Franciszek Stępniowski


dr Franciszek Stępniowski

e-mail:
f.stepniowski@uw.edu.pl

tel.: (22) 55 22 803

dyżury w semestrze zimowym 2020/21:
poniedziałek            10.00 – 11.30
czwartek                   10.00    11.30
Uwaga: to dyżury “zdalne”, gwarantuję kontakt online w tym czasie na wezwanie; nadto – na maile na adres w/w – odpowiadam zwykle tego samego dnia, na rozmowy/konsultacje (digitalnie czy “stacjonarnie”) możemy się umawiać wedle potrzeb.

pokój: 3.03

zainteresowania naukowe:
Archeologia i historia Asyrii, teoria i historia archeologii

Kariera naukowa:
1973-1978 – Studia w IA UW (mgr)
1975-1979 – Studia w Instytucie Orientalistycznym UW (kierunek Wschód Starożytny) (mgr)
1978-1982 – Studium doktoranckie w IA UW/WH UW
1991 – obroniony doktorat

Zatrudnienie:
1982-1991 – Stacja/Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW (pracownik naukowo-techniczny)
Od 1991 pracownik Instytutu Archeologii UW, Zakład Archeologii Bliskiego Wschodu
Od 1981 – udział w wykopaliskach w Iraku i w Syrii

Udział w badaniach wykopaliskowych:
Aszur/Qal’at Szerqat, Irak (35°27’25’’ N, 43°15’42’’ E) ‒ kampanie 2000 i 2001 [wykopaliska zakończone, w toku opracowanie];
Datowanie – od około 2600 p.n.e. do czasów osmańskich
www.assur.de

Tell Bakr Awa, Irak (35°13’14’’ N, 45°56’26 E) – kampanie 2010, 2017 [wykopaliska i opracowanie w toku].
Datowanie – od 1. poł. III tys. p.n.e. do czasów osmańskich
www.assur.de/Themen/Bakr_Awa/bakr_awa.html

bibliografia:

1. ‘Upper Temples’ on Assyrian ziqqurats – did they ever exist?, (w:/in:) B. Hrouda, S. Kroll, P.Z. Spanos (red./eds), Von Uruk nach Tuttul. Eine Festschrift für Eva Strommenger, München-Wien 1992, 197-202, Taf. 85

2. Bijan in the Neo-Assyrian Period – Results of the Excavations in 1981 (Autumn) – 1983, Etudes et Travaux 16 (1993), 425-433

3. „I wykonasz na jego skroni nacięcie krzemiennym ostrzem…” – świadectwa używania narzędzi krzemiennych i obsydianowych w tekstach klinowych jako postulat badawczy dla archeologii Mezopotamii epoki brązu i żelaza//”You make an incision in his temple with a flint blade…” – the evidence for use of flint tools in cuneiform texts as a research propos al for Mesopotamian archaeology of the Bronze and Iron Ages, (w:/in:) J. Lech, D. Piotrowska (red./eds), Z badań nad krzemieniarstwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza//Studies of Flint-Mining and Flint-Working In the Bronze and Early Iron Ages, Warszawa1997 [Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN, Prace, Tom II], 17-23

4. (wraz z//with P.A. Miglus) Formen, Verzierung und Verteilung der Keramik, (w:/in:) P.A. Miglus et al., Die Frühislamische Keramik von Tall Aswad (Ar-Raqqa I), Mainz am Rhein 1999, 19-54, Taf. 11-76

5. (wraz z//with J. Lech) – red./eds V. Gordon Childe i archeologia w XX wieku//V. Gordon Childe and Archaeology in the 20th Century, Warszawa 1999 [Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN, Prace, Tom III]

– (w tym tomie//therein:) Rewolucja urbanistyczna Gordona Childe’a//Gordon Childe’s ‘Urban Revolution’, 111-136

6. Między pradziejami a sztuką klasyczną. Estetyka sztuki Starożytnego Wschodu//Between Prehistory and Classical Art. Aesthetics of the Ancient Oriental Art, (w//in:) B. Gediga, A.P. Kowalski (red./eds), Estetyka w archeologii//Aesthetics in Archaeology, Gdańsk 2003, 37-56

7. (wraz z//with P. Bieliński) red.//eds Aux pays d’Allat. Mélanges offerts à Michał Gawlikowski, Warszawa 2005

– (w tym tomie//therein:) The ‘Gate to Hell’. Some peculiar stone objects from Bijan Island, 263-275

8. The Temples in Aššur. An Overview of the Sacral Architecture of the ‚Holy City’, ISIMU 6 (2003 – issued 2007), 234-244

9. Architekturmodelle, (w//in:) E, Strommenger, P.A. Miglus, Tall Bi’a/Tuttul V: Altorientalische Kleinfunde, Wissenschaftliche Veröffentlichungen der Deutschen Orient-Gesellschaft 126, Wiesbaden 2010, 105-113, Taf. 104-121

10. (wraz z//with P.A. Miglus, K. Radner), Ausgrabungen in Assur. Wohnquartiere in der Weststadt Teil I, Wissenschaftliche Veröffentlichungen der Deutschen Orient-Gesellschaft 152, Saarbrücken 2016

inne:
2010-2017 redaktor “Światowita”

 

Dariusz Manasterski


dr hab. Dariusz Manasterski

e-mail:
dmanasterski@uw.edu.pl

dyżury:
środa: 10:00 – 11:00

zainteresowania naukowe:
Kontakty dalekosiężne i cyrkulacje wzorców w przekształceniach kulturowych przełomu neolitu i epoki brązu w strefie pogranicza Niżów Środkowo- i Wschodnioeuropejskiego. Rola i znaczenie oddziaływania kultury pucharów dzwonowatych na lokalne grupy o gospodarce przyswajalnej oraz wytwórczej i ich transformacja w społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego. Wątek, styl i technologia pradziejowych naczyń glinianych jako identyfikatory, reminiscencje i refleksy minionych procesów kulturowych.

bibliografia:
Dariusz Manasterski

Marcin Białowarczuk


dr Marcin Białowarczuk

e-mail:
m.bialowarczuk@uw.edu.pl

dyżury:

W semestrze zimowym 2020/2021: dyżur zdalny

Wtorek: 11.30-12.30

W celu umówienia konsultacji proszę o kontakt mailowy (m.bialowarczuk@uw.edu.pl) min. 1 dzień przed wyżej wskazanym terminem dyżuru. Po otrzymaniu maila wysyłam link do spotkania online za pośrednictwem Google Meet.

Uwaga! Nie odpowiadam na maile z kont prywatnych! Zgodnie z rozporządzeniem JM Rektora UW w korespondencji mailowej należy korzystać wyłącznie z kont służbowych z domeną uw.edu.pl, student.uw.edu.pl i adm.uw.edu.pl.

zainteresowania naukowe:
Zainteresowania naukowe obejmują okres neolitu, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki początków architektury, wytwórczości krzemiennej i adaptacji człowieka do trudnych warunków środowiskowych w okresie przejściowym od gospodarki łowiecko-zbierackiej do rolnictwa i hodowli, na obszarze Bliskiego Wschodu i Półwyspu Arabskiego.

bibliografia:

Białowarczuk M., 2020, Causes of Neolithic Settlement in the Highland Areas of Northern Oman, Insights from the Qumayrah Valley. Neo-Lithics. The Newsletter of Southwest Asian Neolithic Research. 20: 32-39.

Białowarczuk M, Szymczak A., 2020, New Neolithic sites in the western al‐Hajar mountains. Arab Arch Epig. 31/1: 50-62. https ://doi. org/10.1111/aae.12132

Białowarczuk M., 2019, The first builders of the Northern Levant. Notes on early Neolithic construction materials. In: A. Pieńkowska, D. Szeląg, I. Zych (eds.) Stories told around the fountain. Papers offered to Piotr Bieliński on his 70th Birthday, Warszawa: PCMA, WUW, 2019, 145-164.

Białowarczuk M., Szymczak A., 2019, An overview of the latest prehistoric research in Qumayrah Valley, Sultanate of Oman. Proceedings of the Seminar for Arabian Studies 49 (2019), 25–31.

Białowarczuk M., Szymczak A., 2018, Second season of prehistoric investigations in the Qumayrah Valley, Oman. Polish Archaeology of the Mediterranean 27/1, 446-463.

Białowarczuk M., 2017, Preliminary report on Qumayrah–Ayn 2, a new prehistoric site in northern Oman. Polish Archaeology in the Mediterranean, 26/1, 543-555.

Białowarczuk M., 2016, From circle to rectangle. Evolution of the architectural plan in the early Neolithic in the Near East. Polish Archaeology in the Mediterranean 25, pp. 575–593.

Bieliński P., Białowarczuk M., Reiche A., Smogorzewska A. & Szymczak A. 2016. Excavations in 2014 and 2015. Preliminary report on the sixth and seventh seasons of Kuwaiti-Polish archaeological investigations. Kuwait City–Warsaw: National Council for Culture Arts and Letters, Kuwait & Polish Centre of Mediterranean Archaeology, University of Warsaw.

Białowarczuk M., 2015, Experimental reconstruction of Late Neolithic local quartz exploitation patterns in the Arabian Gulf. New discoveries from Bahra 1,Kuwait, an Ubaid-related site.  Paleorient, 41/2, pp. 71-84.

Bieliński P., Białowarczuk M., Kiersnowski H., Piątkowska-Małecka J., Reiche A., Smogorzewska A., Szymczak A., 2015, Bahra 1. Excavations in 2013. Preliminary Report on the Fifth season of Kuwaiti-Polish Archaeological Explorations. (Chapter V. Lithics, pp. 83-92), National Council for Culture Arts and Letters, Kuwait and Polish Centre of Mediterranean Archaeology, University of Warsaw, Warsaw-Kuwait.

Gackowski A., Białowarczuk M., 2014, Settlement of Danubian cultures in the area of Świecie Plateau. Osadnictwo kultur naddunajskich na Wysoczyźnie Świeckiej. Analecta Archaeologica Ressoviensia, T. 9, s. 155-194.

Januszek K., Białowarczuk M., 2014, Potencjalne metody pozyskiwania lokalnych surowców krzemiennych przez społeczności końca neolitu i początku epoki brązu na stanowiskach 3 i 6 w Supraślu, woj. podlaskie. Studia i Materiały do Badań nad Neolitem i Wczesną Epoką Brazu na Mazowszu i Podlasiu, T. IV, s. 111-128.

Białowarczuk M., 2013, Ground and pecked stone industry of Bahra 1, an Ubaid-related settlement in Northern Kuwait. Polish Archaeology in the Mediterranean 22, pp. 569–586.

Białowarczuk M., 2013, Quartz and ground stone industries of Bahra 1. In: Szymczak A. (ed.) AS-SABBIYA Autumn 2012. Report on the Eighth Season of Joint Kuwaiti – Polish Archaeological Investigations in Kuwait: Bahra 1, Ubaid Culture Related Settlement (4th Season), National Council for Culture Arts and Letters, Kuwait and Polish Centre of Mediterranean Archaeology, University of Warsaw, Warsaw-Kuwait, pp. 83-97.

Mazurowski R. F., Białowarczuk M., Januszek K., 2012, Architecture of Tell Qaramel, in: R. F. Mazurowski & Y. Kanjou (eds.) TELL QARAMEL PROTONEOLITHIC AND EARLY PRE-POTTERY NEOLITHIC SETTLEMENT IN NORTHERN SYRIA (Preliminary results of the Syrian-Polish archaeological excavations 1999-2007), PCMA Excavation Series 2, Warsaw, pp. 34-61.

Białowarczuk M., 2012, Półwytwór topora z Dolistowa Starego, woj. podlaskie, Światowit, Tom VII (XLVII), Fasc. B, s. 25 – 28.

Gawrońska J., Białowarczuk M., 2011, Kultura amfor kulistych na Nizinie Północnomazowieckiej, Studia i Materiały do Badań nad Neolitem i Wczesną Epoką Brązu na Mazowszu i Podlasiu, tom I, s. 13-49.

Białowarczuk M., Gawrońska J., 2011, Kultura amfor kulistych w przemianach poźnego neolitu i wczesnej epoki brązu w połnocno-wschodniej Polsce, [w] U. Stankiewicz, A. Wawrusiewicz (eds.) Na rubieży kultur. Badania nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu., Muzeum Podlaskie w Białymstoku, s. 109-118.

Białowarczuk M., 2010, Early Neolithic wall construction techniques in a light of etnographical obserwations in architecture of modern Syrian village of Qaramel, Polish Archaeology in The Mediterranean, XIX, p. 586 – 601.

 

inne:
Marcin Białowarczuk jest wykładowcą w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego od 2004 roku. Pracował na stanowiskach archeologicznych w Polsce i na Bliskim Wschodzie. W latach 2001 – 2011 był członkiem Polsko-Syryjskiej Misji Archeologicznej w Tell Qaramel w Syrii, gdzie zajmował się analizą rozwoju architektury. Efektem tej pracy była rozprawa doktorska obroniona w 2013 r. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2011 roku współpracuje z kuwejcko – polską misją archeologiczną w Bahra 1, w Kuwejcie. Jego najnowsze badania dotyczą także osadnictwa prehistorycznego w północnym Omanie, w ramach nowego omańsko-polskiego projektu archeologicznego w dolinie Qumeira.

Karolina Blusiewicz

Zakład Archeologii Późnego Średniowiecza i Czasów Nowożytnych
e-mail:

k.blusiewicz@uw.edu.pl

dyżury:
środa 11.30-13.00, pokój 0.36
czwartek 13.00-14.30, pokój 0.31 (lub 0.36)

zainteresowania naukowe:
kultura materialna i wytwórczość rzemieślnicza w Polsce późnośredniowiecznej i nowożytnej
wytwórczość skórnicza od wczesnego średniowiecza po czasy nowożytne
badania gatunkowe i jakościowe surowca zabytków ze skóry
archeologia miejska – rozwój i zagospodarowanie małych ośrodków miejskich w późnym średniowieczu

bibliografia:

Blusiewicz K.,
2017a  Wyroby ze skóry i produkcja skórnicza w późnośredniowiecznym Pucku, [w:] Puck. Kultura materialna małego miasta w późnym średniowieczu, red. M. Starski, Warszawa, s. 305-360

2017b  Konstrukcje ciesielskie w budownictwie drewnianym późnośredniowiecznego Pucka, [w:] Puck. Kultura materialna małego miasta w późnym średniowieczu, red. M. Starski, Warszawa, s. 93-124

2017c  Wyroby ze skóry [w:] Między miastem a dworem. Badania archeologiczne placu Zamkowego w Warszawie w latach 1977-1983, red. K. Meyza, Z. Polak, Warszawa

2017d  Wyniki analizy surowcowej zabytków skórzanych z badań archeologicznych grodziska w Czermnie [w:] Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych (do 2010). Studium interdyscyplinarne, red. M. Florek, M. Wołoszyn, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa

2017e  Szewc czy garbarz? Interpretacja archeologicznych śladów produkcji skórniczej, „Archaeologia Historica Polona”, t. 25, s. 201-220

2016    Późnośredniowieczna rękawica trójpalczasta z wykopalisk w Pucku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LXIV, z. 4, s. 505-512

2014    Pod brukiem rynku. Obserwacje archeologiczne na Rynku Starego Miasta w Warszawie w 2013 r., „Almanach Muzealny”, t. VIII, s. 71-87

2013a  Późnośredniowieczne obuwie z badań działki miejskiej w Pucku [w:] XVII Sesja Pomorzoznawcza, vol.2, Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych, red. H. Paner, M. Fudziński, Gdańsk, s. 405-413

2013b Wyniki badań archeologicznych północnej pierzei placu Teatralnego prowadzonych w latach 1995-1997, Archeologia dawnej Warszawy, t. 3, red. W. Pela, s. 73-133

2013c  Obuwie osiemnastowieczne z badań na terenie pałacu Jabłonowskich, Archeologia dawnej Warszawy, t. 3, red. W. Pela, s. 203-208

2011    Puck (działka nr 123), woj. pomorskie. Badania w latach 2010-2011, “Światowit. Rocznik Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego”, t. IX (L) (2011), Fascykuł B, s. 337-342

2009a  Obuwie warszawskie w XIV-XVIII wieku, Archeologia dawnej Warszawy, t. 1, red. W. Pela, Warszawa

2009b  Obuwie warszawskie w XIV-XVII wieku. Przemiany w technice szewskiej, Archaeologia Historica Polona, t. XVIII, red. J. Chudziakowa, Toruń, s. 121-139

Blusiewicz K., Kruppé J., Milewska M., Starski M.,
2014    Dwadzieścia lat archeologii w mieście i na zamku w Pucku, [w:] Z dziejów badań archeologicznych na Pomorzu Wschodnim, red. M. Fudziński, H. Paner, Gdańsk, s. 187-199

 Blusiewicz K., Nazaruk I., Starski M.,
2013    Badania archeologiczne otoczenia miasta lokacyjnego w Pucku, [w:] XVIII Sesja Pomorzoznawcza, vol. 2, Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych, red. E. Fudzińska, Malbork, s. 299-307

Grzegorz Ochała


Grzegorz Ochała
e-mail: g.ochala@uw.edu.pl

dyżury:
czwartek 15:00–16:30
piątek 13:00–14:30

zainteresowania naukowe:
Epigrafika, papirologia, języki starożytne (koptyjski, greka, staronubijski), historia i kultura Egiptu i Nubii od IV do XV w. n.e., socjolingwistyka.

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się na szeroko pojętej kulturze piśmienniczej Egiptu i Nubii w późnym antyku i średniowieczu, zwłaszcza na produkcji epigraficznej. Szczególną uwagę przykłada on do procesów społeczno-kulturowych, które można identyfikować i obserwować dzięki źródłom pisanym.

Najważniejsze projekty:
– od 2011 r.: internetowa baza danych tekstów datowanych na okres chrześcijański w Nubii, Database of Medieval Nubian Texts;

– od 2012 r.: epigrafik w Polsko-Sudańskiej misji archeologicznej w klasztorze Ghazali (Wadi Abu Dom, Sudan), pod kierownictwem dr. Artura Obłuskiego (CAŚ UW);

– od 2016 r.: członek międzynarodowego projektu badawczego “Edfu w VII w.”, pod kierownictwem prof. Anne Boud’hors (CNRS-IRHT, Paryż) i prof. Alaina Delattre’a (UL, Bruksela), którego celem jest opracowanie i publikacja koptyjskich dokumentów z VII-wiecznego archiwum Papasa, pagarchy Apollinopolis Magna (dziś Edfu) przechowywanych w archiwum Institut français d’archéologie orientale w Kairze;

– od 2016 r.: członek międzynarodowego projektu badawczego „Przekrój przez wieki: kościół pw. Panny Marii w Deir al-Surian – zintegrowana analiza architektury, malarstwa i inskrypcji”, pod kierownictwem dr Dobrochny Zielińskiej (IA UW), finansowanego przez NCN w programie Harmonia;

– od 2017 r.: członek międzynarodowego zespołu badawczego, pod kierownictwem dr. Vincenta Laisney (PIB, Rzym), opracowującego inskrypcje naścienne z kościoła w Sonqi Tino w północnym Sudanie.


bibliografia (wybór):
G. Ochała, ‘Letter to Papas and an unidentified kurios concerning wool and clothes’, [in:] A. Boud’hors et alii, ‘Un nouveau départ pour les archives de Papas: Papyrus coptes et grecs de la jarre d’Edfou’, Bulletin de l’Institut français d’archéologie orientale 117 (2017), pp. 98–102, figs. 5–6

A. Łajtar & G. Ochała, ‘An unexpected guest in the church of Sonqi Tino’, Dotawo. A Journal of Nubian Studies 4 (2017), pp. 257–268

A. Obłuski & G. Ochała, ‘La rédecouverte d’un monastère nubien: premiers résultats des fouilles polonaises à Ghazali, Ouadi Abu Dom’, [in:] A. Boud’hors & C. Louis (eds.), Études coptes XIV, Seizième journée d’études (Genève, 19–21 juin 2013) [= Cahiers de la bibliothèque copte 21], Paris 2016, pp. 63–79

G. Ochała, ‘Multilingualism of Christian Nubia: A case study of the monastery of Ghazali (Wadi Abu Dom, Sudan)’, [in:] T. Derda, A. Łajtar, & J. Urbanik (eds.), Proceedings of the 27th International Congress of Papyrology, Warsaw, 29 July – 3 August 2013 [= The Journal of Jurisitic Papyrology Supplement 28], Warsaw 2016, pp. 1265–1283

A. Łajtar & G. Ochała, ‘Two wall inscriptions from the Faras cathedral with lists of people and goods’, [in:] A. Łajtar, G. Ochała, & J. van der Vliet (eds.), Nubian Voices II: New Texts and Studies on Christian Nubian Culture [= The Journal of Juristic Papyrology Supplement 27], Warsaw 2015, pp. 73–102

G. Ochała, ‘The Nubian liturgical calendar: The evidence of the Nubian lectionaries’, Le Muséon 128 (2015), pp. 1–48

K. C. Innemée, G. Ochała, & L. Van Rompay, ‘A memorial for Abbot Maqari of Deir al-Surian (Egypt): Wall paintings and inscriptions in the Church of the Virgin discovered in 2014’, Hugoye: Journal of Syriac Studies 18.1 (2015), pp. 147–190

G. Ochała, ‘Multilingualism in Christian Nubia: Qualitative and quantitative approaches’, Dotawo: A Journal of Nubian Studies 1 (2014), pp. 1–50

G. Ochała, ‘The date of the Dendur foundation inscription reconsidered’, Bulletin of the American Society of Papyrologists 48 (2011), pp. 217–224

G. Ochała, ‘A king of Makuria in Kordofan’, [in:] A. Łajtar, J. van der Vliet (eds), Nubian Voices: Studies in Christian Nubian Culture [= The Journal of Juristic Papyrology Supplement 15], Warsaw 2011, pp. 149–155

G. Ochała, Chronological Systems of Christian Nubia [= The Journal of Juristic Papyrology Supplement 16], Warsaw 2011


granty:
– 2016–2018: „Czymże jest imię?” Badania nad onomastyką Nubii chrześcijańskiej; NCN, grant nr UMO-2015/17/D/HS3/00372

– 2012–2014: Systemy chronologiczne Nubii chrześcijańskiej: kalendarz liturgiczny i lista królów; MNiSW, grant nr 0392/IP3/2011/71

Małgorzata Kot

Małgorzata Kot
dr Małgorzata Kot
e-mail: m.kot@uw.edu.pl

dyżury:
pn. 15.00-16.30, w 2020 roku dyżury prowadzone są online w aplikacji Google Meet: https://meet.google.com/jeg-axeo-kqr

zainteresowania naukowe:
Paleolit, kamieniarstwo, ewolucja człowieka, neandertalczyk, stanowiska jaskiniowe

bibliografia:

Małgorzata Kot, 2017, Bifacial and unifacial technology: A real difference or a problem of typo–technological approach? The example of the Ehringsdorf assemblage, Quaternary International Vol 428: 66–78

Małgorzata Kot, 2016, Technological analysis of bifacial leafpoints from Middle/Upper Palaeolithic transitional industries, Quartär Vol 63: 61-88.

Krajcarz M., Kot M., Pavlenok K., Fedorowicz S., Krajcarz M., Lazarev S., Mroczek P., Radzhabov A., Sneider S.,Szymanek M.,Szymczak K., 2016, Middle Paleolithic sites of Katta Sai in Western Tian Shan Piedmont, Central Asiatic loess zone: geoarchaeological investigation of the site formation and the integrity of the lithic assemblages, Quaternary International, Vol 399: 136–150

Kot M., Szymczak K., M. Khudzhanazarov M., B. Sayfullayev B., Hushvaktov N., Ergashev O. 2015, Kukayaz sites revisited. A problem with dating the bifacial technology in Central Asia, in: Coming back to beginnings. In memory of an outstanding archaeologist Vadim Ranov, [Eds.] Derevianko A.P., Chunkov M.V., Publishing Department of the Institute of Archaeology and Ethnography SB RAS, Novosibirsk, p. 215-226

Małgorzata Kot, Konstantin Pavlenok, Аlisher Radzhabov, Svetlana Sneider & Karol Szymczak 2014, Katta Sai, a Palaeolithic site in Tian Shan piedmont, Uzbekistan, Central Asia, Antiquity, Vol 88, Issue 340

Małgorzata Kot 2014, The Earliest Palaeolithic Bifacial Leafpoints in Central and Southern Europe. Techno-functional Approach, Quaternary International, Volumes 326–327: 381–397

Małgorzata Kot, Jürgen Richter 2012, Leafpoints or Rather “Leafknives”? A Technological Analysis of Bifacially Shaped Artefacts from Mauern, Germany, Anthropologie, Volume 50, Issue 3: 361-375

Małgorzata Kot 2012, Aurignacian Clay Hearths from Klissoura Cave 1: An experimental approach, British Archaeological Reports, International Series 2331, ArcheopressА.П. Деревянко, У.И. Исламов, К.К. Павленок, С.В. Шнайдер, К. Szymczak,

М. Kot, А. Раджабов, C.Ю. Лазарев 2013, Предварительные результаты исследования стоянки Каттасай (Узбекистан) в 2013 году (Primary results of the archaeological fieldworks in Katta Sai site, Uzbekistan in 2013), РОБЛЕМЫ АРХЕОЛОГИИ, ЭТНОГРАФИИ, АНТРОПОЛОГИИ СИБИРИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ Volume XIX: 60-65

Małgorzata Kot 2013, Report on fieldwork in the Brštanica and Kriti Ponor caves near Risan, Montenegro, in 2009, Novensia, Volume 24: 61-74

Małgorzata Kot, Petricevic Milos, Szymczak Karol 2010, Preliminary report of the fieldworks in Tamnica Cave, Montenegro, Novensia, Volume 21: 203-214

Małgorzata Kot, Maciej Biłas 2013, Gobbledygook, or not?, Bokus B. (Ed.), Responsibility: An Interdisciplinary Perspective, Wydawnictwo Matrix: 281-292

Małgorzata Kot 2009, Dotyk w perspektywie ewolucji człowieka (Touch in the Antropogenic Perspective), J. Kurek i K. Maliszewski (Eds.), W przestrzeni dotyku, Medium mundi V, MDK “Batory” Editor, Chorzów: 39-44

inne:
https://www.researchgate.net/profile/Malgorzata_Kot

Roksana Chowaniec

Roksana Chowaniec
dr hab. Roksana Chowaniec

e-mail: roksana.chowaniec@uw.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym (winter semester) 2019/2020:

Czwartek (Thursday)     14.00-15.00

Piątek (Friday)      11.30-13.00

 

Zainteresowania naukowe:
archeologia Sycylii grecko-rzymskiej, archeometria, procesy związane z romanizacją, kultura materialna, studia krajobrazowe, public archaeology, edukacja i popularyzacja dziedzictwa archeologicznego (muzealnictwo, konserwatorstwo, metody edukacji, marketing muzealny, ochrona stanowisk archeologicznych)

Inne:
Kierownik Misji Archeologicznej w Akrai, Sycylia; stypendystka Römisch-Germanische Kommission we Frankfurcie, Deutscher Akademischer Austauschdienst w Marburgu, Bogliasco Foundation w Genui, Erasmus w Rzymie, Barcelonie i Katanii; kierownik licznych projektów NCN i MNISW oraz UE.

Wybrana bibliografia (pełna – https://uw.academia.edu/RoksanaChowaniec):

 1. Chowaniec R., Dziedzictwo archeologiczne w Polsce. Formy edukacji i promocji, Warszawa 2010
 2. Chowaniec R., in coll. Misiewicz K., Małkowski W., Acrae antica alla luce di indagini non invasive, Journal of Ancient Topography (Rivista di Topografia Antica) XIX, 2009 (opublikowane w 2011), p. 121-138
 3. Chowaniec R., Misiewicz K., Non-invasive researches in Palazzolo Acreide (ancient Akrai), Sicily, Archeologia 59, 2008 (2011), p. 173-186, pl. XXV-XXVII
 4. Chowaniec R., „Biskupin bez tajemnic. Interaktywny przewodnik po starożytnym grodzie”, czyli o animacjach komputerowych w edukacji i popularyzacji archeologii, (in:) Digitalizacja dziedzictwa archeologicznego – wybrane zagadnienia, Zapłata R. (ed.), Portal Wiedza i Edukacja www.wiedzaiedukacja.eu, Lublin 2011, p. 76-90
 5. Chowaniec R., Archaeology on the Web. Educating children and youth though internet portals, (in:) Archaeological Heritage: Methods of Education and Popularization, Chowaniec R., Więckowski W. (ed.), BAR International Series 2443, Oxford 2012, p. 37-41.
 6. Chowaniec R., Tavernise A., Fostering education through virtual worlds: the learning and dissemination of ancient Biskupin,  (in:) Archaeological Heritage: Methods of Education and Popularization, Chowaniec R., Więckowski W. (ed.), BAR International Series 2443, Oxford 2012, p. 43-47
 7.  Chowaniec R., Matera M., New Terracotta Figurine of Demeter/Ceres from The South–Eastern Sicily, Archaeology and Science 8, 2012, Belgrad 2013, p. 7-18
 8. Chowaniec R., Rekowska M., Rediscovering the Past. Ancient Akrai in Sicily, (in:) Et in Arcadia Ego. Studia Memoriae Professoris Thomae Mikocki dicata, Dobrowolski W., Płóciennik T. (eds.), Warsaw 2013, p. 261-271
 9. Chowaniec R., Więcek T., Guzzardi L., Akrai greca e Acrae romana. I nuovi rinvenimenti monetali degli scavi polacco-italiani 2011-2012, Annali Istituto Italiano di Numismatica 59, 2013 (2014), p. 237-269, tav. XIV-XV
 10. Więcek T., Chowaniec R., Guzzardi L., Greek Akrai and Roman Acrae. New numismatic evidence. Polish-Italian archaeological excavations 2011-2012, Archeologia 62-63, 2011-12 (2014), p. 19-30
 11. Chowaniec R., The recovery in the town? Greek colony in new Roman reality. Case study, (in:) Centre and Periphery in the Ancient World. Proceeding XVIIIth International Congress of Classical Archaeology, Alvarez J.M., Nogales T., Rodà I. (eds.), vol II, Merida 2014, p. 1007-1011
 12. Chowaniec R., Barone G., Mazzoleni P., Raneri S., Fitula M., Petro-archaeometric characterization of ancient pottery from Akrai, (in:) Unveiling the past of an ancient town. Akrai/Acrea in south-eastern Sicily, Chowaniec R., (ed.), Warsaw 2015, p. 311-330.
 13. Chowaniec R., Comments on the history and topography of Akrai/Acrae in the light of new research,  (in:) Unveiling the past of an ancient town. Akrai/Acrea in south-eastern Sicily, Chowaniec R., (ed.), Warsaw 2015, p. 43-78.
 14.  Chowaniec R., General remarks on the new archaeological studies in Akrai (2009-2014), (in:) Unveiling the past of an ancient town. Akrai/Acrea in south-eastern Sicily, Chowaniec R. (ed.), Warsaw 2015, p. 31-41
 15. Chowaniec R., Misiewicz K., Comparison of the results of magnetic and gradient survey with the real situation in the field on the basis of excavations at Akrai/Acrae, south-eastern Sicily. New possibilities for the interpretation of geophysical map, Archaeologia Polona 53, 2015, p. 198-201
 16. Chowaniec R., Wojna i zabawa. Grupy rekonstrukcyjne jako źródło wiedzy o antyku, (in:) Antyk w zwierciadle literatury i kultury popularnej, A. W. Mikołajczak, K. Dominas, R. Dymczyk (eds.), Poznań 2015, p. 88-102
 17. Chowaniec R., Corinthian Roman Relief Bowls from Acrae, prov. Syracuse, south-eastern Sicily, Światowit fasc. A. Mediterranean and Non-European Archaeology XII (LIII), 2014, Warszawa 2015, p. 81-98
 18. Chowaniec R., Miejsce dziedzictwa archeologicznego w turystyce dla dzieci i młodzieży, (in:) Organizacja i zarządzanie turystyką i krajoznawstwem, Chowaniec R., Michalska-Harasimiuk K., Szczęsna J., Trystuła A., Wolska A., Warszawa 2016, p. 118-153
 19. Chowaniec R., Greek and Roman Impact on the environment. Case study: Akrai/Acrae in south-eastern Sicily, (in:) Cracow Landscape Monographs 2. Landscape as impulsion for culture: research, perception & protection. Landscape in the Past & Forgotten Landscape, P. Kołodziejczyk, B. Kwiatkowska-Kopka (eds.), Kraków 2016, p. 175-185
 20. Chowaniec R., The Sicilian world after the Punic Wars: the Greek colony in a new reality, (in:) Comparative Perspectives on Past Colonisation, Maritime Interaction and Cultural Integration, H. Glørstad, L. Melheim, Z. Glørstad (eds.), Sheffield 2016, p. 41-54
 21. Chowaniec R., Misiewicz K., New geophysical observations on the house complex in ancient town of Akrai/Acrae, south-eastern Sicily, Rivista di Topografia Antica XXV, 2015 (2016), p. 137-150
 22. Chowaniec R., Gręzak A., Dietary preferences of the inhabitants of ancient Akrai/Acrae (south-eastern Sicily) during Roman times and the Byzantine period, (in:) Géoarchéologie des îles de Méditerranée. Geoarchaeology of the Mediterranean Islands, M. Ghilardi (ed.), Paris 2016, p. 287-298
 23. Barone G., Chowaniec R., Fitula M., Mazzoleni P., Mirabella L., Raneri S., Pottery production during „romanization” of Sicily: an archaeometric study of plain table-ware classes from ancient Akrai (Sicily), Mediterranean Archaeology and Archaeometry 16, is. 3, 2016, p. 157-170
 24. Barone G., Chowaniec R., Mangioni S., Mazzoleni P., Raneri S., Evaluation of the technological feature of Late Roman Cooking Ware Classes from Akrai (Syracuse, Sicily), Mediterranean Archaeology and Archaeometry 16, is. 3, 2016, p. 171-183
 25. Chowaniec R., Fitula M., Recenti scavi ad Akrai (Palazzolo Acreide, Sr), ARCHAEOLOGIAE Research by Foreign Missions in Italy XIII.1-2, 2015 (2017), p. 47-68
 26. Chowaniec R., The Coming of Rome. Cultural Landscape of South–Eastern Sicily, Warsaw 2017
 27. Chowaniec R., Archaeology for Everyone. Presenting Archaeological Heritage to the Public in Poland, Warsaw 2017
 28. Chowaniec R., Triskeles – Trinacria – Triquetra a terytorialna tożsamość Sycylii, (in:) Florilegium. Studia ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Krawczukowi z okazji dziewięćdziesiątej piątej rocznicy urodzin, E. Dąbrowa, T. Grabowski, M. Piegdoń (eds.), Kraków 2017, p. 173-183
 29. Chowaniec R., Więcek T., History of town Akrai/Acrae, Sicily, in the light of new numismatic finds, (in:) XV International Numismatic Congress Taormina 2015 Proceedings, M. Caccamo Caltabiano (ed.), Roma-Messina 2017, p. 122-125
 30. Chowaniec R. in collaboration with J. Młynarczyk, K. Domżalski, T. Więcek, M. Wagner, A. Gręzak, K. Misiewicz, M. Więch, K. Chmielewski, R. Lanteri, M. Fituła, M. Stobiecka, Akrai/Acrae – The Greek Colony and Roman Town. Preliminary Report on the Excavations of the University of Warsaw Archaeological Expedition in 2015, Archeologia 66, 2015 (2017), p. 105–130
 31. Fernandes R., Chowaniec R., Interdisciplinary approaches to the study of ancient Roman foodways, Journal of Archaeological Science: Reports 19, 2018, p. 979-981
 32. Chowaniec R., Fituła M., Matera M., Więcek T., Integrated approach to study the vicinity of ancient Akrai. Survey perspective, (in:) On the borders of Syracuse: Multidisciplinary studies on the ancient town of Akrai/Acrae, Sicily, R. Chowaniec (ed.), Warsaw 2018, p. 85-111
 33. Chowaniec R., Articulating the local Roman culture in Hellenistic Sicily. The small finds illustrate the local history, (in:) On the borders of Syracuse: Multidisciplinary studies on the ancient town of Akrai/Acrae, Sicily, R. Chowaniec (ed.), Warsaw 2018, p. 33-68
 34. Chowaniec R., Dotsika E., Gręzak A., Late Hellenistic to Later Roman/Byzantine periods faunal and flora assemblage in the ancient Akrai (south–eastern Sicily). Environment and food circulation reconstruction, (in:) On the borders of Syracuse: Multidisciplinary studies on the ancient town of Akrai/Acrae, Sicily, R. Chowaniec (ed.), Warsaw 2018, p. 145-171
 35. Chowaniec R., Lanteri R., Żelazowski J., Nuove testimonianze di pitture parietali da Akrai (Sicilia), (in:) Pictores per provincias II – Status Quaestionis. Actes du 13e Colloque de l’Association Internationale pour la Peinture Murale Antique (AIPMA), Y. Dubois, U. Niffeler (eds.), Antiqua 55, Basel 2018, p. 375-382
 36. Chowaniec R., Więcek T., The archaeological excavations at ancient town of Akrai in southeastern Sicily, ANS American Numismatic Society 17.2, 2018, p. 28-39
 37. Chowaniec R., Remarks on the understanding landscape in archaeology, Polish Journal of Landscape Studies 1, 2018, p. 81-84

Miron Bogacki

Miron Bogacki
dr Miron Bogacki

e-mail: miron.bogacki@uw.edu.pl
www: Mironbogacki.pl

zainteresowania naukowe:
metody dokumentacji fotograficznej, fotogrametria, archeologia lotnicza, archeologia nieinwazyjna

bibliografia:
Bogacki, M., Z lotu ptaka Zdjęcia z balonu i latawca jako metoda dokumentacji archeologicznej, Warszawa, 2016, WUW

Bogacki, M., Topography of churches and other Late Antique buildings in Ptolemais, in: Jaworski P. (ed.), Misiewicz K. (ed.), Ptolemais in Cyrenaica. Results of non-invasive surveys, Ptolemais II, Warsaw, 2015, s. 231-246

Obłuski, A., Ochała, G., Bogacki, M., Małkowski, W., Maślak, S., Ghazali 2012: Preliminary Report, PAM, 24/1 Research, 2012, s. 431-442

Bogacki, M., Ptolemais. Zaginione miasto w Libii Ptolemais. A lost city in Libya, 2011, Warszawa

Bogacki, M., Małkowski, W., Topographical survey in the area of two Christian buildings outside the city walls of Ptolemais (Cyrenaica, Libya), Światowit 8 (49), 2009-2010, 2011, fasc. A, s. 45-50

Bogacki, M., Giersz, M., Małkowski, W., Misiewicz, K., Prządka-Giersz, P., GPS RTK Mapping, Kite Aerial Photogrammetry, Geophysical Survey and GIS Based Analysis of Surface Artifact Distribution at the Pre-Hispanic Site of the Castillo de Huarmey, North Coast of Peru, Remote Sensing for Science, Education, and Natural and Cultural Heritage, 2010, s. 121-130

galeria Modeli 3d:
https://sketchfab.com/institute_of_archaeology_uw

albumy zdjęć:
Zdjęcia zabytków archeologicznych

kilka zdjęć z XIII Dni Archeologa

Film z festynu archeologicznego w Biskupinie Polska Piastów

Wykopaliska w Sudanie na stanowisku Ghazali

Wykopaliska na Tell el Retaba w Egipcie

Wykopaliska w Tanais w Rosji w 2010 roku

Badania nieinwazyjne w Peru

Zdjęcia z wyjazdu na Sycylię

Zjazd Absolwentów Archeologii UW

Wyjazd na wykopaliska do Libanu

Wyjazd studyjny do Ptolemais w Libii na wiosnę 2009 roku

Zdjęcia z wyjazdu na wykopaliska do Libii wiosną 2008 roku

Podróż do źródeł czasu….

Wykopaliska w Libii w Ptolemais – kampania jesień 2007

Miasto Antyczne Ptolemais w Libii – wiosna 2007

Festyn Archeologiczny w Dueppel (Berlin)

Festyn Archeologiczny w Biskupinie 2005 rok