Światowit – Tom XIII–XIV (LIV-LV), fasc. A/B (2015-2016)

red. D. Błaszczyk, J. Żelazowski

 

Studia i materiały

K. Januszek, K. Pyżewicz, Krzemienne narzędzia szlifowane z późnego neolitu – między formą a funkcją

S. Domaradzka, B. Józwiak, M. Przeździecki, Materiały z epoki kamienia i wczesnej epoki brązu ze stanowiska 2 w Woźnejwsi

A. Trzop-Szczypiorska, R. Karasiewicz-Szczypiorski, Domy ze stanowisk kultury przeworskiej na Mazowszu. Kilka przykładów z niepublikowanych badań

A. Chilińska-Früboes, B. Kontny, Po jantar! Rzymski trop w dalekim kraju albo raz jeszcze o znaleziskach z dawnego Ilischken

D. Chudzik, Wybrane aspekty wczesnośredniowiecznego osadnictwa Równiny Łukowskiej i Wysoczyzny Siedleckiej

D. Błaszczyk, Pochodzenie i dieta mężczyzny pochowanego w grobie D162 z cmentarzyska w Bodzi w świetle badań izotopowych

J. Piątkowska-Małecka, Zwierzęce szczątki kostne z terenu średniowiecznej osady w Surażu, stan. 7/125, gm. loco, pow. białostocki, woj. podlaskie

M. Osypińska, J. Piątkowska, Zwierzęta w zagrodach na terenie osady ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej w Ludwinowie (stan. 7, aut. 112), gmina i powiat Włocławek

S. Wadyl, M. Krąpiec, Dendrochronologia o datowaniu wczesnośredniowiecznego grodziska w Węgielsztynie, gm. Węgorzewo

A. Olech, System ochrony i przechowywania zabytków archeologicznych na Słowacji

 

Kronika wykopalisk

M. Przeździecki, E. Ciepielewska, Rydno – stanowisko Nowy Młyn, wykop I/2015, woj. świętokrzyskie. Badania w roku 2015

P. Szymański, Czerwony Dwór, stan. XXI, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w roku 2015

A. Brzóska, P. Prejs, Badania nieinwazyjne dna Wisły na odcinku Mostu Świętokrzyskiego do Mostu Gdańskiego, Warszawa, woj. mazowieckie. Badania w latach 2015-2016

E. Marczak-Łukasiewicz, Truszki-Zalesie, stanowisko 1 “Okop” i stanowisko 3 “Siedlisko”, woj. podlaskie. Badania wykopaliskowe w latach 2013, 2015 i 2016

M. Natuniewicz-Sekuła, Weklice, stan. 7, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w latach 2015-2016

M. Starski, Puck, ul. 1 Maja 3, dz. 168. Badania w latach 2014-2015

M. Starski, Skarszewy – Rynek, gm. Skarszewy, woj. pomorskie. Badania w 2015 roku

S. Wadyl, Pasym, st. 1, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w roku 2016

S. Wadyl, J. Łapo, Perły, st. 1, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w roku 2016

W. Gumiński, Stanowisko torfowe łowców-zbieraczy z epoki kamienia. Szczepanki, stan. 8, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w roku 2016

B. Kontny, A. Brzóska, A. Bucholc, B. Kujda, P. Prejs, Z powietrza, lądu i wody. Wszechstronna weryfikacja osiedli nawodnych mikroregionu jezior Orzysz i Wylewy. Badania w roku 2016

A. Szela, Brudnice, st. V, pow. żuromiński. Badania wykopaliskowe w sezonie 2015

A. Szela, Brudnice, st. V, pow. żuromiński. Badania wykopaliskowe w sezonie 2016

R. Chowaniec, Palazzo Acreide, Sicily, Italy. Excavations in 2015

R. Lanteri, M. Fituła, Ancient settlements in the territory of Noto (Syracuse province). New data from the Gioi and Niura districts

T. Sarnowski, A. Tomas, T. Dziurdzik, L. A. Kovalevskaya, E. Jęczmienowski, P. Zakrzewski, Novae 2015. Legionary defences and extramural settlement

M. Lemke, Fieldwork at Novae 2015

M. Lemke, Fieldwork at Novae 2016

M. Lemke, Fieldwork at Risan 2015

M. Lemke, Fieldwork at Risan 2016

T. Dziurdzik, Ljubski archaeological project: a roman and late antique settlement in western Herzegovina, 2015

M. Matera, P. Lech, E. Sroczyńska, Tanais, Russia. Excavatios in the 2015 season

M. Matera, P. Lech, E. Sroczyńska, Tanais, Russia. Excavations in the 2016 season

D. Nykonenko, M. Matera, M. Bogacki, W. Małkowski, P. Lech, Konsulovskoe hillfort, Ukraine. Non-invasive survey in 2015 season

D. Nykonenko, M. Matera, N. Gawryluk, P. Lech, Konsulovskoe hillfort, Ukraine. 2016 season

B. Kaim, N. Buławka, The sixth season of excavations at Gurukly Depe, southern Turkmenistan (2015)

W. Godlewski, Naqlun, Egypt. Excavations in 2015

D. Dzierzbicka, W. Godlewski, Dongola, Sudan – season 2015-2016

J. Kalaga, Recenzja: D. Błaszczyk, D. Stępniowska (red.), Pochówki w grobach komorowych na ziemiach polskich w okresie wczesnego średniowiecza

 

 

Krosno, stan. 1. Nekropola kultury wielbarskiej z obszaru starożytnego ujścia Wisły. Materiały z badań w latach 1980-2009

Prezes Fundacji Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego Dr hab. Roksana Chowaniec oraz Dyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego Dr hab. Krzysztof Jakubiak mają przyjemność zaprosić na promocję książki Agnieszki Jarzec pt. „Krosno, stan. 1. Nekropola kultury wielbarskiej z obszaru starożytnego ujścia Wisły. Materiały z badań w latach 1980-2009”, przygotowanej w ramach tomu 12 serii Światowit Supplement Series B: Barbaricum. Spotkanie odbędzie się 7 marca 2019 roku o godzinie 14.00 w siedzibie Instytutu Archeologii UW przy Krakowskim Przedmieściu.

Zaproszenie Krosno

XXI tom Suplementu Światowita Praehistory and Middle Ages

Szanowni Państwo.

Miło nam poinformować, że ukazał się XXI tom Suplementu Światowita Prehistory and Middle Ages, autorstwa Andrzeja Szeli pt. Kuczbork -Osada. Nekropola z pogranicza starożytnych światow.

Jest to monografia wielokulturowej nekropolii z przełomu er i czasów nowożytnych z obszaru północnego Mazowsza. Stanowisko badane było  przez nasz Instytut w latach 2006-2008. Publikacja możliwa była do zrealizowania dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Promocji Kultury.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

https://www.uw.edu.pl/zapomniane-mazowsze

Światowit tom LVI

Szanowni Państwo,
Z prawdziwą przyjemnością informujemy,  że ukazał się kolejny, LVI tom Światowita pod redakcją naukową A. Ulanowskiej i M. Siennickiej.
Nasz tom ponownie scala dwa fascykuły Światowita w jeden rocznik, który będzie się odtąd ukazywał pod wspólnym podtytułem Archeologia Powszechna / World Archaeology.  Wydawcą tomu są Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, zmianie uległa także okładka czasopisma.
Tom LVI ma charakter monograficzny i nosi tytuł ‘Tradition and Innovation in Textile Technology in Bronze Age Europe and the Mediterranean’.
Wszystkie artykuły opublikowane zostały w wolnym dostępie  w zakładce czasopisma Światowit na platformie Index Copernicus.
Strony tytułowe, spis treści, wprowadzenie K. Jakubiaka i wstęp merytoryczny redaktorek dostępne są również tutaj.

Zapraszamy do lektury!
A. Ulanowska i M. Siennicka

 

Publikacja odkryć z Krosna

Zabytki z Krosna, fot Miron Bogacki
Zabytki z Krosna gm. Pasłęk, fot Miron Bogacki

Kolie ze szklanych i bursztynowych paciorków, brązowe ornamentowane puzderko czy zespół tajemniczych palenisk obrzędowych to nieliczne z kilkuset artefaktów zabezpieczonych podczas prac wykopaliskowych archeologów z UW na cmentarzysku kultury wielbarskiej w Krośnie. Publikacja tych odkryć jest efektem projektu pt. „Brakujące ogniwo – materiały z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Krośnie, pow. Pasłęk z badań w l. 1980-2010”, realizowanego przez Fundację Przyjaciół Instytutu Archeologii UW. Więcej informacji…

Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum – Polen – Band 3: Mittelpolen

Serdecznie zapraszamy na promocję książki autorstwa Ireneusza Jakubczyka powstałej przy współpracy Aleksandra Bursche i Magdy Mączyńskiej p.t. Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum – Polen – Band 3: Mittelpolen, wydanej przez nasz Instytut wraz z Polską Akademią Umiejętności i Instytutem Archeologii UJ. Spotkanie odbędzie się w środę 20 lutego b.r. o godz. 12.00 w Instytucie Archeologii UW, ul. Krakowskie Przedm. 26/28 w sali 210. Po spotkaniu zapraszam wraz z Fundacją Przyjaciół IA UW na symboliczny poczęstunek.

Zaproszenie promocja Irek Jakubczyk

Archeologia Wojny

Właśnie ukazała się nowa książka Bartosza Kontnego:
Archeologia wojny. Studia nad uzbrojeniem barbarzyńskiej Europy okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów, Oświęcim 2019, wyd. Napoleon V.

Prezentowana praca jest owocem wieloletnich studiów autora poświęconych broni barbarzyńskiej okresu rzymskiego i wędrówek ludów w Barbaricum. Stanowi ona kompendium wiedzy na temat uzbrojenia na ziemiach polskich w tych czasach (I–VII w. po Chr.). Czytelnik znajdzie w niej omówienie militariów kultur przeworskiej i wielbarskiej, kręgu zachodniobałtyjskiego oraz problematyki ofiarnych stanowisk bagiennych (jeziornych), które od niedawna znane są także z ziem Polski północnej. Dodatkowo w książce zamieszczono rozdział poświęcony tarczom, przede wszystkim z okresu protohistorycznego, uwzględniający jednak ponadto genezę, pradzieje i historię tej broni ochronnej, a także analogie z innych kultur i cywilizacji. Problematyka powyższa została ujęta na szerokim tle, z uwzględnieniem zagadnień często wykraczających poza terytorium środkowoeuropejskie i granice okresu protohistorycznego. Jest to pierwsze tego rodzaju opracowanie w literaturze bronioznawczej.

Spis treści:
Wstęp
Rozdział I
Stanowiska bagienne jako źródło do poznania
wojskowości i rytuałów wojny w barbarzyńskiej
Europie okresu rzymskiego i wędrówek ludów 7
Rozdział II
Wojownicy kultury przeworskiej w okresie wpływów
rzymskich i początkach okresu wędrówek ludów 27
Rozdział III
Uzbrojenie w kulturze wielbarskiej 69
Rozdział IV
Broń bałtyjska w okresach rzymskim i wędrówek
ludów na ziemiach polskich 115
Rozdział V
O tarczy u Germanów i jej pochodzeniu 195

Światowit, vol. XIII-XIV (LIV-LV), fasc. A/B (2015-2016)

Wspaniała wiadomość dla wszystkich tych, którzy z niecierpliwością czekali na ukazanie się nowego tomu naszego instytutowego rocznika!
“Światowit”, vol. XIII-XIV (LIV-LV), fasc.  A/B (2015-2016) właśnie się ukazał! Tym razem mamy tom, który dotychczas dostępny był w dwóch odrębnych fascykułach 🙂

Zapraszamy do lektury!