów w Czerwonym Dworze koło Gołdapi (stanowisko XX).
Na temat badań:
https://czerwonydwor.edu.pl