„Światowit”, Suppl. B: Barbaricum, vol. XV

Polecamy Państwu najnowsze „Barbaricum” – piętnasty już tom suplementu B „Światowita” – pod red. A. Brzóski i S. Domaradzkiej, pod tytułem: Prahistoria Polski stopami wydeptana. Studia poświęcone doktorowi Adamowi Walusiowi

 

Z wielką przyjemnością oddajemy do Państwa rąk kolejny, piętnasty, tom „Barbaricum”, tym razem nieco inny niż zwykle. Zróżnicowanie zgromadzonych w nim artykułów, obejmujących tematykę od neolitu, poprzez epokę brązu aż po wczesną epokę żelaza, a nawet czasy nowożytne, nie jest przypadkowe, stanowi bowiem odbicie różnorodnych zainteresowań badawczych dr. Adama Walusia, któremu dedykowana jest niniejsza książka.

                                                                                       – ze wstępu od Redakcji

 

Styl Nidajno – promocja książki dr Aleksandry Rzeszotarskiej-Nowakiewicz

Serdecznie Państwa zapraszamy na spotkanie autorskie dr Aleksandry Rzeszotarskiej-Nowakiewicz poświęcone jej najnowszej publikacji „Styl Nidajno. Źródła, inspiracje i przykłady rzymsko-barbarzyńskiej koncepcji zdobniczej z późnej starożytności”.

Promocja książki odbędzie się 31 marca 2022 roku na Wydziale Archeologii UW w sali 210 o godz. 15.15.

Podczas spotkania będzie można kupić książkę po promocyjnej cenie

Czytaj dalej „Styl Nidajno – promocja książki dr Aleksandry Rzeszotarskiej-Nowakiewicz”

Brudnice stanowisko V. Nekropola kultury przeworskiej ze środka pustki osadniczej

Mam przyjemność przedstawić Państwu kolejną, już czwartą, książkę dotyczącą obszaru północnego Mazowsza w okresie pierwszych wieków naszej ery. Ma ona wymowny tytuł Brudnice stanowisko V. Nekropola ze środka pustki osadniczej/ Brudnice site V. A Przeworsk culture cemetery in the heart of a settlement void. Jest to dostępna w dwóch wersjach językowych monografia cmentarzyska położonego w sercu obszaru, który do niedawna uważany był przez archeologów za rejon pustki osadniczej. W świetle najnowszych badań, zakończonych zaledwie w 2019 roku okazuje się jednak, że rejon ten był zamieszkały zarówno przez przedstawicieli kultury przeworskiej, później wielbarskiej a następnie, po dłuższej przerwie także w okresie wędrówek ludów. Prezentowana monografia przedstawia pierwszą cześć cyklu opisującą najstarszy – przeworski horyzont. Jednak i on jest niezwykle ciekawy. Nie tylko z powodu wypełnienia naszej luki o osadnictwie sprzed dwóch tysięcy lat. W takcie badań zaobserwowano bowiem zupełnie nowy rodzaj obrządku pogrzebowego, który od nazwy stanowiska określony został pochówkiem typu Brudnice. Kolejnych ciekawych informacji o ówczesnych zwyczajach pogrzebowych dostarczają nam badania zawartości kwasów tłuszczowy i biomarkerów pobrane ze ścianek naczyń stanowiących wyposażenie grobowe. Z kolei wykonywane po raz pierwszy z obszaru Polski analizy zawartości strontu z kości ciałopalnych dostarczają nam nowych informacji o migracjach ówczesnych ludzi. Okazuje się bowiem, że choć archeologicznie ludność tą łączymy z szeroko rozumianą kulturą przeworską, to jednak tworzyli ją ludzie z różnych części Europy. Co niezwykle ważne spostrzeżenia te potwierdzają analizy zabytków metalowych, które powstawały w różnych zakładach metalurgicznych. Stawia to naszą wiedzę zarówno o północnym Mazowszu jak i całej kulturze przeworskiej w zupełnie nowym świetle.

Brudnice stanowisko V. Nekropola kultury przeworskiej ze środka pustki osadniczej

Brudnice site V. A Przeworsk culture cemetery in the heart of a settlement void

 

 

  

Publikację dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

Babi Dół-Borcz. Cmentarzysko kultury wielbarskiej z kręgami kamiennymi i kurhanami na Pomorzu/ Babi Dół-Borcz. Ein Gräberfeld der Wielbark-Kultur mit Steinkreisen und Grabhügeln aus Pommern

Cmentarzysko kultury wielbarskiej w Babim Dole-Borczu, gm. Somonino, pow. kartuski położone jest we wschodniej części Pojezierza Kaszubskiego, należy do nekropoli kultury wielbarskiej z kurhanami i kręgami kamiennymi typu Odry-Węsiory-Grzybnica. Nekropola ta jest pierwszym w pełni rozpoznanym wykopaliskowo cmentarzyskiem z kurhanami i kręgami kamiennymi na południowych pobrzeżach Bałtyku. Dzięki temu można było stosunkowo precyzyjnie określić czasowe ramy jego użytkowania: od stadium B2b do C1a w ramach systemu chronologii względnej okresu wpływów rzymskich (lata od ok. 110/120 do 220/210 n.e.). Prezentowana monografia cmentarzyska zawiera kompletny katalog obiektów i znalezisk, opracowania specjalistyczne, rekonstrukcję struktury społecznej użytkującej tą nekropolę.

Publikację wydano w ramach projektu „Babi Dół-Borcz. Cmentarzysko kultury wielbarskiej z kręgami kamiennymi i kurhanami na Pomorzu – monograficzna publikacja” zrealizowanego przez Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków archeologicznych.

Publikacja książkowa wydana została przez Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Fundację Monumenta Archaeologica Barbarica oraz Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.

Babi Dół-Borcz. Cmentarzysko kultury wielbarskiej z kręgami kamiennymi i kurhanami na Pomorzu – pdf

Babi Dół-Borcz. Ein Gräberfeld der Wielbark-Kultur mit Steinkreisen und Grabhügeln aus Pommern – pdf

Na granicy światów. Obozowisko kultury magdaleńskiej w Ćmielowie, woj. świętokrzyskie – PDF

Publikacja pod redakcją Michała Przeździeckiego i Witolda Migala to kompleksowe opracowania wyników badań przeprowadzonych w latach 2004–2009 na stan. Ćmielów 95 („Mały Gawroniec”), pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie. Do najważniejszych efektów tych prac należy odkrycie pozostałości obozowiska kultury magdaleńskiej, na które obok unikatowych śladów pokonstrukcyjnych, składa się także bogata kolekcja artefaktów krzemiennych, kamiennych i hematytowych. Oprócz wieloaspektowego studium całości źródeł ruchomych oraz nieruchomych monografia obejmuje również analizę szerokiego pakietu danych geomorfologicznych.

Na granicy światów. Obozowisko kultury magdaleńskiej w Ćmielowie
Na granicy światów. Obozowisko kultury magdaleńskiej w Ćmielowie

Książka w formacie PDF

Loga

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Ochrony Promocji Kultury

Osowa. Osada z okresu wpływów rzymskich nad Czarną Hańczą – promocja książki

Pod koniec bieżącego roku ukazała się napisana przez Danutę Jaskanis i Pawła Szymańskiego książka: „Osowa. Osada z okresu wpływów rzymskich nad Czarną Hańczą”. Jest to dawno oczekiwana w środowisku archeologów, regionalistów i wszystkich zainteresowanych pradziejami Polski północno-wschodniej synteza wyników badań interdyscyplinarnych prowadzonych w latach 1962-1965 i 1971 r., na stanowisku archeologicznym położonym nad rzeką Czarna Hańcza, niedaleko wsi Osowa, w powiecie suwalskim. Pracami archeologicznymi kierował Jan Jaskanis. Prezentowana książka obejmuje część materiałową z opisem poszczególnych obiektów i zabytków ruchomych. Towarzyszy jej bogata część analityczna i planistyczna, ukazująca po raz pierwszy w kręgu osad kultury sudowskiej układ przestrzenny znacznej części przebadanej osady. Wartość książki podnoszą dołączone do niej opracowania specjalistyczne, mianowicie: badania palinograficzne omawiające na podstawie wierceń stratygrafie osadów, analiza i identyfikacja gatunkowa znalezisk roślin uprawnych i chwastów oraz ustalenie i ocena w analizie archeozoologicznej charakteru gospodarki hodowlanej.
Publikacja w formacie A4, z przepięknym zdjęciem doliny Czarnej Hańczy na okładce, liczy 400 stron. Została wydana w nakładzie 300 egzemplarzy przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku i Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Publikacja została dofinansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art.80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
Na promocję książki, która odbędzie się online, zapraszamy serdecznie we środę, 23 grudnia 2020 roku o godzinie 11.00, na fanpage Facebook Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
Czytaj dalej „Osowa. Osada z okresu wpływów rzymskich nad Czarną Hańczą – promocja książki”

Światowit – Tom XIII–XIV (LIV-LV), fasc. A/B (2015-2016)

red. D. Błaszczyk, J. Żelazowski

Studia i materiały

K. Januszek, K. Pyżewicz, Krzemienne narzędzia szlifowane z późnego neolitu – między formą a funkcją

S. Domaradzka, B. Józwiak, M. Przeździecki, Materiały z epoki kamienia i wczesnej epoki brązu ze stanowiska 2 w Woźnejwsi

A. Trzop-Szczypiorska, R. Karasiewicz-Szczypiorski, Domy ze stanowisk kultury przeworskiej na Mazowszu. Kilka przykładów z niepublikowanych badań

A. Chilińska-Früboes, B. Kontny, Po jantar! Rzymski trop w dalekim kraju albo raz jeszcze o znaleziskach z dawnego Ilischken

D. Chudzik, Wybrane aspekty wczesnośredniowiecznego osadnictwa Równiny Łukowskiej i Wysoczyzny Siedleckiej

D. Błaszczyk, Pochodzenie i dieta mężczyzny pochowanego w grobie D162 z cmentarzyska w Bodzi w świetle badań izotopowych

J. Piątkowska-Małecka, Zwierzęce szczątki kostne z terenu średniowiecznej osady w Surażu, stan. 7/125, gm. loco, pow. białostocki, woj. podlaskie

M. Osypińska, J. Piątkowska, Zwierzęta w zagrodach na terenie osady ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej w Ludwinowie (stan. 7, aut. 112), gmina i powiat Włocławek

S. Wadyl, M. Krąpiec, Dendrochronologia o datowaniu wczesnośredniowiecznego grodziska w Węgielsztynie, gm. Węgorzewo

A. Olech, System ochrony i przechowywania zabytków archeologicznych na Słowacji

Czytaj dalej „Światowit – Tom XIII–XIV (LIV-LV), fasc. A/B (2015-2016)”

Publikacja odkryć z Krosna

Zabytki z Krosna, fot Miron Bogacki
Zabytki z Krosna gm. Pasłęk, fot Miron Bogacki

Kolie ze szklanych i bursztynowych paciorków, brązowe ornamentowane puzderko czy zespół tajemniczych palenisk obrzędowych to nieliczne z kilkuset artefaktów zabezpieczonych podczas prac wykopaliskowych archeologów z UW na cmentarzysku kultury wielbarskiej w Krośnie. Publikacja tych odkryć jest efektem projektu pt. „Brakujące ogniwo – materiały z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Krośnie, pow. Pasłęk z badań w l. 1980-2010”, realizowanego przez Fundację Przyjaciół Instytutu Archeologii UW. Więcej informacji…

„Światowit”, Supplement Series C: Pontica et Caucasica

vol. IThe Crimea and the Northern Black Sea Cost in Archaeological Research 1956–2013, red. M. Matera i R. Karasiewicz-Szczypiorski, Warsaw 2017

vol. II Interdisciplinary research on the antiquity of the Black Sea, red. M. Matera, R. Karasiewicz-Szczypiorski, Warsaw 2021
wersja on-line

vol. III – Paweł Gołyźniak, Engraved Gems from Tbilisi, Georgia. The Natsvlishcili Family Collection, Warsaw 2022
wersja on-line

 

Z aktualną ofertą sprzedaży można zapoznać się tutaj

„Światowit”, Supplement Series B: Barbaricum

W ramach tej serii ukazały się następujące tomy:

t. 1 – J. Okulicz-Kozaryn (red.), Warszawa 1989.

t. 2 – J. Okulicz-Kozaryn (red.), Studia z archeologii ludów bałtyjskich z wybrzeży Bałtyku i dorzecza Wisły, Warszawa 1992.

t. 3 – J. Okulicz-Kozaryn, W. Nowakowski (red.), Warszawa 1994.

t. 4 – W. Nowakowski, Od „Galindai” do „Galinditae”. Z badań nad pradziejami bałtyjskiego ludu z Pojezierza Mazurskiego, Warszawa 1995.

t. 5 – M. Kołacz, Osada kultury przeworskiej w Izdebnie Kościelnym, stanowisko I, gmina Grodzisk Mazowiecki, Warszawa 1995.

t. 6 – P. Szymański, A. Żórawska (oprac.), Materiały do archeologii dawnych ziem pruskich,  Warszawa 2000.

t. 7 – A. Juga-Szymańska, W. Nowakowski, P. Szymański (oprac.), Warszawa 2004.

t. 8 – J. Okulicz-Kozaryn, B. Kontny (red.), Warszawa 2009.

t. 9 – P. Szymański, Z badań nad chronologią i zróżnicowaniem kulturowym społeczności Mazur w późnej starożytności i u progu wczesnego średniowiecza, Warszawa 2013.

t. 10 – B. Kontny (red.), Warszawa 2014.

t. 11 – B. Kontny (red.), „Ubi tribus faucibus fluenta Vistulae fluminis ebibuntur”. Jerzy Okulicz-Kozaryn in memoriam, Warszawa 2015

t. 12 – A. Jarzec, Krosno, stan. 1. Nekropola kultury wielbarskiej z obszaru starożytnego ujścia Wisły. Materiały z badań w latach 1980-2009, Warszawa 2018

t. 13 – B. Kontny (red.), Wojna w pradziejach i średniowieczu, Warszawa 2021
wersja on-line

t. 14 – A. Mistewicz, A. Maciałowicz, M. Woźniak, Dąbek, stan. 9 – nekropola kultur przeworskiej i wielbarskiej na północnym Mazowszu / Dąbek, site 9 – a Przeworsk and Wielbark culture cemetery in northern Mazovia, Warszawa 2021
wersja on-line – pełen tekst, aneks 1, aneks 2, aneks 3, aneks 4.1, aneks 4.2, aneks 5

t. 15 – A. Brzózka, S. Domaradzka (red.), Prahistoria Polski stopami wydeptana. Studia poświęcone Doktorowi Adamowi Walusiowi. Warszawa 2021
wersja on-line

 

Z aktualną ofertą sprzedaży można zapoznać się tutaj