Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum – Polen – Band 3: Mittelpolen

Serdecznie zapraszamy na promocję książki autorstwa Ireneusza Jakubczyka powstałej przy współpracy Aleksandra Bursche i Magdy Mączyńskiej p.t. Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum – Polen – Band 3: Mittelpolen, wydanej przez nasz Instytut wraz z Polską Akademią Umiejętności i Instytutem Archeologii UJ. Spotkanie odbędzie się w środę 20 lutego b.r. o godz. 12.00 w Instytucie Archeologii UW, ul. Krakowskie Przedm. 26/28 w sali 210. Po spotkaniu zapraszam wraz z Fundacją Przyjaciół IA UW na symboliczny poczęstunek.

Zaproszenie promocja Irek Jakubczyk

Archeologia Wojny

Właśnie ukazała się nowa książka Bartosza Kontnego:
Archeologia wojny. Studia nad uzbrojeniem barbarzyńskiej Europy okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów, Oświęcim 2019, wyd. Napoleon V.

Prezentowana praca jest owocem wieloletnich studiów autora poświęconych broni barbarzyńskiej okresu rzymskiego i wędrówek ludów w Barbaricum. Stanowi ona kompendium wiedzy na temat uzbrojenia na ziemiach polskich w tych czasach (I–VII w. po Chr.). Czytelnik znajdzie w niej omówienie militariów kultur przeworskiej i wielbarskiej, kręgu zachodniobałtyjskiego oraz problematyki ofiarnych stanowisk bagiennych (jeziornych), które od niedawna znane są także z ziem Polski północnej. Dodatkowo w książce zamieszczono rozdział poświęcony tarczom, przede wszystkim z okresu protohistorycznego, uwzględniający jednak ponadto genezę, pradzieje i historię tej broni ochronnej, a także analogie z innych kultur i cywilizacji. Problematyka powyższa została ujęta na szerokim tle, z uwzględnieniem zagadnień często wykraczających poza terytorium środkowoeuropejskie i granice okresu protohistorycznego. Jest to pierwsze tego rodzaju opracowanie w literaturze bronioznawczej.

Spis treści:
Wstęp
Rozdział I
Stanowiska bagienne jako źródło do poznania
wojskowości i rytuałów wojny w barbarzyńskiej
Europie okresu rzymskiego i wędrówek ludów 7
Rozdział II
Wojownicy kultury przeworskiej w okresie wpływów
rzymskich i początkach okresu wędrówek ludów 27
Rozdział III
Uzbrojenie w kulturze wielbarskiej 69
Rozdział IV
Broń bałtyjska w okresach rzymskim i wędrówek
ludów na ziemiach polskich 115
Rozdział V
O tarczy u Germanów i jej pochodzeniu 195

Recenzje

P. Łuczkiewicz – recenzja książki
J. Rodzińska-Nowak – recenzja książki

Critique

Światowit, vol. XIII-XIV (LIV-LV), fasc. A/B (2015-2016)

Wspaniała wiadomość dla wszystkich tych, którzy z niecierpliwością czekali na ukazanie się nowego tomu naszego instytutowego rocznika!
“Światowit”, vol. XIII-XIV (LIV-LV), fasc.  A/B (2015-2016) właśnie się ukazał! Tym razem mamy tom, który dotychczas dostępny był w dwóch odrębnych fascykułach 🙂

Zapraszamy do lektury!

 

Underwater Archaeology

Miło nam poinformować, że seria suplementów “Światowita” powiększyła się w 2018 roku o nowy tytuł: Underwater Archaeology. Niedawno ukazał się tom 1. tej nowej serii, pt. Archaeology: Just Add Water. Underwater Research at the University of Warsaw pod red. Aleksandry Chołuj, Małgorzaty Mileszczyk i Karoliny Trusz.

Zapraszamy do lektury!

 

Inne publikacje do 2017 roku

Do nabycia w Bibliotece IA UW (pok. 1.16):


Stefan K. Kozłowski, Cultural Differentiation of Europe from 10th to 5th Millennium B.C.

Warszawa 1975

Cena: 5 zł


Michał Pietrzykowski, Rzeźby greckie z Sarapeum memfickiego. Studium ikonograficzne

Warszawa 1976

Cena: 5 zł


Stefan K. Kozłowski, Atlas of the Mesolithic in Europe (First Generation Maps)

Warszawa 1980

Cena: 5 zł


Jerzy Kolendo (red.), Antyk w Uniwersytecie Warszawskim

Warszawa 1993

ISBN 83-230-0631-8

Cena: 8 zł


Czytaj dalej Inne publikacje do 2017 roku

Serie do 2017 roku

Do nabycia w Bibliotece IA UW (pok. 1.16):


Światowit Supplement Series A: Antiquity

vol. IV – Iwona Modrzewska-Pianetti, Sulla storia della laguna di Venezia nell’ Antichita

Warszawa 2000

ISBN 83-87496-25-1

cena: 8 zł


vol. VII – Jerzy Żelazowski, „Honos bigae”. Le statue onorarie romane su biga

Warszawa 2001

ISBN 93-87496-32-4

cena: 10 zł


vol. IX – Monika Rekowska-Ruszkowska, Le monde antique occidental dans les recist de voyageurs polonais (XVIIe-XIXe siecles)

Warszawa 2002

ISBN 83-87496-69-3

ISSN 1642-4956

Cena: 10 zł

Czytaj dalej Serie do 2017 roku

Lista oferowanych czasopism do 2017 roku

Do nabycia w Bibliotece IA UW (pok. 1.16):


Światowit. Rocznik Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

fasc. A – Archeologia śródziemnomorska i pozaeuropejska

fasc. B – Archeologia pradziejowa i średniowieczna. Archeologia Polski

 

vol. XLI, fasc. A oraz B

Warszawa 1998

ISBN 83-87496-08-1

Cena: po 15 zł


vol. II (XLIII), fasc. A

Warszawa 2000

ISBN 83-87496-33-2

Cena: 30 zł


vol. III (XLIV), fasc. A

Warszawa 2001

ISSN 0082-044X

ISBN 83-87496-16-2

Cena: 30 zł


Czytaj dalej Lista oferowanych czasopism do 2017 roku

Światowit, Seria podręczników

Dotychczas ukazały się następujące tomy:

Tom I – J. Kolendo, Świat antyczny i barbarzyńcy. Teksty, zabytki, refleksja nad przeszłością (t. 1), Warszawa 1998.

Tom II – K. Lewartowski, A. Ulanowska, Archeologia egejska. Grecja od paleolitu po wczesną epokę żelaza, Warszawa 1998.

Tom III – J. Kolendo, Świat antyczny i barbarzyńcy. Teksty, zabytki, refleksja nad przeszłością (t. 2), Warszawa 1999.

Tom IV – (zrezygnowano z druku)

Tom V – D. Ławecka, Wstęp do archeologii, Warszawa 2000.

Tom VI – I. Modrzewska-Pianetti, Zarys archeologii Hiszpanii rzymskiej, Warszawa 2002.

Tom VII – Historia i kultura państwa III dynastii z Ur, D. Szeląg (red.), Warszawa 2007.

Tom VIII – Archeologia Starożytnego Bliskiego Wschodu, A. Smogorzewska (red.), Warszawa 2009.

Z aktualną ofertą sprzedaży można zapoznać się tutaj