Rada Naukowa – strona archiwalna

Rada Naukowa Instytutu Archeologii zakończyła swoją działalność 31 sierpnia 2020 r.

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Archeologii UW
Prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski,

Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Archeologii UW
Prof. dr hab. Aleksander Bursche

p.o. wiceprzewodniczącego na rok akademicki 2017/2018
prof. dr hab. Karol Szymczak

Sekretarz
dr Marzena Łuszczewska

 

Terminy posiedzeń w semestrze zimowym 2019/2020 (zależne od posiedzeń Rady Wydziału)

9 października
6 listopada
4 grudnia
8 stycznia

Rada Naukowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Kadencja w latach 2016 – 2020 (stan na styczeń 2020)

 1. Dr hab. Mirosław Barwik
 2. Prof. dr hab. Aleksander Bursche
 3. Dr hab. Roksana Chowaniec
 4. Dr hab. Adam Ciesliński
 5. Dr hab. Renata Ciołek
 6. Dr hab. prof. UW Tomasz Derda
 7. Prof. dr hab. Piotr Dyczek
 8. Dr hab. Miłosz Giersz
 9. Dr hab. Krzysztof Jakubiak
 10. Prof. dr hab. Barbara Kaim
 11. Dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski
 12. Dr hab. Bartosz Kontny
 13. Dr hab. Hubert Kowalski
 14. Prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski
 15. Prof. dr hab. Adam Łajtar
 16. Dr hab. Dorota Ławecka
 17. Prof. dr hab. Adam Łukaszewicz
 18. Dr hab. Dariusz Manasterski
 19. Dr hab. prof. UW Krzysztof Misiewicz
 20. Prof. dr hab. Jerzy Miziołek
 21. Prof. dr hab. Iwona Modrzewska-Pianetti
 22. Dr hab. Tomasz Nowakiewicz
 23. Prof.dr hab. Wojciech Nowakowski
 24. Dr hab. Marek T. Olszewski
 25. Dr hab. Joanna Piątkowska-Małecka
 26. Dr hab. Monika Rekowska
 27. Dr hab. Sławomir Rzepka
 28. Dr hab. Tomasz Scholl
 29. Dr hab. prof. UW Arkadiusz Sołtysiak
 30. Dr hab. Anna Smogorzewska
 31. Dr hab. Dariusz Szeląg
 32. Dr hab. Paweł Szymański
 33. Prof. dr hab. Karol Szymczak
 34. Dr hab. Agnieszka Tomas
 35. Dr hab. Tomasz Waliszewski
 36. Dr hab.Anna Wodzińska
 37. Dr hab. Janusz Wołoszyn
 38. Prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski
 39. Dr hab. Jerzy Żelazowski

Niesamodzielni nauczyciele akademiccy:

 1. Dr Karolina Blusiewicz
 2. Dr Rafał Fetner
 3. Dr Anna Gręzak
 4. Dr Marcin Matera
 5. Mgr Tomasz Płóciennik
 6. Dr Michał Przeździecki
 7. Dr Michał Starski
 8. Dr Andrzej Szela
 9. Dr Agata Ulanowska
 10. Dr Dagmara Wielgosz-Rondolino

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 1. Ireneusz Nazaruk
 2. Mgr Elżbieta Roszyk
 3. Mgr Zbigniew Stasiak

Przedstawiciele studentów w Radzie Instytutu Archeologii UW:

 1. Katarzyna Inglot
 2. Adam Konewko
 3. Filip Kurczyński
 4. Kamil Michalak
 5. Karolina Nowak
 6. Maciej Sadło
 7. Michał Woźniak

Przedstawiciele doktorantów

 1. Maciej Czapski
 2. Tomasz Dziurdzik
 3. Michał Gilewski
 4. Jacek Hamburg
 5. Iwona Lewoc
 6. Anna Mech

Projekty protokołów i innych dokumentów

Uchwały Rady Naukowej Instytutu Archeologii:

Uchwała nr 1/2016/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu w Zakładzie Prowincji Rzymskich
Uchwała nr 2/2016/2017 w sprawie głosowania internetowego
Uchwała nr 3/2016/2017 w sprawie powołania Komisji Dydaktycznej
Uchwały 4-7/2016/2017 w sprawie ogłoszenia konkursów
Uchwała nr 8/2016/2017 w sprawie wyboru przewodniczącej Komisji Dydaktycznej
Uchwała nr 9/2016/2017 w sprawie ankiety oceny ćwiczeń terenowych
– załącznik nr 1 do Uchwały 8/2016/2017
– załącznik nr 2 do Uchwały 8/2016/2017
Uchwały 10-12/2016/2017 w sprawie ogłoszenia konkursów (maj 2017)
Uchwała 13/2016/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu w ZAWŚ
Uchwała 1/2017/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu w Zakładzie Bioarcheologii
Uchwała 2/2017/2018 w sprawie konkursu (ZAEP)
Uchwała 3/2017/2018 w sprawie ustalenia kart ankiet oceny ćwiczeń terenowych i powierzchniowych
– załącznik nr 1 do uchwały 3/2017/2018 – karta ankiety oceny ćwiczeń terenowych
– załącznik nr 2 do uchwały 3/2017/2018 – karta ankiety oceny ćwiczeń powierzchniowych
Uchwała 4/2017/2018 w sprawie ustalenia m inimum czasowego koniecznego dla zaliczenia ćwiczeń terenowych
Uchwała 5/2017/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Dydaktycznej
– załącznik do uchwały 5/2017/2018 – Regulamin Komisji Dydaktycznej IA UW
Uchwała nr 6/2017/2018 w sprawie zasad rekrutacji na 2019/2020
– załącznik 1 do uchwały 6/2017/2018 – zasady rekrutacji
– załącznik 2 do uchwały 6/2017/2018 – zasady rekrutacji cd.
– załącznik 3 do uchwały 6/2017/2018 – protokół głosowania internetowego
Uchwała 7/2017/2018 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego
Uchwała 8 i 9/2017/2018 w sprawie konkursów na etaty adiunktów
Uchwała 10/2017/2018 w sprawie konkursu na etat adiunkta
Uchwała 11/2017/2018 w sprawie wyznaczenia promotora
Uchwała 12/2017/2018 w sprawie wyznaczenia opiekunów naukowych pracy dyplomowej
Stanowisko RN w sprawie bibliotek zakładowych z dn. 8.11.2017
Uchwała 13/2017/2018 w sprawie wyznaczenia opiekunów naukowych pracy dyplomowej
Uchwała 14/2017/2018 w sprawie wyznaczenia opiekuna pracy dyplomowej
Uchwała 15/2017/2018 w sprawie wyznaczenia recenzenta pracy dyplomowej
Uchwała 16/2017/2018 w sprawie zmian w programie studiów Archaeology
Uchwała 17/2017/2018 w sprawie zmian w programie studiów Archaeology

Uchwały w roku akad. 2018/2019

Uchwała 1/2018/2019 rozpisanie konkursu
Uchwała 2/2018/2019 rozwiązanie Pracowni Komputerowej
Uchwała 3/2018/2019 rozwiązanie Pracowni Skanerów 3D
Uchwała 4/2018/2019 powołanie Pracowni Modelowania i Dokumentacji Cyfrowej
Uchwała 5/2018/2019 – stanowisko Rady Naukowej w sprawie przyszłości środowiska naukowego Wydziału
Uchwała 6/2018/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu
Uchwała 7/2018/2019 w sprawie wyznaczenia opiekuna pracy dyplomowej
Uchwała 8/2018/2019 w sprawie wyznaczenia opiekuna pracy dyplomowej
Uchwała 9/2018/2019 w sprawie przyjęcia nowego programu studiów licencjackich
– załącznik do Uchwały 9/2018/2019
Uchwała 10/2018/2019 – powołanie Komisji ds wdrażania reformy
Uchwała 11/2018/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu (adiunkt)
Uchwała 12/2018/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu (asystent)
Uchwała 13/2018/2019 w sprawie przyjęcia nowego programu studiów II stopnia
– załącznik nr 1 do Uchwały 13/2018/2019
– załącznik nr 2 do Uchwały 13/2018/2019
Uchwała 14/2018/2019 w sprawie samodzielności archeologii na UW
List do Rektora UW z uzasadnieniem Uchwały 14/2018/2019
Uchwała 15/2018/2019 w sprawie Biblioteki IA UW
Protokół głosowania internetowego ws. Uchwały 16/2018/20192 w dn. 7 kwietnia 2019
Uchwała 16/2018/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu w grancie NCN
Uchwała 17/2018/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu
Uchwała 18/2018/2019 w sprawie wyznaczenia opiekuna pracy dyplomowej
Protokół  głosowania internetowego ws. Uchwały 19/2018/2019 w dn. 15-16 maja 2019
Uchwała 19/2018/2019 ws. roli instytutów w projekcie Statutu UW
Uchwała 20/2018/2019 w sprawie upoważnienia dla Komisji ds. wdrażania reformy w IA
Uchwała 21/2018/2019 ws. wyznaczenia opiekuna pracy magisterskiej
Uchwała 22/2018/2019 ws. wyznaczenia recenzenta pracy magisterskiej
Uchwała 23/2018/2019 ws. ogłoszenia konkursu na stanowisko dydaktyczne
Uchwała 24/2018/2019 ws. ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta
Uchwała 25/2018/2019 ws. upoważnienia Komisji ds wdrażania reformy w IA UW

Uchwały w roku akad. 2019/2020

Uchwała 1/2019/2020 ws. Rady Dydaktycznej
Stanowisko Rady Naukowej Instytutu Archeologii w sprawie projektu regulaminu Wydziału Historycznego
Uchwała 2/2019/2020 ws. limitów przyjęć na studia
Uchwała 3/2019/2020 ws. utworzenia okręgu wyborczego
Uchwala 4/2019/2020 ws. poparcia konkursu na stanowisko profesora uczelni
Uchwala 5/2019/2020 ws. poparcia konkursu na stanowisko adiunkta z habilitacją
Uchwala 6/2019/2020 ws. powołania Zespołu do spraw nowej struktury Wydziału Archeologii
Uchwała 7/2019/2020 ws Kształtu Zespołu ds nowej struktury Wydziału Archeologii
Uchwała 8/2019/2020 ws składu osobowego Zespołu ds nowej struktury Wydziału Archeologii

Zatwierdzone przez Radę Naukową IA protokoły z posiedzeń

Protokół z posiedzenia Rady Naukowej IA w dn. 19.10.2016 r.
Protokół z posiedzenia Rady Naukowej IA w dn. 30.11.2016 r.
Protokół z posiedzenia Rady Naukowej IA w dn. 18.01.2017 r.
Protokół z posiedzenia Rady Naukowej IA w dn. 23.03.2017 r.
Protokół z posiedzenia Rady Naukowej IA w dn. 24.05.2017 r.
Protokół z posiedzenia Rady Naukowej IA w dn. 21.06.2017 r.
Protokół głosowania nad wotum zaufania 11.10.2017 r.
Protokół z posiedzenia Rady Naukowej IA w dn. 11.10.2017 r.
Protokoł z posiedzenia Rady Naukowej IA w dn. 8.11.2017
Protokół z posiedzenia Rady Naukowej IA w dn. 10.01.2018
Protokół z posiedzenia Rady Naukowej IA UW w dn. 14.03.2018
Protokół z posiedzenia Rady Naukowej IA UW w dn. 18.04.2018
Protokół z posiedzenia Rady Naukowej IA UW w dn. 16.05.2018
Protokół z posiedzenia Rady Naukowej w dn. 13 czerwca 2018
Protokół z posiedzenia Rady Naukowej w dn. 9 października 2018
Protokół z posiedzenia Rady Naukowej w dn. 14 listopada 2018
Protokół z posiedzenia Rady Naukowej w dn. 5 grudnia 2018
Protokół z posiedzenia Rady Naukowej w dn. 16 stycznia 2019
Protokół z posiedzenia Rady Naukowej w dn. 6 marca 2019
Protokół z posiedzenia Rady Naukowej w dn. 13 marca 2019
Protokół z posiedzenia Rady Naukowej w dn. 3 kwietnia 2019
Protokół z posiedzenia Rady Naukowej w dn. 8 maja 2019
Protokół z posiedzenia Rady Naukowej w dn. 12 czerwca 2019
Protokół z posiedzenia Rady Naukowej w dn. 8 października 2019
Protokół z posiedzenia Rady Naukowej w dn. 4 listopada 2019
Protokół z posiedzenia Rady Naukowej w dn. 4 grudnia 2019
Protokół z posiedzenia Rady Naukowej w dn. 8 stycznia 2020
Protokół z posiedzenia Rady Naukowej w dn. 4 marca 2020
Protokół z posiedzenia Rady Naukowej w dn. 3 czerwca 2020

 

Zatwierdzone przez Radę Naukową IA protokoły z posiedzeń z lat poprzednich:

2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016