Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum – Polen – Band 3: Mittelpolen

Serdecznie zapraszamy na promocję książki autorstwa Ireneusza Jakubczyka powstałej przy współpracy Aleksandra Bursche i Magdy Mączyńskiej p.t. Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum – Polen – Band 3: Mittelpolen, wydanej przez nasz Instytut wraz z Polską Akademią Umiejętności i Instytutem Archeologii UJ. Spotkanie odbędzie się w środę 20 lutego b.r. o godz. 12.00 w Instytucie Archeologii UW, ul. Krakowskie Przedm. 26/28 w sali 210. Po spotkaniu zapraszam wraz z Fundacją Przyjaciół IA UW na symboliczny poczęstunek.

Zaproszenie promocja Irek Jakubczyk

Ewa Łukaszewicz

dr Ewa Łukaszewicz

e-mail:
emarczak@uw.edu.pl

dyżury:
wtorek 9:00 – 11:00

zainteresowania naukowe:
archeologia wczesnego średniowiecza, archeologia społeczna, archeologia kognitywna, ceramologia, metodyka badań archeologicznych (badania nieinwazyjne)

Zakład Archeologii Wczesnego Średniowiecza

Grodzisk k. Węgrowa, fot. Miron Bogacki, Michał Dąbski
Grodzisk k. Węgrowa, fot. Miron Bogacki, Michał Dąbski

Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, 00-927 Warszawa, pok. 3.21, 3.21a

Telefon zakładu:
pok. 3.21 tel. 55 22 821
pok. 3.21a tel. 55 22 822

Kierownik zakładu:
doc. dr hab. Wojciech Wróblewski e-mail: wojciech_wroblewski@hotmail.com

Pracownicy:
dr hab. Tomasz Nowakiewicz e-mail: nowakiewicz@yahoo.com
dr Dariusz Błaszczyk e-mail: d.blaszczyk@uw.edu.pl
mgr Monika Różańska-Kardaś e-mail: rozanskamoni@gmail.com

Pracownicy emerytowani:
prof. dr hab. Andrzej Buko e-mail: abuko@uw.edu.pl
prof. UW dr hab. Joanna Kalaga e-mail: jk@pradzieje.pl

Informacje o zakładzie:

Granty:

Badania wykopaliskowe:

Archeologia Wojny

Właśnie ukazała się nowa książka Bartosza Kontnego:
Archeologia wojny. Studia nad uzbrojeniem barbarzyńskiej Europy okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów, Oświęcim 2019, wyd. Napoleon V.

Prezentowana praca jest owocem wieloletnich studiów autora poświęconych broni barbarzyńskiej okresu rzymskiego i wędrówek ludów w Barbaricum. Stanowi ona kompendium wiedzy na temat uzbrojenia na ziemiach polskich w tych czasach (I–VII w. po Chr.). Czytelnik znajdzie w niej omówienie militariów kultur przeworskiej i wielbarskiej, kręgu zachodniobałtyjskiego oraz problematyki ofiarnych stanowisk bagiennych (jeziornych), które od niedawna znane są także z ziem Polski północnej. Dodatkowo w książce zamieszczono rozdział poświęcony tarczom, przede wszystkim z okresu protohistorycznego, uwzględniający jednak ponadto genezę, pradzieje i historię tej broni ochronnej, a także analogie z innych kultur i cywilizacji. Problematyka powyższa została ujęta na szerokim tle, z uwzględnieniem zagadnień często wykraczających poza terytorium środkowoeuropejskie i granice okresu protohistorycznego. Jest to pierwsze tego rodzaju opracowanie w literaturze bronioznawczej.

Spis treści:
Wstęp
Rozdział I
Stanowiska bagienne jako źródło do poznania
wojskowości i rytuałów wojny w barbarzyńskiej
Europie okresu rzymskiego i wędrówek ludów 7
Rozdział II
Wojownicy kultury przeworskiej w okresie wpływów
rzymskich i początkach okresu wędrówek ludów 27
Rozdział III
Uzbrojenie w kulturze wielbarskiej 69
Rozdział IV
Broń bałtyjska w okresach rzymskim i wędrówek
ludów na ziemiach polskich 115
Rozdział V
O tarczy u Germanów i jej pochodzeniu 195

Recenzje

P. Łuczkiewicz – recenzja książki
J. Rodzińska-Nowak – recenzja książki

Critique

Maciej Sobczyk

dr Maciej Sobczyk
Pracownik Ośrodka Badań Prekolumbijskich

e-mail:
m.sobczyk@uw.edu.pl

dyżury:
czwartek 12:30 – 14:00
(Ośrodek Badań Prekolumbijskich, wchodzić od KP1)

zainteresowania naukowe:
archeologia i architektura kultur przedhiszpańskich obszaru andyjskiego, archeologia wysokogórska, archeologia Polinezji, archeologia jaskiń, archeologia podwodna

bibliografia:
Maciej Sobczyk