Instytut

Zainteresowania naukowców archeologią na Uniwersytecie Warszawskim sięgają XIX wieku. W 1816 roku został założony Gabinet Numizmatyczny, a nieco później Gabinet Starożytnych Osobliwości. Jednak dopiero w 1919 roku został utworzony Zakład Archeologii Przedhistorycznej, będący zalążkiem dzisiejszego Instytutu Archeologii. Naukowcy tu pracujący reprezentują wiele specjalności, począwszy od archeologii pradziejowej, średniowiecza, przez archeologię
klasyczną, Egiptu, Bliskiego i Dalekiego Wschodu, aż po archeologię Ameryki Południowej etc.

Budynek Instytutu Archeologii UW
Budynek Instytutu Archeologii UW, fot. Miron Bogacki

Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (IAUW)
Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Telefon dla kandydatów i studentów: (+48 22) 55 20 211
Telefon: (+48 22) 55 22 800-801
Fax: (+48 22) 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

nr Konta Bankowego Instytutu Archeologii:
95 1160 2202 0000 0000 6084 9522

Sekretariaty

Mapa: