Światowit, vol. LII-LIII (XI-XII), fasc. B (2013–2014)

 

red. tomu:
Franciszek M. Stępniowski, Andrzej Maciałowicz, Ludwika Jończyk

Studia i Materiały

Jacek Lech, Z dziejów badań neolitu w Polsce: Anna Kulczycka-Leciejewiczowa (1934-2011)

Marta Osypińska, Joanna Piątkowska-Małecka, Hodowla i łowiectwo wśród społeczności zamieszkujących wielokulturową osadę w Bodzi (st. 1)

Agnieszka Jarzec, Materiały kultury łużyckiej ze stanowiska 4 w Magnuszewie Małym, pow. makowski

Przemysław Dulęba, O pożytku z kwerendy archiwalnej. Przykład odkryć związanych z kulturą lateńską z obszaru Górnego Śląska

Ростислав Терпиловский, Геннадий Жаров, ДpуЖинный моГильник позДнеГо пpеДpимскоГо Bpемени на Cейме

Iwona Kowalczyk-Mizerakowska, Bogaty grób wojownika z Sandomierza-Krakówki w kontekście Świętokrzyskiego Centrum Hutniczego

Agata Chilińska-Früboes, Przedwojenne znaleziska rzymskich zapinek kabłąkowych datowanych na wczesny okres wpływów rzymskich z obszaru kultury Dollkeim-Kovrovo

Joanna Piątkowska-Małecka, Teresa Tomek, Ssaki i ptaki w gospodarce ludności zamieszkującej wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kulczynie-Kolonii (st. 8), pow. włodawski

Róża Paszkowska, Wstępne wyniki analizy archeozoologicznej zabytków z kości i poroża z wczesnośredniowiecznego Radomia, stanowiska 1 i 2

Jerzy Sikora, Piotr Kittel, Piotr Wroniecki, W poszukiwaniu milenijnego mirażu. Nowe badania grodziska w Rozprzy (pow. piotrkowski, woj. łódzkie)

Sławomir Wadyl, Wczesnośredniowieczne klamry haczykowate z ziem pruskich. Klamry do pasa, błystki czy zapinki?

Andrzej Buko, Najstarsza faza rezydencji Daniela Romanowicza na Górze Katedralnej w Chełmie. Pytania i hipotezy

Dominik Chudzik, Murowana architektura sakralna ziemi halickiej od XIII do początku XIV wieku

Anna Kubica-Grygiel, Późnośredniowieczne szczątki ludzkie odkryte w obrębie kościoła i klasztoru oo. Dominikanów w Krakowie

 

Wydarzenia

Monika Rekowska, Uroczystość w Kozienicach ku czci Profesora Tomasza Mikockiego


Kronika wykopalisk

Paweł Szymański, Czerwony Dwór, st. XXI, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w latach 2013-2014

Artur Brzóska, Magdalena Nowakowska, W poszukiwaniu śladów walk partyzanckich powojennego Podziemia Niepodległościowego („Żołnierzy Wyklętych”). Badania podwodne Jeziora Brożane na terenie Puszczy Augustowskiej w 2013 roku

Adam Cieśliński, Andrzej Kasprzak, Zbigniew Stasiak, Nowy Łowicz, st. 2, woj. zachodniopomorskie. Badania w latach 2013-2014

Władysława Roszyk, Petrykozy, st. 3, woj. mazowieckie. Badania w roku 2014

Karolina Blusiewicz, Puck (działka nr 148/1), woj. pomorskie. Badania w roku 2014

Michał Starski, Puck, Stary Rynek 13 i 14, woj. pomorskie. Badania w latach 2013-2014