Roksana Chowaniec

Roksana Chowaniec
dr hab. Roksana Chowaniec

e-mail: roksana.chowaniec@uw.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym (winter semester) 2019/2020:

Czwartek (Thursday)     14.00-15.00

Piątek (Friday)      11.30-13.00

 

Zainteresowania naukowe:
archeologia Sycylii grecko-rzymskiej, archeometria, procesy związane z romanizacją, kultura materialna, studia krajobrazowe, public archaeology, edukacja i popularyzacja dziedzictwa archeologicznego (muzealnictwo, konserwatorstwo, metody edukacji, marketing muzealny, ochrona stanowisk archeologicznych)

Inne:
Kierownik Misji Archeologicznej w Akrai, Sycylia; stypendystka Römisch-Germanische Kommission we Frankfurcie, Deutscher Akademischer Austauschdienst w Marburgu, Bogliasco Foundation w Genui, Erasmus w Rzymie, Barcelonie i Katanii; kierownik licznych projektów NCN i MNISW oraz UE.

Wybrana bibliografia (pełna – https://uw.academia.edu/RoksanaChowaniec):

 1. Chowaniec R., Dziedzictwo archeologiczne w Polsce. Formy edukacji i promocji, Warszawa 2010
 2. Chowaniec R., in coll. Misiewicz K., Małkowski W., Acrae antica alla luce di indagini non invasive, Journal of Ancient Topography (Rivista di Topografia Antica) XIX, 2009 (opublikowane w 2011), p. 121-138
 3. Chowaniec R., Misiewicz K., Non-invasive researches in Palazzolo Acreide (ancient Akrai), Sicily, Archeologia 59, 2008 (2011), p. 173-186, pl. XXV-XXVII
 4. Chowaniec R., „Biskupin bez tajemnic. Interaktywny przewodnik po starożytnym grodzie”, czyli o animacjach komputerowych w edukacji i popularyzacji archeologii, (in:) Digitalizacja dziedzictwa archeologicznego – wybrane zagadnienia, Zapłata R. (ed.), Portal Wiedza i Edukacja www.wiedzaiedukacja.eu, Lublin 2011, p. 76-90
 5. Chowaniec R., Archaeology on the Web. Educating children and youth though internet portals, (in:) Archaeological Heritage: Methods of Education and Popularization, Chowaniec R., Więckowski W. (ed.), BAR International Series 2443, Oxford 2012, p. 37-41.
 6. Chowaniec R., Tavernise A., Fostering education through virtual worlds: the learning and dissemination of ancient Biskupin,  (in:) Archaeological Heritage: Methods of Education and Popularization, Chowaniec R., Więckowski W. (ed.), BAR International Series 2443, Oxford 2012, p. 43-47
 7.  Chowaniec R., Matera M., New Terracotta Figurine of Demeter/Ceres from The South–Eastern Sicily, Archaeology and Science 8, 2012, Belgrad 2013, p. 7-18
 8. Chowaniec R., Rekowska M., Rediscovering the Past. Ancient Akrai in Sicily, (in:) Et in Arcadia Ego. Studia Memoriae Professoris Thomae Mikocki dicata, Dobrowolski W., Płóciennik T. (eds.), Warsaw 2013, p. 261-271
 9. Chowaniec R., Więcek T., Guzzardi L., Akrai greca e Acrae romana. I nuovi rinvenimenti monetali degli scavi polacco-italiani 2011-2012, Annali Istituto Italiano di Numismatica 59, 2013 (2014), p. 237-269, tav. XIV-XV
 10. Więcek T., Chowaniec R., Guzzardi L., Greek Akrai and Roman Acrae. New numismatic evidence. Polish-Italian archaeological excavations 2011-2012, Archeologia 62-63, 2011-12 (2014), p. 19-30
 11. Chowaniec R., The recovery in the town? Greek colony in new Roman reality. Case study, (in:) Centre and Periphery in the Ancient World. Proceeding XVIIIth International Congress of Classical Archaeology, Alvarez J.M., Nogales T., Rodà I. (eds.), vol II, Merida 2014, p. 1007-1011
 12. Chowaniec R., Barone G., Mazzoleni P., Raneri S., Fitula M., Petro-archaeometric characterization of ancient pottery from Akrai, (in:) Unveiling the past of an ancient town. Akrai/Acrea in south-eastern Sicily, Chowaniec R., (ed.), Warsaw 2015, p. 311-330.
 13. Chowaniec R., Comments on the history and topography of Akrai/Acrae in the light of new research,  (in:) Unveiling the past of an ancient town. Akrai/Acrea in south-eastern Sicily, Chowaniec R., (ed.), Warsaw 2015, p. 43-78.
 14.  Chowaniec R., General remarks on the new archaeological studies in Akrai (2009-2014), (in:) Unveiling the past of an ancient town. Akrai/Acrea in south-eastern Sicily, Chowaniec R. (ed.), Warsaw 2015, p. 31-41
 15. Chowaniec R., Misiewicz K., Comparison of the results of magnetic and gradient survey with the real situation in the field on the basis of excavations at Akrai/Acrae, south-eastern Sicily. New possibilities for the interpretation of geophysical map, Archaeologia Polona 53, 2015, p. 198-201
 16. Chowaniec R., Wojna i zabawa. Grupy rekonstrukcyjne jako źródło wiedzy o antyku, (in:) Antyk w zwierciadle literatury i kultury popularnej, A. W. Mikołajczak, K. Dominas, R. Dymczyk (eds.), Poznań 2015, p. 88-102
 17. Chowaniec R., Corinthian Roman Relief Bowls from Acrae, prov. Syracuse, south-eastern Sicily, Światowit fasc. A. Mediterranean and Non-European Archaeology XII (LIII), 2014, Warszawa 2015, p. 81-98
 18. Chowaniec R., Miejsce dziedzictwa archeologicznego w turystyce dla dzieci i młodzieży, (in:) Organizacja i zarządzanie turystyką i krajoznawstwem, Chowaniec R., Michalska-Harasimiuk K., Szczęsna J., Trystuła A., Wolska A., Warszawa 2016, p. 118-153
 19. Chowaniec R., Greek and Roman Impact on the environment. Case study: Akrai/Acrae in south-eastern Sicily, (in:) Cracow Landscape Monographs 2. Landscape as impulsion for culture: research, perception & protection. Landscape in the Past & Forgotten Landscape, P. Kołodziejczyk, B. Kwiatkowska-Kopka (eds.), Kraków 2016, p. 175-185
 20. Chowaniec R., The Sicilian world after the Punic Wars: the Greek colony in a new reality, (in:) Comparative Perspectives on Past Colonisation, Maritime Interaction and Cultural Integration, H. Glørstad, L. Melheim, Z. Glørstad (eds.), Sheffield 2016, p. 41-54
 21. Chowaniec R., Misiewicz K., New geophysical observations on the house complex in ancient town of Akrai/Acrae, south-eastern Sicily, Rivista di Topografia Antica XXV, 2015 (2016), p. 137-150
 22. Chowaniec R., Gręzak A., Dietary preferences of the inhabitants of ancient Akrai/Acrae (south-eastern Sicily) during Roman times and the Byzantine period, (in:) Géoarchéologie des îles de Méditerranée. Geoarchaeology of the Mediterranean Islands, M. Ghilardi (ed.), Paris 2016, p. 287-298
 23. Barone G., Chowaniec R., Fitula M., Mazzoleni P., Mirabella L., Raneri S., Pottery production during „romanization” of Sicily: an archaeometric study of plain table-ware classes from ancient Akrai (Sicily), Mediterranean Archaeology and Archaeometry 16, is. 3, 2016, p. 157-170
 24. Barone G., Chowaniec R., Mangioni S., Mazzoleni P., Raneri S., Evaluation of the technological feature of Late Roman Cooking Ware Classes from Akrai (Syracuse, Sicily), Mediterranean Archaeology and Archaeometry 16, is. 3, 2016, p. 171-183
 25. Chowaniec R., Fitula M., Recenti scavi ad Akrai (Palazzolo Acreide, Sr), ARCHAEOLOGIAE Research by Foreign Missions in Italy XIII.1-2, 2015 (2017), p. 47-68
 26. Chowaniec R., The Coming of Rome. Cultural Landscape of South–Eastern Sicily, Warsaw 2017
 27. Chowaniec R., Archaeology for Everyone. Presenting Archaeological Heritage to the Public in Poland, Warsaw 2017
 28. Chowaniec R., Triskeles – Trinacria – Triquetra a terytorialna tożsamość Sycylii, (in:) Florilegium. Studia ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Krawczukowi z okazji dziewięćdziesiątej piątej rocznicy urodzin, E. Dąbrowa, T. Grabowski, M. Piegdoń (eds.), Kraków 2017, p. 173-183
 29. Chowaniec R., Więcek T., History of town Akrai/Acrae, Sicily, in the light of new numismatic finds, (in:) XV International Numismatic Congress Taormina 2015 Proceedings, M. Caccamo Caltabiano (ed.), Roma-Messina 2017, p. 122-125
 30. Chowaniec R. in collaboration with J. Młynarczyk, K. Domżalski, T. Więcek, M. Wagner, A. Gręzak, K. Misiewicz, M. Więch, K. Chmielewski, R. Lanteri, M. Fituła, M. Stobiecka, Akrai/Acrae – The Greek Colony and Roman Town. Preliminary Report on the Excavations of the University of Warsaw Archaeological Expedition in 2015, Archeologia 66, 2015 (2017), p. 105–130
 31. Fernandes R., Chowaniec R., Interdisciplinary approaches to the study of ancient Roman foodways, Journal of Archaeological Science: Reports 19, 2018, p. 979-981
 32. Chowaniec R., Fituła M., Matera M., Więcek T., Integrated approach to study the vicinity of ancient Akrai. Survey perspective, (in:) On the borders of Syracuse: Multidisciplinary studies on the ancient town of Akrai/Acrae, Sicily, R. Chowaniec (ed.), Warsaw 2018, p. 85-111
 33. Chowaniec R., Articulating the local Roman culture in Hellenistic Sicily. The small finds illustrate the local history, (in:) On the borders of Syracuse: Multidisciplinary studies on the ancient town of Akrai/Acrae, Sicily, R. Chowaniec (ed.), Warsaw 2018, p. 33-68
 34. Chowaniec R., Dotsika E., Gręzak A., Late Hellenistic to Later Roman/Byzantine periods faunal and flora assemblage in the ancient Akrai (south–eastern Sicily). Environment and food circulation reconstruction, (in:) On the borders of Syracuse: Multidisciplinary studies on the ancient town of Akrai/Acrae, Sicily, R. Chowaniec (ed.), Warsaw 2018, p. 145-171
 35. Chowaniec R., Lanteri R., Żelazowski J., Nuove testimonianze di pitture parietali da Akrai (Sicilia), (in:) Pictores per provincias II – Status Quaestionis. Actes du 13e Colloque de l’Association Internationale pour la Peinture Murale Antique (AIPMA), Y. Dubois, U. Niffeler (eds.), Antiqua 55, Basel 2018, p. 375-382
 36. Chowaniec R., Więcek T., The archaeological excavations at ancient town of Akrai in southeastern Sicily, ANS American Numismatic Society 17.2, 2018, p. 28-39
 37. Chowaniec R., Remarks on the understanding landscape in archaeology, Polish Journal of Landscape Studies 1, 2018, p. 81-84

Miron Bogacki

Miron Bogacki, fot. Michał Dąbski
dr Miron Bogacki

e-mail: miron.bogacki@uw.edu.pl
www: Mironbogacki.pl

zainteresowania naukowe:
metody dokumentacji fotograficznej, fotogrametria, archeologia lotnicza, archeologia nieinwazyjna

bibliografia:
Bogacki, M., Z lotu ptaka Zdjęcia z balonu i latawca jako metoda dokumentacji archeologicznej, Warszawa, 2016, WUW

Bogacki, M., Topography of churches and other Late Antique buildings in Ptolemais, in: Jaworski P. (ed.), Misiewicz K. (ed.), Ptolemais in Cyrenaica. Results of non-invasive surveys, Ptolemais II, Warsaw, 2015, s. 231-246

Obłuski, A., Ochała, G., Bogacki, M., Małkowski, W., Maślak, S., Ghazali 2012: Preliminary Report, PAM, 24/1 Research, 2012, s. 431-442

Bogacki, M., Ptolemais. Zaginione miasto w Libii Ptolemais. A lost city in Libya, 2011, Warszawa

Bogacki, M., Małkowski, W., Topographical survey in the area of two Christian buildings outside the city walls of Ptolemais (Cyrenaica, Libya), Światowit 8 (49), 2009-2010, 2011, fasc. A, s. 45-50

Bogacki, M., Giersz, M., Małkowski, W., Misiewicz, K., Prządka-Giersz, P., GPS RTK Mapping, Kite Aerial Photogrammetry, Geophysical Survey and GIS Based Analysis of Surface Artifact Distribution at the Pre-Hispanic Site of the Castillo de Huarmey, North Coast of Peru, Remote Sensing for Science, Education, and Natural and Cultural Heritage, 2010, s. 121-130

galeria Modeli 3d:
https://sketchfab.com/institute_of_archaeology_uw

albumy zdjęć:
Zdjęcia zabytków archeologicznych

kilka zdjęć z XIII Dni Archeologa

Film z festynu archeologicznego w Biskupinie Polska Piastów

Wykopaliska w Sudanie na stanowisku Ghazali

Wykopaliska na Tell el Retaba w Egipcie

Wykopaliska w Tanais w Rosji w 2010 roku

Badania nieinwazyjne w Peru

Zdjęcia z wyjazdu na Sycylię

Zjazd Absolwentów Archeologii UW

Wyjazd na wykopaliska do Libanu

Wyjazd studyjny do Ptolemais w Libii na wiosnę 2009 roku

Zdjęcia z wyjazdu na wykopaliska do Libii wiosną 2008 roku

Podróż do źródeł czasu….

Wykopaliska w Libii w Ptolemais – kampania jesień 2007

Miasto Antyczne Ptolemais w Libii – wiosna 2007

Festyn Archeologiczny w Dueppel (Berlin)

Festyn Archeologiczny w Biskupinie 2005 rok

Anna Gręzak


dr Anna Gręzak

e-mail:
abgrezak[at]uw.edu.pl

dyżury:
wtorek 15:00-16:30 (pok. 0.28)
środa 12:00 – 13:00 oraz 15:00-16:00 (pok. 0.28)

zainteresowania naukowe:
archeozoologia, gospodarka zwierzętami w średniowieczu, rola zwierząt w obrzędowości społeczności pradziejowych, gospodarka zwierzętami w basenie Morza Śródziemnego (Egipt, Sycylia i Bliski Wschód)

 

Agata Ulanowska


dr Agata Ulanowska

e-mail:
a.ulanowska@uw.edu.pl

dyżury:
Wtorki, 11.00-13.00

zainteresowania naukowe:
Kultury egejskie, technologia i produkcja włókiennicza, archeologia eksperymentalna, gliptyka i praktyki stemplowania w Grecji epoki brązu

bibliografia:
Prace opublikowane w latach 2014-2018

projekty badawcze:
‘Tekstylia i pieczęcie. Relacje pomiędzy produkcją włókienniczą a pieczęciami i praktykami stemplowania w Grecji epoki brązu’, 2018–2021, konkurs SONATA 13 Narodowego Centrum Nauki, realizowany w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (UMO-2017/26/D/HS3/00145, przyznana kwota: 637 052 PLN).

Produkcja włókiennicza w Grecji epoki brązu – badania porównawcze egejskich technik tkackich’, 2015–2017, konkurs FUGA 4, krajowy staż podoktorski Narodowego Centrum Nauki, Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk (UMO-2015/16/S/HS3/00085, przyznana kwota: 300 000 PLN).

 

Radosław Karasiewicz-Szczypiorski

Dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski

e-mail: radoslaw.szczypiorski@gmail.com

dyżury:
środa 12.00-14.00

zainteresowania naukowe:
archeologia prowincji rzymskich, fortyfikacje rzymskie, rzymska obecność wojskowa poza granicami Imperium, kontakty Rzymu z ludami Scytii, Taurydy, Kolchidy, Iberii.

bibliografia:
https://uw.academia.edu/Rados%C5%82awKarasiewiczSzczypiorski

„Research partner“ w projekcie realizowanym w ramach grantu NCN Polonez, przez M.A. Speidla. Kierownik projektu realizowanego w ramach grantu NCN Harmonia pt.: „Rzymski fort Apsaros – miejsce w lokalnym środowisku i rola w systemie kontroli granic Imperium Romanum”. Pracownik Zakładu Archeologii Prowincji Rzymskich w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2007-2013 kierownik polsko-ukraińskiej ekspedycji prowadzącej badania na Krymie (wykopaliska rzymskich wież obserwacyjnych w Sewastopolu, powierzchniówki w Dolinie Bałakławskiej, badania podwodne w Ałuszcie, wykopaliska rzymskiego fortu w Bałakławie). Od roku 2014 kierownik polsko-gruzińskiej ekspedycji Gonio-Apsaros (wykopaliska term garnizonowych w forcie Apsaros). Radosława Karasiewicz-Szczypiorski prowadzi przede wszystkim poszukiwania i badania śladów rzymskiej obecności wojskowej na północnych i wschodnich wybrzeżach Morza Czarnego.

Agnieszka Tomas

Agnieszka Tomas
dr hab. Agnieszka Tomas
e-mail: agnieszka.tomas@uw.edu.pl

dyżury:
poniedziałek 12:00 – 13:00
środa 13:00 – 15:00

zainteresowania naukowe:
archeologia prowincji rzymskich, badania nad pograniczem rzymskim (archeologia rzymskiego limesu), osadnictwo cywilne przy rzymskich obozach legionowych i fortach oddziałów pomocniczych i ich transformacja w okresie późnego antyku

najważniejsze publikacje:

 1. Inter Moesos et Thraces. The Rural Hinterland of Novae in Lower Moesia (1st – 6th centuries AD), Archaeopress, Oxford 2016 (29 ark) ISBN 9781784913694
 2. Living with the Army I. Civil Settlements near Roman Legionary Fortresses in Lower Moesia, Warszawa 2017. ISBN 978-83-61376-35-4
 3. Reading Gender and Social Life in Military Spaces, Światowit 49/A, 2009-2010 (2011), 139–152.
 4. Connecting to Public Water: The Rural Landscape and Water Supply of Lower Moesia, Archaeologia Bulgarica 15/2, 2011, 59–72.
 5. Canabae legionis I Italicae: state of research on civil settlements accompanying the legionary camp in Novae (Lower Moesia) compared to relevant Lower Danubian sites, Światowit L/A, 2011 (2012), 155–168.
 6. A Roman site in the Sarviz River Valley (Pannonia Inferior). Preliminary results Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 66/1, 2015, 203–215. (with Z. Kis)
 7. A New Dedicatory Inscription from Novae (Lower Moesia), Światowit 52/A, 2013 (2014), 79–86.
 8. A Six-century pottery kiln from Novae (Moesia secunda). A contribution to the local pottery manufacturing, Archaeologia Bulgarica 19/3, 2015, 63–74.
 9. Life on the Frontier: Roman Military Families in Lower Moesia, Studia Europaea Gnesnensia 16, 2017, 225-257.
 10. Castra et canabae legionis. Organizacja przestrzeni i administracja cywilnych osiedli przy rzymskich obozach legionowych [w] Między murami miasta a ścianami koszar – garnizony i historia miejska na przestrzeni dziejów [=Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historyczne 145 (4)], Kraków 2018, 665–
 11. Novae – castra, canabae, vicus, 2013-2015. Preliminary report on the Excavations and Prospection Surveys of the University of Warsaw Archaeological Expedition, Archeologia 65, 2016, 177–203 (z:T. Sarnowski, L. Kovalevskaja, P. Zakrzewski, T. Dziurdzik, E. Jęczmienowski)
 12. Marcus Aurelius Statianus from Lower Moesia. A Note on His Origin, Status and Business [in] The Lower Danube in Antiquity (VI BC-VI AD), Tutrakan, Sofia 2007, 231–234 (z: T. Sarnowski).
 13. Dionysus or Liber Pater? The Evidence of the Bacchic Cult at Novae (castra et canabae legionis ) and in its Hinterland [in] Ad fines imperii Romani. Studia Thaddaeo Sarnowski ab amicis, collegis discipulisque dedicata, A. Tomas [ed.], Warszawa 2015, 257–275.
 14. The Mithreum at Novae Revisited [in] Ad fines imperii Romani. Studia Thaddaeo Sarnowski ab amicis, collegis discipulisque dedicata, A. Tomas [ed.], Warszawa 2015, 227–247 (with M. Lemke)
 15. Female family members related to soldiers and officers of the legio I Italica. A case study [in] Colonization and Romanization in Moesia Inferior. Premises of A Contrastive Approach, L. Mihailescu-Bîrliba [ed.], Kaiserlautern 2015, 93–124.
 16. Pre-Roman Settlements in the Hinterland of Novae in Lower Moesia: a re-assessment of the displacements of the conquered tribes by the Romans [in] Romans in the Middle and Lower Danube Valley: Case Studies in Archaeology, Epigraphy, and History, first century BC – fifth century AD, E. de Sena, C. Timoc (eds),A.R. Int. Ser. 2882, 2018, 13–22.

inne:
Kierownik Ekspedycji Archeologicznej Instytutu Archeologii UW w Novae (płn. Bułgaria) i kierownik projektu badawczego realizowanego w ramach grantu NCN „Osiedle cywilne przy rzymskim obozie legionowym w Novae (Mezja Dolna) i jego losy w okresie późnego antyku” (nr projektu 2015/19/B/HS3/01790: 2016-2019). Pracownik Instytutu od 2007 roku. Uczestniczka i koordynator badań nieinwazyjnych w Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech. Uczestniczka badań wykopaliskowych na Krymie, w Bułgarii, Rosji i w Polsce. Stypendystka Fundacji S. Batorego , Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i Fundacji Lanckorońskich z Brzezia.