Bartosz Kontny

Bartosz Kontny
dr hab. prof. uczelni Bartosz Kontny

e-mail:
bdkontny@uw.edu.pl

dyżury:
wtorek 14:00 – 15:00
czwartek 8:45 – 9:45

dyżur dla studentów (online):

wtorek 11:00 – 12:00 (https://meet.google.com/hfu-iffz-npg)

zainteresowania naukowe:
archeologia okresu przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek ludów w Barbarzyńskiej Europie / bronioznawstwo starożytne / archeologia podwodna / dawne szkutnictwo

bibliografia:
https://uw.academia.edu/BartoszKontny
https://www.researchgate.net/profile/Bartosz_Kontny

Renata Ciołek

dr hab. Renata Ciołek

e-mail:
renataciolek@uw.edu.pl

dyżury zdalne:
Semestr 2020/21

Dyżury dr hab. Renaty Ciołek będą odbywały się w semestrze zimowym 2020/21 poprzez Google Meet, po uprzednim zgłoszeniu przez Studenta potrzeby konsultacji na adres renataciolek@uw.edu.pl

W środy w godz. 11.15-13.15 można będzie uzyskać konsultację “z marszu” po uruchomieniu całej procedury wyznaczenia  “spotkania w Google meet”

zainteresowania naukowe:
numizmatyka antyczna, archeologia Polski okresu wpływów rzymskich

bibliografia:
Renata Ciołek

Pracownia Numizmatyczna

3rd Warsaw Seminar on Underwater Archaeology

Szanowni Państwo,

W imieniu organizatorów międzynarodowego spotkania naukowego 3rd Warsaw Seminar on Underwater Archaeology pragnę niniejszym serdecznie zaprosić Państwa do uczestnictwa w obradach, w dniach 17–18 stycznia 2019 r.

Podczas konferencji prezentowane będą różnorodne projekty badawcze z zakresu archeologii podwodnej z całego świata, a celem spotkania jest wymiana informacji o wynikach badań terenowych i archiwalnych, oraz o zastosowaniu najnowszych technologii i ich wpływie na metodykę archeologii podwodnej, a także – przede wszystkim – o aktywności muzeów i uniwersytetów na polu ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego.

Program seminarium przesyłam w załączniku, dostępny jest też na stronie: http://underwaterexpedition.uw.edu.pl/3rd-warsaw-seminar-on-underwater-archaeology/

Spotkanie w ramach 3rd Warsaw Seminar on Underwater Archaeology zostało objęte patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Marcina Pałysa.

„3rd Warsaw Seminar on Underwater Archaeology” – zadanie finansowane w ramach umowy 959./P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zakład Archeologii Egiptu i Nubii

Deir el-Bahari fot M.Barwik
Deir el-Bahari, fot M. Barwik

Adres: 00-927 Warszawa,ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, pok. 3.25, 3.08
tel. (+48) 22 55 22 825

Kierownik zakładu:

dr hab. Anna Wodzińska  annawodzinska@uw.edu.pl

Pracownicy:
dr hab. Mirosław Barwik mbarwik@uw.edu.pl
dr Dorota Dzierzbicka d.dzierzbicka@uw.edu.pl
mgr Łukasz Jarmużek l.jarmuzek@uw.edu.pl
dr hab. Sławomir Rzepka s.rzepka@uw.edu.pl
dr Dobrochna Zielińska d.zielinska@uw.edu.pl

Współpracownicy:
prof. dr hab. Andrzej Niwiński andrzejniwi.egipt@gmail.com
dr Gertrud van Loon gertrudjmvanloon@uw.edu.pl

Doktoranci:
Katarzyna Danys
Bogusław Franczyk
Dagmara Haładaj
Adrianna Madej
Maciej Wyżgoł

Informacje o zakładzie:
W Zakładzie Archeologii Egiptu i Nubii prowadzone są badania nad starożytnymi i średniowiecznymi cywilizacjami doliny Nilu. Zakres prowadzonych studiów jest bardzo szeroki, obejmując m.in. archeologię osadniczą w starożytnym Egipcie i średniowiecznej (i późniejszej) Nubii, badania nad inskrypcjami i dekoracją świątyń z czasów faraońskich, studia nad ceramiką egipską i nubijską od starożytności po czasy nowożytne, ekonomią Egiptu grecko-rzymskiego, czy średniowiecznym malarstwem nubijskim. W pracach prowadzonych przez pracowników Zakładu w Egipcie i Sudanie uczestniczą doktoranci i studenci.

Granty:
Badania założeń osadniczych i obronnych na stanowisku Tell el-Retaba, kierownik projektu: dr Sławomir Rzepka finansowany z grantu MNiSW nr N N109 244839 czas trwania projektu: 01.09.2010-30.08.2013 w projekcie uczestniczyła także dr Anna Wodzińska

Technologia malarstwa nubijskiego: historia, rodzaje, konserwacja kierownik projektu: dr Dobrochna Zielińska finansowany z grantu NCN nr 2011/01/D/HS3/06119 czas trwania projektu: 1.12.2011-30.11.2014

Wpływ czynników środowiskowych na dzieje osadnictwa na stanowisku Tell el-Retaba, kierownik projektu: dr Sławomir Rzepka finansowany z grantu NCN nr 2012/05/B/HS3/03748 (OPUS) czas trwania projektu: 18.03.2013-17.03.2016 w projekcie uczestniczyła także dr Anna Wodzińska

Egipski bazar. Studium sieci handlowych w Egipcie od I w. p.n.e. do VII w. n.e. kierownik projektu: dr Dorota Dzierzbicka finansowany z grantu NCN nr 2013/11/D/HS3/02461 (SONATA) czas trwania projektu: 07.2014-07.2017

Osadnictwo egipskie w Trzecim Okresie Przejściowym na stanowisku Tell el-Retaba kierownik projektu: dr hab. Sławomir Rzepka finansowany z grantu NCN nr 2015/17/B/HS3/00597 (OPUS) czas trwania projektu: 1.03.2016-28.02.2020 w projekcie uczestniczy także dr hab. Anna Wodzińska i mgr Łukasz Jarmużek

Przekrój przez wieki: kościół pw. Panny Marii w Deir al-Surian – zintegrowana analiza architektury, malarstwa i inskrypcji kierownik projektu: dr Dobrochna Zielińska finansowany z grantu NCN nr 2015/18/M/HS3/00621 (HARMONIA) czas trwania projektu: 2016-2019

Frontier Wanderings. Church Decoration in the Aswan Region and in Lower Nubia (6th-15th century) kierownik projektu: dr Gertrud van Loon finansowany z unijnego programu badań i innowacji “Horyzont 2020”, grant nr 665778 Marie Skłodowskiej-Curie; Narodowe Centrum Nauki Polska, POLONEZ 3 2016/23 / P / HS3 / 04153 czas trwania projektu: 2016-2019 http://frontierwanderings.uw.edu.pl/

Staroegipska ikonografia religijna z 21 i wczesnej 22 Dynastii (XI-X w. p.n.e.) na podstawie unikalnego zespołu sarkofagów o żółtym tle dekoracji w Muzeum Egipskim w Kairze i innych głównych kolekcji muzealnych Europy i USA kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Niwiński finansowany z grantu NCN (OPUS) czas trwania projektu: 2018-2021 w projekcie uczestniczy także mgr Dagmara Haładaj

Badania wykopaliskowe:
Tell el-Retaba
Deir el-Surian
Deir el-Bahari, świątynia Hatszepsut
Stara Dongola

Monika Różańska-Kardaś


mgr Monika Różańska-Kardaś

e-mail:
rozanskamoni@gmail.com

dyżury:
urlop wychowawczy 08.2018-12.2019

zainteresowania naukowe:
wczesnomuzułmańska sztuka i architektura Iranu oraz Azji Środkowej

bibliografia:

M. Różańska-Kardaś, Geneza minaretów w kontekście badań nad wczesnomuzułmańskimi minaretami w Azji Środkowej (IX-XIII wiek) in: Studia i Materiały Archeologiczne 14, 2009, 165-194.

M. Różańska-Kardaś, Summary of two campaigns of archaeological fieldwork at the Gurukly Shaheri caravanserai site in the Serakhs oasis, Southern Turkmenistan, 2012 in: Światowit 10(51), fasc. A., 2012 (2013), 209-213.

inne:
http://serakhs-oasis.uw.edu.pl/index.php/pl/badania-gurukly-shaheri/opis-stanowiska

Sławomir Rzepka

dr hab. Sławomir Rzepka

e-mail:
s.rzepka@uw.edu.pl

dyżury:
środa 14:00 – 15:30

czwartek 11:30 – 13:00

 

zainteresowania naukowe:
archeologia osadnicza starożytnego Egiptu; egipska architektura obronna; graffiti; sztuka okresu Starego Państwa

bibliografia:
Sławomir Rzepka

inne:
Od 2007 – kierownik Polsko-Słowackiej Misji Archeologicznej w Tell el-Retaba. Od 2006 – współorganizator dorocznej konferencji “Polacy nad Nilem”

Tomasz Nowakiewicz

Tomasz Nowakiewicz
dr hab. Tomasz Nowakiewicz

e-mail:
t.nowakiewicz@uw.edu.pl

dyżury:
środa: 11:30 – 13:00
czwartek: 13:00 – 14:00
pokój nr 3.21

zainteresowania naukowe:
archeologia wczesnego średniowiecza, a w szczególności:
1. archeologia ziem bałtyjskich (ze szczególnym uwzględnieniem archeologii ziem pruskich we wczesnym średniowieczu oraz konfrontacji Bałtów ze światem zachodnim w dobie krucjat północnych);
2. rozpoznanie i interpretacja stanowisk bagiennych (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dawnych depozytów kultowych);
3. archeologia archiwalna i problematyka identyfikacji rozproszonych kolekcji archeologicznych;
4. różne aspekty tezauryzacji we wczesnym średniowieczu;

bibliografia:
Tomasz Nowakiewicz