Miron Bogacki

Miron Bogacki
dr Miron Bogacki

e-mail: miron.bogacki@uw.edu.pl
www: Mironbogacki.pl

zainteresowania naukowe:
metody dokumentacji fotograficznej, fotogrametria, archeologia lotnicza, archeologia nieinwazyjna

bibliografia:
Bogacki, M., Z lotu ptaka Zdjęcia z balonu i latawca jako metoda dokumentacji archeologicznej, Warszawa, 2016, WUW

Bogacki, M., Topography of churches and other Late Antique buildings in Ptolemais, in: Jaworski P. (ed.), Misiewicz K. (ed.), Ptolemais in Cyrenaica. Results of non-invasive surveys, Ptolemais II, Warsaw, 2015, s. 231-246

Obłuski, A., Ochała, G., Bogacki, M., Małkowski, W., Maślak, S., Ghazali 2012: Preliminary Report, PAM, 24/1 Research, 2012, s. 431-442

Bogacki, M., Ptolemais. Zaginione miasto w Libii Ptolemais. A lost city in Libya, 2011, Warszawa

Bogacki, M., Małkowski, W., Topographical survey in the area of two Christian buildings outside the city walls of Ptolemais (Cyrenaica, Libya), Światowit 8 (49), 2009-2010, 2011, fasc. A, s. 45-50

Bogacki, M., Giersz, M., Małkowski, W., Misiewicz, K., Prządka-Giersz, P., GPS RTK Mapping, Kite Aerial Photogrammetry, Geophysical Survey and GIS Based Analysis of Surface Artifact Distribution at the Pre-Hispanic Site of the Castillo de Huarmey, North Coast of Peru, Remote Sensing for Science, Education, and Natural and Cultural Heritage, 2010, s. 121-130

galeria Modeli 3d:
https://sketchfab.com/institute_of_archaeology_uw

albumy zdjęć:
Zdjęcia zabytków archeologicznych

kilka zdjęć z XIII Dni Archeologa

Film z festynu archeologicznego w Biskupinie Polska Piastów

Wykopaliska w Sudanie na stanowisku Ghazali

Wykopaliska na Tell el Retaba w Egipcie

Wykopaliska w Tanais w Rosji w 2010 roku

Badania nieinwazyjne w Peru

Zdjęcia z wyjazdu na Sycylię

Zjazd Absolwentów Archeologii UW

Wyjazd na wykopaliska do Libanu

Wyjazd studyjny do Ptolemais w Libii na wiosnę 2009 roku

Zdjęcia z wyjazdu na wykopaliska do Libii wiosną 2008 roku

Podróż do źródeł czasu….

Wykopaliska w Libii w Ptolemais – kampania jesień 2007

Miasto Antyczne Ptolemais w Libii – wiosna 2007

Festyn Archeologiczny w Dueppel (Berlin)

Festyn Archeologiczny w Biskupinie 2005 rok

Anna Gręzak


dr Anna Gręzak

e-mail:
abgrezak[at]uw.edu.pl

dyżury:
wtorek 15:00-16:30 (pok. 0.28)
środa 12:00 – 13:00 oraz 15:00-16:00 (pok. 0.28)

zainteresowania naukowe:
archeozoologia, gospodarka zwierzętami w średniowieczu, rola zwierząt w obrzędowości społeczności pradziejowych, gospodarka zwierzętami w basenie Morza Śródziemnego (Egipt, Sycylia i Bliski Wschód)

 

Agata Ulanowska

Agata Ulanowska
dr Agata Ulanowska

e-mail:
a.ulanowska@uw.edu.pl

dyżury:
W semestrze zimowym 2020/21 zdalnie: wtorki, 13.30-14.30 (możliwe spotkanie przez Google Meet)

zainteresowania naukowe:
Kultury egejskie, technologia i produkcja włókiennicza, archeologia eksperymentalna, gliptyka i praktyki stemplowania w Grecji epoki brązu

bibliografia:
Prace opublikowane w latach 2014-2018

projekty badawcze:
‘Tekstylia i pieczęcie. Relacje pomiędzy produkcją włókienniczą a pieczęciami i praktykami stemplowania w Grecji epoki brązu’, 2018–2021, konkurs SONATA 13 Narodowego Centrum Nauki, realizowany w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (UMO-2017/26/D/HS3/00145, przyznana kwota: 637 052 PLN).

Produkcja włókiennicza w Grecji epoki brązu – badania porównawcze egejskich technik tkackich’, 2015–2017, konkurs FUGA 4, krajowy staż podoktorski Narodowego Centrum Nauki, Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk (UMO-2015/16/S/HS3/00085, przyznana kwota: 300 000 PLN).

 

Radosław Karasiewicz-Szczypiorski

Radosław Karasiewicz-Szczypiorski
dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski

e-mail: radoslaw.szczypiorski@gmail.com

dyżury zdalne:
W semestrze 2020/21

środa 11.30-13.00

zainteresowania naukowe:
archeologia prowincji rzymskich, fortyfikacje rzymskie, rzymska obecność wojskowa poza granicami Imperium, kontakty Rzymu z ludami Scytii, Taurydy, Kolchidy, Iberii.

bibliografia:
https://uw.academia.edu/Rados%C5%82awKarasiewiczSzczypiorski

„Research partner“ w projekcie realizowanym w ramach grantu NCN Polonez, przez M.A. Speidla. Kierownik projektu realizowanego w ramach grantu NCN Harmonia pt.: „Rzymski fort Apsaros – miejsce w lokalnym środowisku i rola w systemie kontroli granic Imperium Romanum”. Pracownik Zakładu Archeologii Prowincji Rzymskich w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2007-2013 kierownik polsko-ukraińskiej ekspedycji prowadzącej badania na Krymie (wykopaliska rzymskich wież obserwacyjnych w Sewastopolu, powierzchniówki w Dolinie Bałakławskiej, badania podwodne w Ałuszcie, wykopaliska rzymskiego fortu w Bałakławie). Od roku 2014 kierownik polsko-gruzińskiej ekspedycji Gonio-Apsaros (wykopaliska term garnizonowych w forcie Apsaros). Radosława Karasiewicz-Szczypiorski prowadzi przede wszystkim poszukiwania i badania śladów rzymskiej obecności wojskowej na północnych i wschodnich wybrzeżach Morza Czarnego.

Agnieszka Tomas

Agnieszka Tomas
dr hab. Agnieszka Tomas
e-mail: agnieszka.tomas@uw.edu.pl

dyżury:
dyżury dziekańskie poniedziałek 10-14.00

dyżury do zajęć wtorek 15.30-17.00

tylko zdalnie po uprzednim umówieniu się drogą mailową poprzez adres wa.student@uw.edu.pl

zainteresowania naukowe:
archeologia prowincji rzymskich, badania nad pograniczem rzymskim (archeologia rzymskiego limesu), osadnictwo cywilne przy rzymskich obozach legionowych i fortach oddziałów pomocniczych i ich transformacja w okresie późnego antyku

najważniejsze publikacje:

 1. Inter Moesos et Thraces. The Rural Hinterland of Novae in Lower Moesia (1st – 6th centuries AD), Archaeopress, Oxford 2016 (29 ark) ISBN 9781784913694
 2. Living with the Army I. Civil Settlements near Roman Legionary Fortresses in Lower Moesia, Warszawa 2017. ISBN 978-83-61376-35-4
 3. Reading Gender and Social Life in Military Spaces, Światowit 49/A, 2009-2010 (2011), 139–152.
 4. Connecting to Public Water: The Rural Landscape and Water Supply of Lower Moesia, Archaeologia Bulgarica 15/2, 2011, 59–72.
 5. Canabae legionis I Italicae: state of research on civil settlements accompanying the legionary camp in Novae (Lower Moesia) compared to relevant Lower Danubian sites, Światowit L/A, 2011 (2012), 155–168.
 6. A Roman site in the Sarviz River Valley (Pannonia Inferior). Preliminary results Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 66/1, 2015, 203–215. (with Z. Kis)
 7. A New Dedicatory Inscription from Novae (Lower Moesia), Światowit 52/A, 2013 (2014), 79–86.
 8. A Six-century pottery kiln from Novae (Moesia secunda). A contribution to the local pottery manufacturing, Archaeologia Bulgarica 19/3, 2015, 63–74.
 9. Life on the Frontier: Roman Military Families in Lower Moesia, Studia Europaea Gnesnensia 16, 2017, 225-257.
 10. Castra et canabae legionis. Organizacja przestrzeni i administracja cywilnych osiedli przy rzymskich obozach legionowych [w] Między murami miasta a ścianami koszar – garnizony i historia miejska na przestrzeni dziejów [=Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historyczne 145 (4)], Kraków 2018, 665–
 11. Novae – castra, canabae, vicus, 2013-2015. Preliminary report on the Excavations and Prospection Surveys of the University of Warsaw Archaeological Expedition, Archeologia 65, 2016, 177–203 (z:T. Sarnowski, L. Kovalevskaja, P. Zakrzewski, T. Dziurdzik, E. Jęczmienowski)
 12. Marcus Aurelius Statianus from Lower Moesia. A Note on His Origin, Status and Business [in] The Lower Danube in Antiquity (VI BC-VI AD), Tutrakan, Sofia 2007, 231–234 (z: T. Sarnowski).
 13. Dionysus or Liber Pater? The Evidence of the Bacchic Cult at Novae (castra et canabae legionis ) and in its Hinterland [in] Ad fines imperii Romani. Studia Thaddaeo Sarnowski ab amicis, collegis discipulisque dedicata, A. Tomas [ed.], Warszawa 2015, 257–275.
 14. The Mithreum at Novae Revisited [in] Ad fines imperii Romani. Studia Thaddaeo Sarnowski ab amicis, collegis discipulisque dedicata, A. Tomas [ed.], Warszawa 2015, 227–247 (with M. Lemke)
 15. Female family members related to soldiers and officers of the legio I Italica. A case study [in] Colonization and Romanization in Moesia Inferior. Premises of A Contrastive Approach, L. Mihailescu-Bîrliba [ed.], Kaiserlautern 2015, 93–124.
 16. Pre-Roman Settlements in the Hinterland of Novae in Lower Moesia: a re-assessment of the displacements of the conquered tribes by the Romans [in] Romans in the Middle and Lower Danube Valley: Case Studies in Archaeology, Epigraphy, and History, first century BC – fifth century AD, E. de Sena, C. Timoc (eds),A.R. Int. Ser. 2882, 2018, 13–22.

inne:
Kierownik Ekspedycji Archeologicznej Wydziału Archeologii UW w Novae (płn. Bułgaria) i kierownik projektu badawczego realizowanego w ramach grantu NCN „Osiedle cywilne przy rzymskim obozie legionowym w Novae (Mezja Dolna) i jego losy w okresie późnego antyku” (nr projektu 2015/19/B/HS3/01790: 2016-2019). Pracownik Instytutu od 2007 roku. Uczestniczka i koordynator badań nieinwazyjnych w Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech. Uczestniczka badań wykopaliskowych na Krymie, w Bułgarii, Rosji i w Polsce. Stypendystka Fundacji S. Batorego , Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i Fundacji Lanckorońskich z Brzezia.